Klasifikace lodí

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Lodě
UEE
série 300
300i315p325a350r
85X
600
890 Jump
Argo MPUV
CargoPersonnel
Search & Rescue
Aurora
CLESLNLXMR
Avenger
StalkerTitanWarlock
Bengal
Buccaneer
Carrack
Caterpillar
Constellation
AndromedaAquila
PhoenixTaurus
Crucible
Cutlass
BlackBlueRed
Dragonfly
Hornet
F7AF7C
F7C-MF7C-RF7C-S
Endeavor
Fiera
Freelancer
BaseDURMAXMIS
Genesis
Gladiator
Gladius
Herald
Hull
ABCDE
Idris
MP
Javelin
M50 Interceptor
Mustang
AlphaBetaGamma
DeltaOmega
RSI Orion
P-52 Merlin
P-72 Archimedes
Pegasus
Polaris
Prospector
Razor
Reclaimer
Redeemer
Reliant
KoreSenMakoTana
Retaliator
BaseBomber
Retribution
Saber
Raven
Starfarer
Gemini
Terrapin
Vanguard
HarbingerHoplite
SentinelWarden
Banu
Defender
Merchantman
Vanduul
Blades
Crawlers
Drillers
Esperia Glaive
Harvester
Hatchets
Hunter
Kingship
Lightfire
Mauler
Scythe
Stingers
Tomahawks
Voids
Tevarin
Prowler
Xi'An
Khartu
Link
Nox


Klasifikace lodí pomáhá určit základní nejen bojové funkce a role jednotlivých vesmírných lodí ve Star Citizen. Klasifikace lodí může pilotovi napomoci se rozhodnout pro správný typ lodi. Jednotlivé typy se mohou vzájemně prolínat ve velikosti, kapacity nákladového prostoru, rychlosti nebo obranného/útočného vybavení.


Velikost lodí jednotlivých kategorií v zájemném poměru
vesmírné motorky
utilitní lodě
startovní lodě
podpůrné stíhače
lehké stíhače
střední/těžké stíhače
hlídkové lodě
bombardéry
tranzitní lodě
civilní lodí
frachťáci
jachty
nákladní lodě
industriální lodě
korvety
fregaty
torpédoborci
křižníci
bitevní křižníci
eskortní letounové lodě
letounové loděSpikes ~ vesmírné motorky

Vesmírné motorky jsou také někdy nazývané jako spikes, což je kombinace anglických slov space (vesmír) a bikes (kola). Jedná se o nejmenší lodě, jaké jsou ve Star Citizen na trhu. Jejich výraznou specifikací je skutečnost, že se jedná o open canopy (otevřenou loď), u které chybí kokpit a kolem pilota je otevřený kosmický prostor, nechrání ho žádný plášť lodi. Vesmírné motorky jsou tak poměrně dost nebezpečné. Výhodou vesmírných motorek (například Drake Dragonfly) je, že mohou operovat jak ve vesmíru, tak na povrchu planet. Díky svým malým rozměrům postrádají kvantový i skokový pohon a jsou odkázané na mateřské lodě.
Lodě: Drake Dragonfly
Dragonfly-yellow.jpgUtility Ship ~ utilitní loď

Utilitní lodě mohou být nejmenší ale i středně velká plavidla ve Star Citizen, jedná se o podpůrné malé lodě, které slouží své mateřské lodi. Mohou být modulární a zastupovat řadu funkcí – přeprava nákladu na palubu mateřské lodi, sběr záchranných modulů a podobně. Jako takové nemají kvantový ani skokový pohon.
Lodě: Argo
Utility-ship.jpgStarter ship ~ startovní loď

Startovní lodě jsou minimální základní plavidla, která si může hráč na začátku hry pořídit jako standard a měly by mu pomoci v počátečním rozkoukání se ve hře. Startovní lodě mohou být víceúčelové (série Aurora) nebo s větším důrazem na boj (Mustang Alpha). Jsou to velmi malé, osobní a většinou jednopilotní lodě s minimálním prostorem mimo kokpit. Nadstandardní startovní lodě jako je série Reliant nabízí větší volný prostor pro dvoučlennou posádku.
Lodě: Série Aurora: ES, CL, MR, LN, LXsérie Mustang: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omegasérie Reliant: Kore, Mako, Sen, Tana
Mustang-omega1.jpgStíhač

Stíhače jsou velmi rozmanité a liší se mezi s sebou v soběstačnosti a množství výzbroje. Na těchto lodích nelze provádět aktivní ani pasivní boarding.

