Asteroid

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid


Asteroid je ve Star Citizen kamenné těleso, které není dostatečně velké na to, aby bylo považováno za planetu nebo měsíc. Název asteroid je sám o sobě nepřesný, neboť by se správně měl používat pojem planetka (minor planets). Pro zjednodušení a popularitu je však název asteroid zachován.

Asteroidy se ve vesmíru Star Citizen i ve skutečném vesmíru nacházejí v různých velikostech, tvarech i složení. Čím větší asteroid je, tím kulatější může mít tvar. Asteroidy mají ve Star Citizen nepostradatelnou roli a představují klíčový prvek pro herní mechaniku těžby. Také slouží jako strategicky významné oblasti pro skryté základny, přepadávání, ukrývání před nepřítelem aj.

Nejen díky propracované mechanice těžby jsou asteroidy ve Star Citizen interaktivní objekty, které mohou vybuchovat, rozpadat se, být vytěženy, prozkoumávány a nebo sloužit jako místa pro stanice a základny.


Formace a lokality

Asteroidy se nejčastěji nacházejí ve shlucích a v obrovském množství.

Mohou vytvářet pásy kolem hvězd, planet i měsíců. Pásy asteroidů kolem hvězd jsou často pozůstatkem rozpadu dřívějších planet a proto se nejčastěji nacházejí mezi oběžnými dráhy dvou sousedících planet. Příkladem může být například vnitřní pás asteroidů (anglicky asteroid belt) ve sluneční soustavě mezi Marsem a Jupiterem nebo mezi planetou Crusader a ArcCorp v systému Stanton. Tyto pásy nejsou většinou tak husté kvůli jejich rozměru a nepředstavují velké riziko, pokud jimi pilot prolétá.

Pás asteroidů se může také nacházet kolem planety nebo měsíce. Příkladem může být měsíc Yela planety Crusader v systému Stanton. Tyto pásy mohou být již hustější a navigačně obtížnější na průlet. Z hlediska nerostných surovin ale zajímavé nebudou, neboť jsou veřejnosti známe a tudíž s největší pravděpodobností vytěžené.

Asteroidy se dále mohou nacházet ve shlucích, která lze nazvat jako pole. Stejně jako hvězdy mohou tvořit hvězdokupy, i asteroidy mohou být nahuštěné v samostatném chomáči. Tato pole jsou z hlediska těžby nejzajímavější. Mnoho polí je neobjevených díky své malé velikosti a tudíž nevytěženy. Neveřejná pole asteroidů tak mohou sloužit jako velice výnosné oblasti (pokud obsahují zajímavé rudy) z průmyslového hlediska. Některá pole mohou ale i hostit tajné pirátské nebo opuštěné základny. Takové základy jsou perzistentní, to znamená, že hráči je mohou dobít a vlastnit. Musí ale počítat s tím, že vždy může přijít jiná skupina hráčů nebo NPC, která se jim podaří takto dobitou základnu přebrat.

Pole asteroidů mohou mít různou hustotu i velikost. Čím hustší je pole asteroidů, tím je větší šanse, že se v něm nacházejí cenné minerály a rudy, a tím je také těžba zde nebezpečnější.

Asteroidy se také mohou nacházet jako samostatně poletující/obíhající objekty rozličných velikostí. Ty největší pak většinou mají svá jména a mohou sloužit i jako veřejné přistávací zóny. Příkladem může být asteroid Delamar, který je svými rozměry označován spíše jako planetoid (tedy mnohem větší asteroid, ale stále mnohem menší než planeta) v systému Nyx.


Struktura

Asteoridy mají kammenou strukturu a pod svým povrchem mohou uchovávat nerostné suroviny různé kvality a různého druhu. Vedle nerostných surovin se zde také mohou nacházet nebezpečné kapsy stlačeného plynu. Pokud dojde k nějakému otřesu (nejčastěji během těžby), může dojít k narušení struktury a vystavení těchto kapes okolnímu vakuu. Změna tlaku pak vede k explozi, kdy se snaží plyn velkou rychlostí uniknout ven, při které se mohou ulomit části hornin. Tyto úlomky mohou pro blízké astronauty a lodě představovat nebezpečí.

Nerostné suroviny se nacházejí v různých hloubkách, v různém množství a různé koncentraci. Proto je před zahájením těžby důležité řádné skenování a zmapování nejen pomocí skenerů, ale i pomocí RMAP sond.