Vylepšení lodi

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z Class-8)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení


Vylepšení lodi (hardpoint) může mít mnoho podob, každá loď má určitou kapacitu vylepšení, kterými lze loď vybavit. Může to být zbraň nebo konkrétní vybavení. Každý model má svou maximální kapacitu vylepšení – tento modulární prostor (jeho velikost) naleznete v popisku u každého modelu lodě.

Existují dvě hlavní kategorie vylepšení, interní hardpointy a externí hardpointy, plus jedna kategorie pro speciální vylepšení, která se vyskytují jen na vybraných lodí.[1]


Systém připevnění

Každý předmět ve hře má definovaný svůj typ, velikost a připojení. Místo, kde lze vylepšení/vybavení připojit se nazývá hardpoint nebo také itemport. Pokud typ, velikost a připojení daného předmětu (třeba zbraně) odpovídá možnostem itemportu, pak tento předmět lze na dané místo (hardpoint/itemport) připojit.

Připojení zde chápeme jako pipe systém, tedy vstupy a výstupy mezi lodí a daným předmětem. Pokud například zbraň vyžaduje vstup pro napájení a přenos dat kvůli automatickému zaměřování a také přípojku na správu přehřátí, pak přestě tyto „přípojky“ jsou v itemportu zapotřebí. Bez nich nebude zbraň fungovat nebo ji nebude vůbec možné na dané místo připevnit.


Velikosti

Předměty jsou aktuálně rozděleny do deseti velikostí, které jsou sjednocené napříč všemi loděmi. Nejmenší velikost 1 pracuje se zbraněmi do velikosti jednoho metru, kdežto největší velikost 10 počítá se zbraněmi řádově v desítkách metrech (aktuálně max 40 metrů).[2]

Velikost zbraně a jiného zařízení kompatibilní pro konkrétní třídu může být označována velkým písmenem „S“ – např. S2 znamená velikost 2.


Velikosti a připojování

Itemport pro určitou velikost je schopen přijmout i zbraň/předmět o jednu velikost menší.

Jestliže dojde k připojování více předmětů do sebe, velikosti těchto předmětů se sčítají a započítávají vůči itemportu a jeho velikosti, kterou může přijmout. Pokud se pospojují tři předměty velikosti 3, bude zapotřebí itemport velikosti 10: 3 + 3 + 3 + 1 (jedna navíc, protože se musí započítat hostovací prostor).

Při spojování předmětů je vždy zapotřebí počítat s hostovacím prostorem (imaginární hostovací předmět).
Pokud se do itemportu připojuje střílna řízená ručně, pak i pro tento předmět je zapotřebí přičíst jednu velikost (prostor pro posádku).[3]


Interní hardpointy

Trup a vnitřní přepážky (Hull a Internal Bulkhead)

Trup / vnitřní přepážky je ve skutečnosti samotné tělo lodi, může být změněn v mnoha směrech:

  • navýšení pancéřování – zřejmě zvýší hmotnost lodi a sníží její ovladatelnost; dovolí, aby loď vydržela větší množství škody
  • snížení hmotnosti – zřejmě zlepší ovladatelnost lodi
  • zmenšení objemu – sníží stopu lodi na radarech

Vylepšení jsou k dispozici v různých materiálech (plasteel, durasteel, isometa a další).[4]

Generátor štítu (Shield Generator)

Generátor štítu produkuje energii pro štít kolem lodi, který ji chrání před poškozením z venčí. Generátor štítu spravuje dodávku energie do štítů a jejich obnovu.

Vylepšení generátoru štítu může zvýšit energetickou kapacitu nebo rychlost obnovy šítů.

Avionika (Avionics)

Avionika je vlastně elektrotechnika lodi, palubní počítač, který zpracovává informace a ovládá manévrovací trysky, spravuje zaměřovací systém a kontroluje podporu života.

Vylepšení avioniky může poskytnout inteligentnější zaměřování, automatické ovládání střílen a lepší ovládání lodi za letu.

Kapacitátor zbraní (Gun Capacitator)

Kapacitátor zbraní dovoluje spravovat množství energie, které spotřebovávají zbraně. Vylepšení může zvýšit jeho efektivnost.

Palivová nádrž (Fuel Tank)

Palivová nádrž asi nepotřebuje bližší vysvětlení. Čím větší nebo efektivnější nádrž pro palivo, tím delší operativnost lodi mezi jednotlivými doplněními paliva.

Přídavné spalování (Afterburner)

Přídavné spalování dovoluje extrémně, i když krátkodobě, navýšit rychlost lodi. Nevýhodou přídavného spalování je neefektivní využití paliva.

Vylepšení přídavného spalování může zvýšit jeho výkon, délku trvání nebo spotřebu paliva.

Sání (Intake)

Sání dovoluje připevnit zařízení na sbírání zanedbatelného množství atomů vodíku z volného prostu kosmu vedle standardního zařízení na odběr vodíku z atmosfér plynných obrů nebo plynných superobrů.

Hlavní trysky (Main Thrusters)

Hlavní trysky určují pohon lodi, tedy její maximální rychlost, maximální dosah a radarovou stopu.

Vylepšení hlavních trysek může zvýšit rychlost nebo dosah a snížit radarovou stopu.

Manévrovací trysky (Maneuvering Thrusters)

Manévrovací trysky dovolují otáčení lodi v prostoru. Pohyb ovládací páky v kokpitu lodi je avionikou přenášen k manévrovacím tryskám, které daný vektor převedou do pohybu lodi.

Trysky dovolují s lodí rolovat, klesat a stoupat, naklánět se, pohybovat se vlevo nebo vpravo bez použití hlavních tryskech schopné posouvat loď jen kupředu.

Zpětné trysky (Retro Thrusters)

Zpětné trysky zpomalují loď a také ji zastavují nebo dovolují couvání.

Souboje ve vesmíru a prozkoumávání obzvlášť v pásu asterodidů vyžaduje velmi kvalitní zpětné trysky pro snadné vyhnutí se případné kolizi.


Externí hardpointy

Externí hardpointy nebo také itemporty jsou místa na lodi, na která lze připojit konkrétní typ zbraní a dalších předmětů k tomu určených.

Více o externích hardpointech zde.


Speciální vylepšení

Jedná se o unikátní hardpointy specifické pro konkrétní model lodi.

Zpracovatelské nástroje (Refinery Tools)

Některé lodě mohou být vybaveny zařízením pro zpracování surového materiálu přímo na palubě lodi a zvýšit tak cenu finálního produktu. Tyto nástroje mohou zpracovávat například palivo z atmosfér plynných obrů nebo plynných superobrů nebo rudy z asteroidů.

Jump Drive

Jump drive je zařízení, které dovoluje cestovat mezi systémy. Jump drive může být vylepšen o stealth, kdy dojde ke snížení stopy zanechané po skoku do jiného systému, takže dovolí, aby cestování bylo nedekovatelné.

Skiny

Star Citizen by měl mít k dispozici různé barevné skiny k jednotlivým modelům a do jisté míry bude zřejmě možné mít na kapotě lodi i vlastní etikety a loga.


Reference

  1. Quick Noob Guide to Hardpoints & Upgrade Capacity in Star Citizen
  2. Design: Weapons Mount Updates
  3. Design: Itemports and Sizes forum post by Chris Roberts
  4. Vývojářský dokument