Snub Fighter ~ Podpůrný stíhač

Podpůrný stíhač je jednopilotní lehké plavidlo malých rozměrů. Jsou to v podstatě jedny z nejmenších lodí ve hře, které jsou ovladatelné hráči zevnitř. Tyto stíhače nemají prostor pro jump drive, proto se nemohou samostatně přesouvat mezi systémy, a jsou pak kompletně závislé na své mateřské lodi.
Lodě: P-52 Merlin, P-72 Archimedes
Merlin.jpg

Light Fighter ~ lehký stíhač

Lehký stíhač je jednopilotní lehké plavidlo malých rozměrů. Jsou to v podstatě jedny z nejmenších lodí ve hře, které jsou ovladatelné hráči zevnitř.
Lodě: Gladius
Gladius01.jpg

Fighter ~ střední/těžký stíhač

Střední a těžké stíhače mohou mít prostor pro jednoho až dva piloty, jsou dostatečně vybavené, rychlé a dobře manévrovatelné pro střet s nepřátelskými stíhači. Ve větším počtu mohou být hrozbou i pro větší a jinak odolné lodě. I když jsou to malé lodě, jsou schopné nést jump drive a cestovat tak přes jump pointy.
Lodě: série Hornet: F7A, F7C, F7C-M, F7C-R, F7C-Ssérie 300: 300i, 315p, 325a, 350rScythe
Hornet f7c.jpgPatrol ship ~ hlídková loď

Hlídkové lodě jsou relativně podobné stíhačům, mohou se s nimi srovnávat v rychlosti i manévrovatelnosti, i když mají své limity. Velikostně jsou stíhačům taktéž podobné případně o něco málo větší. Oproti stíhačům však mají nákladní (ikdyž omezený) prostor, mohou přepravovat osoby a vedle obranné/útočné role mohou plnit i jiné funkce jako jsou třeba pátrací a záchranné akce.
Lodě: Avengersérie Cutlass: Black, Blue, Red
Avenger01.jpgBomber ~ bombardér

Bombardér je méně ovladatelný než stíhačka, rozměrově může být srovnatelný nebo větší se stejně velkou nebo větší posádkou. Bombardér je schopen nést zbraňové systémy vhodné v boji s velkými válečnými loděmi, což ale na druhou stranu znamená, že jim chybí dostatečná palebná síla na obranu, takže hlavně malé bombardéry se musí spoléhat na doprovod stíhaček. Větší bombardéry, jako je třeba Retaliator, jsou schopné s dostatečným vylepšením fungovat i jako středně velké nákladní lodě.
Bombardér může být označován jako:
  • palubní bombardér – startující z paluby lodi, většinou (eskortní) letounové lodi,
  • pozemní bombardér – startuje z povrchu vesmírného tělesa.
Lodě: Gladiator, Retaliator
Retaliator01.jpgTranzitní lodě

Tranzitní lodě jsou odnoží kategorie nákladních lodí, které se specializují na dopravu/přepravu/transport lidí nebo třeba informací. Tranzitní lodě orientované na přepravu živého „nákladu“ jako jsou lidé nebo zvířata, musí být nutně vybaveny systémem na podporu života ve svém přepravním prostoru. Velikost tranzitních lodí se odvíjí od jejich účelu. Lodě na přenos informací jsou většinou malé, aby byly nenápadné a velmi hbyté. Lodě na přepravu lidí se pohybují ve velikostní škále od osobních taxi až po velké lodě schopné přepravovat desítky pasažérou najednou. Přeprava lidí na větší vzdálenosti vyžaduje i příslušný servis a zázemí včetně spacího prostoru.

Lodě: Herald, Reliant Mako, Genesis
Genesis.jpgCivilní lodě

Civilní lodě jsou velmi obsáhlou skupinou lodí, do které lze by šly zařadit i některé nákladní a transportní lodě. Civilní lodě se nejčastěji zaměřují na poskytnutí zázemí pro činnosti, které nemusí mít nutně spojitost s armádou nebo přímým bojem, či jeho podporou. Některé civilní role však mohou zajišťovat funkce jak pro civilní obyvatelstvo, tak pro armádu. Mezi nejvýraznější civilní lodě lze zařadit například vědecká a výzkumná plavidla, lodě specializované na produkci zemědělské nebo živočišné výroby, mobilní platformy pro zajištění zdravotní péče nebo třeba obytné lodě.

