Zemědělství

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z Farmaření)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení


Zemědělství představuje jednu z mnoha aktivních činností a povolání, kterou může hráč vykonávat za účelem tvorby zisku, případně i výzkumu. K výkonu zemědělské činnosti je zapotřebí mnoha vybavení, surovin a pracovní síly. Výnos ze zemědělství se pak primárně odráží od typu produkované plodiny nebo plodu. Efektivní zemědělství vyžaduje dobrou znalost požadavků, co konkrétní rostliny pro svůj růst vyžadují a jak správně tyto požadavky aplikovat.[1][2]


Klíčové charakteristiky zemědělství

 • je konkrétní aktivitou/povoláním, které může hráč vykonávat,
 • je aktivitou/povoláním, které dokáže zajistit slušný a stabilní příjem,
 • lze vykonávat v biodómech na lodích třídy Endeavor,
 • lze pěstovat širokou škálu různých druhů plodin a rostlin,
 • je specifické pro každý rostlinný druh vyžadující vlastní množství a typ půdy, hnojiva, vody, teploty a záření.


Základní požadavky

Mezi základní požadavky pro farmaření patří půda, hnojivo, semena a voda. Toto všechno pak musí zastřešit patřičné farmářské zázemí. Aktuálně se ví, že zemědělství bude možné vykonávat v patřičných organických modulech nazvaných biodómy, které jsou k dispozici třeba pro lodě třídy Endeavor. Také se spekuluje, že v delším časovém horizontu a dalším vývojem hry lze očekávat možnost farmaření na teraformovaných planetách nebo měsících, ve sklenících, případně vesmírných stanicích, jelikož se počítá s možností procedurálního generování planetárních oblastí a možnosti vlastnění pozemků a dalších nemovitostí hráčemi. Lore hry mluví konkrétně o několika planetách, které bude možné navštívit a které se soustředí na zemědělskou produkci.

Biodome-endeavor.jpg


Zemědělské produkty

Hráči budou mít na výběr celou škálu druhů rostlin, ze kterých si budou moci vybírat. Většina rostlin je ceněna pro jejich konečný produkt, některé jsou zase žádané pro své chemické vlastnosti a jiné trh vyžaduje pro jejich vzhled a jsou jen na okrasu.

Typy produktů

Hráč si bude muset vybrat, které rostlinné druhy by rád pěstoval, jelikož každý z nich má jiné požadavky na růst a ne vždy je technologicky možné pěstovat diametrálně odlišné druhy ve společném biodómu.
 • plodiny pěstované pro jejich konečný produkt jako jsou ovoce, zelenina, obiloviny a další
 • rosltiny pěstované pro koření
 • rostliny pěstované pro vůni a okrasu
 • rostliny pěstované pro své chemické složení (zdravotnické sloučeniny apod.)


Faktory ovlivňující produkci

Většina faktorů představuje zdroje, jako je například půda, voda nebo hnojiva, a lze je zakoupit v obchodech specializovaných na zemědělskou činnost. Takové obchody lze nalézt na většině velkých přistávacích zónách. V některých případech lze tyto suroviny získat extrakcí z přírody z přírodních zdrojů (zdroj pitné vody, půda) nebo v dolech.

Půda

Půda může být klasická pro běžné druhy rostlinných druhů nebo vzácnější, náročnější na množství obsahu prvků a minerálů vyžadované exotištějšími druhy pro úspěšné zemědělství.

Hnojiva

Hnojiva se liší základních stavebním prvek a jednotlivé rostliny budou preferovat různé typy hnojiv. K dispozici budou například hnojiva bohatá na dusík, fosfor nebo draslík. Hnojiva se v sekcích přidávají manuálně.

Semena

Semena jsou základním zdrojem pro započetí zemědělství a pokud není farmář dobře obeznámen s růstovými požadavky ke konkrétní rostlině, bude muset mít v zásobě mnohem více semen, jelikož bude v první fázi spíše testovat a hledat ty nejideálnější podmínky pro růst dané rostliny. Je logické, že exotičtější rostliny budou také dražší a farmář v první fázi vynaložit nemalé jmění na zakoupení semen.

Voda

Voda je základním faktorem pro témeř veškerý život a v zemědělství to platí obzvlášť. Množství a frekvence vodní zálivky bude mít přímý vliv na zdravý růst plodiny a její výnostnost. Množství a frekvence vodní zálivky se také liší pro každou rostlinu. Exotické rostliny většinou vyžadují více či méně vody než standardní klasické rostliny. Voda se rostlinám podává manuálně.

Teplota

Teplota má společně s vodou, půdou, hnojivem a zářením přímý vliv na kvalitu a výnosnost zemědělské produkce. Nevýhodou teploty je, že narozdíl od všech ostatních faktorů, nemůže být teplota individuální pro každý truhlík uvnitř biodómu. Teplota celého biodómu je nastavitelná a tedy společná pro všechny zemědělské sekce uvnitř biodómu. Pokud je tedy vedle sebe pěstováno více různých druhů rostlin, je vhodné, aby všechny měly podobou toleranci k teplotě.

Záření

Každá sekce uvnitř biodómu má vlastní systém záření, které je nejen světelné, ale i radiační. Běžné rostliny vyžadují 8–10 hodin přímého záření. Některé rostliny se nespokojí jen se světlem a potřebují pro efektivnější produkci například radiační záření.


Farmaření

Každý druh rostli je skutečně oříškem požadavků a úlohou farmáře je přijít na to, jaké je optimální řešení s cílem vytvářet co nejkvalitnější rosltiny za nejnižší cenu. Většina rostlin je ceněna pro jejich konečný produkt, jiné rostliny jsou zase oceňovány díky jejich vzhledu. Některé produkty/rostliny mohou být uschovány po delší dobu, jiné mají jen krátkou trvanlivost a musí být doručeny do míst určení brzy poté, co byla manuální sklizeň učiněna, aby se předešlo snížení ceně.

Produktivní farmář, který je zaměřen na základní zemědělství, si bude moci často vydělat na solidní živobytí, ale nejvíce ziskové příležitosti v této oblasti se budou týkat exotičtějších rostlin s největší poptávkou a notorickou obtížností na pěstování, a přijít na to, jak je co nejefektivněji pěstovat. Dosažení takového mistrovství nepřijde snadno ani levně, kvůli drahým semenům a opakovanému učení stylu pokus-omyl, jenž bude nezbytné a stát nemalé jmění.


Reference

 1. Research Unbound : the MISC Endeavor
 2. Design - The Endeavor