ELE

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

ELE je zkratkou pro Extinction Level Event, v češtině: událost hromadného vymírání. Ve světě Star Citizen jsou ELE události vztahovány na významné katostrofální momenty v historii planet a systémů, které většinou vedly nebo vedou k vyhlazení života v dané oblasti nebo dokonce destrukci celých vesmírných těles.

Obvykle jsou takovéto události vyvolány kolapsem hvězd nebo změnou fáze v jejich vývoji. Novy a supernovy znamenají pro systémy vždy ELE událost.