Lodě: Endeavor
Endeavor.jpgFrachťáci

Fracjťáci jsou vlastně menší a rychlejší obchodní/přepravní lodě, které mohou mít univerzální zaměření i konkrétnější specializaci. Frachťáci mají dostatek prostoru na palubě lodi pro dva a více členů posádky. Většinou mají velký nákladový prostor, který může být v některým případech přizpůsoben jiným než nákladním potřebám.

Lodě: Freelancer, Constellation
Andromeda.jpgYacht ~ jachta

Jachta je plavidlo s blíže nespecifickými rozměry, které slouží ke sportovním nebo rekreačním účelům. Může se jednat o malá ale i velká několikapalubní plavidla. Luxusní osobní lodě kladoucí důraz na pohodlí a přepych jsou právě jachty. Díky své povaze nemusí vynikat rychlostí ani konkrétní užitkovostí, proto nejsou kromě již zmíněných sportovních a rekreačních činností vhodné k ničemu jinému.
Lodě: 890 JUMP
890jump.jpgFreighter ~ nákladní loď

Freighter slouží k přepravě nákladu z jednoho místa na druhé. Jsou to také obchodní lodě s větším nákladovým prostorem. Většinou se jedná o specializované lodě s dostatečně velkým nákladovým prostorem a obranným vybavením. Rychlost a manévrovatelnost těchto plavidel se řadí mezi lodě s nižšími hodnotami, i když hodně záleží na jejich velikosti, která může být velmi rozmanitá, a také na množství vylepšení.
Lodě: Caterpillar, Merchantman, série Hull
Caterpillar.jpgIndustrial ship ~ industriální loď

Industriální (průmyslové) lodě není možné velikostně definovat, jelikož se mezi sebou výrazně liší, stejně jako jsou vzájemně rozdílné jednotlivé průmysly. Obecně lze říct, že to jsou střední až velké lodě, které potřebují dostatek nákladního nebo průmyslového prostoru pro výkon své funkce. Ze známých plavidel to jsou transportní palivové lodě nebo třeba těžební lodě.
Lodě: Crucible, RSI Orion, Starfarer, Reclaimer
Reclaimer.jpgCorvette ~ korveta

Korveta je menší, dobře ovladatelná loď s lehčí výzbrojí. Je vhodná jako hlavní plavidlo pro hlídky a doprovodné konvoje.
Lodě: PolarisFrigate ~ fregata

Fregata je větší lodí než třeba korveta. Jejich nejčastější úlohou je chránit další válečné lodě a větší konvoje. Obecně je jejich rychlost a manévrovatelnost stále slušná. Výzbroj je soustředěna spíše obranným směrem.
Lodě: Idris
Idris.jpgDestroyer ~ torpédoborec

Destroyer jsou větší, relativně dobře ovladatelná a vytrvalá plavidla k obraně větších vojenských plavidel nebo jednotek před menšími útočníky s kratším doletem (například stíhačky z kapitální lodě).
Lodě: Javelin, Hunter
Javelin01.jpgCruiser ~ křižník

Cruiser je velkou válečnou lodí, která je schopná současně monitorovat a útočit na několik různých cílů najednou. Společně s letounovou lodí patří mezi nejnákladnější lodě ve výdajích na provoz a údržbu.
Lodě: Mauler
Mauler.jpgBattlecruiser ~ bitevní křižník

Battlecruiser je největší a nejvyzbrojenější frontální typem lodě, které jsou schopné provádět efektivní obranu i těžký útok proti kapitálním lodím. Patří mezi plavidla s největší přímou palební silou. Kvůli své velikosti a manévrovatelnosti je ale eskorta takových plavidel nutností.Escort Carrier ~ eskortní letounová loď

Escort Carrier nebo také eskortní letounovka je většinou menší variantou lodě typu carrier a patří mezi největší plavidla ve vesmíru. Hlavní úlohou eskortní letounové lodi je poskytovat zázemí a vypouštět stíhačky a bombardéry. Tyto lodě jsou lehčí, rychlejší, (nemusí být nutně menší a levnější) než letounové lodě, proto se zaměřují spíše na podpůrnou funkci letky a její řízení, než aby se účastnily přímého boje.
Lodě: PegasusCarrier ~ letounová loď

Carrier nebo také letounovka je největší z válečných lodí. Tyto plavidla jsou vyzbrojena těžkou technikou stejně tak početnou skupinou stíhaček nebo bombardérů. Jsou to logičtí kandidáti na největší kapitální lodě armád.
Lodě: Bengal, Kingship
Bengal.jpg


Reference

Big starhips classifications compared to naval's

Star Citizen Spacecraft Classifications