Kronika – 28. století

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
2001–2100
2101–2200
2201–2300
2301–2400
2401–2500
2501–2600
2601–2700
28. století
2701–2800
2801–2900
2901–2946


Kronika představuje soubor textů ze Spectrum Dispatch: výňatků, zpráv, rozhovorů, přepisů, projevů a dopisů uveřejněných na stránkách RSI, které přibližují historické události světa Star Citizen a Squadron 42. Materiály jsou rozděleny podle jednotlivých století, jež jsou doplněna i o další události, které zatím nebyly oficiálně ve Spektru pokryty.

Všechny události jsou řazeny chronologicky od nejstarších po nejnovější. Výjimkou je stručný přehled letopočtů na hlavní stránce Kroniky a dále také poslední 30. století, které je ve světě Star Citizen právě aktuální a tudíž jsou události z poslední doby ty nejdůležitější.2731
2743
2750
2751


 • Pro armádní svět Borea v systému Magnus vypršelo vojenské embargo a svět se tak otevřel veřejnosti a novým kolonizátorům.2758


V Nottinghamu ne

Archiv United/Tribune NewsOrg
Publikováno: 14. ledna 2758 SET
Vanduulové útočí
Edward Coss
Občané Boro si mysleli, že jsou připraveni. Měli orbitální obrany, skenery hlubokého vesmíru, autozámky. S tím vším si mysleli, že jsou v bezpečí. Ale když vanduulský klan zaútočí, musíte být více než jen připraveni.
V 17:23 místního času začal útok. Naštěstí volání odešlo téměř okamžitě. Místní milice z celého systému se vyškrábaly na své lodě, aby zahnaly nájezdníky na útěk, ale Vanduulové utekli jako zbabělci zpět do hlubokého vesmíru, až když dorazila flotila UEE.
Vanduulský útok trval dvacet sedm minut. Během té doby vyhaslo čtrnáct duší a byl zničen nebo vypleněn majetek v hodnotě několika milionů.[1]2772
2783
2789Studená válka taje

2789.jpg
33. flotila UEE, křídlo C, SS LightHammer
Deník výkonného důstojníka – 29. 5. 2789
06:12: Setkání důstojníků. Prošel jsem aktualizace COMSEC z předchozích šesti hodin. Nic zarážejícího. Zpráva o výboji zbraní na třídě Sekáč v systému Kiel. Palubní dělo selhalo po chybě počítače. Bez vlivu. Naše zrcadlo zde drželo pozici.
07:24: Nahlásil jsem se do služby. Velitel je stále dole kvůli Chybě. Rozběhl jsem diagnostiku celého systému a ověření zbraňových balíčků. Čisto ve všech oblastech. Sledoval jsem naše zrcadlo během cvičných letů, vypadalo to na simulace rychlého nasazení v horní atmosféře.
11:15: Nills (Komunikační) zněl, jako by na něj něco lezlo. Všude bylo ticho, tak jsem ho poslal do Zdravotního. Jeho 2. byl více než schopný jako náhrada.
12:32: Konečně jsem dostal nějaké žrádlo. Zdá se, že se nuda opravdu dostává posádce pod kůži. Někteří dokonce dnes vybouchli v jídelně. Řeknu to veliteli a pokusím se přijít na možná řešení pro odreagování.
15:34: Nevím, kde začít. Pracoval jsem na posouzení bojové simulace s Xi'Anským carrierem, když mě Shaw (Komunikační) upozornil na tu zprávu na Spektru. Zapnul jsem monitory na můstku, zřejmě senátor z Terry Akari vyjednal nezávisle dohodu s Xi'Any. Má vstoupit v platnost v 19:00 (LST). Vnitrosystémová komunikace se rozsvítila jak vánoční stromeček. Lidé si mysleli, že je to vtip. Možná, že nějaký aktivista cracknul NewsOrgs? Nebylo by to poprvé. Nemohli jsme ctít tuto dohodu, ne? Měli bychom zastavit Akariho za zradu? Novinky nedosáhnou Zemi několik dní, takže nikdo nevěděl, co má dělat. Byl jsem vyjevený stejně jako všichni ostatní, takže jsem informoval velitele, který se pak bezprostředně hlásil na můstek.
16:20: Všichni stále létají naslepo. Všechny lodě jsou v nejvyšší pohotovosti. Hledáme jakýkoli náznak agrese od našich Zrcadel. Zatím nic. To vše by mohl být jen Xi'Anský trik. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Slizouni zkusili něco takhle propracovaného.
19:02: Naše Xi'Anské Zrcadlo přivolalo své bojové hlídky, vypnulo své zbraně a couvlo.[2]
Myslím, že je mezi námi mír?2790
2791


 • Messer XI falešně obvinil systém Ferron, že byl domovem disidentů, což předznamenalo ekonomický a politický úpadek systému.2792Čas Přílivu

Den první, hodina H.
2792.jpg
Večerní zprávy SSN/CATv
Dobrý večer, vítejte u Večerních zpráv SSN/CATv pro systém Terra. Já jsem Lawrence Ren. Systémy jsou plné zpráv o chystané svatbě Vala Messera a Celie Carter, takže se dnes večer podíváme na designéry, kteří byli vybráni, aby oblékli nevěstu a že-
<<<<< PŘERUŠENÍ SYSTÉMU – NEZNÁMÝ PŮVOD >>>>>
Lidé těchto systémů. Toto je Příliv. Sundejte si pásku z očí a zřete. Garron II byl rozvíjející se svět s obrovskou škálou druhů. Říkáme byl, protože již není. Imperátor a jeho korporátní přisluhovači teraformovali planetu, čímž zabili vše živé, aby nasytili svou neukojitelnou hamižnost. Sundejte si pásku z očí a zřete svýma vlastníma očima.


Den první, třetí hodina
ZÁZNAM Z POLICEJNÍHO INTERCOMU
TERÉNNÍ JEDNOTKA: Tady je jednotka B234. Máme tu neoprávněné shromáždění v sektoru 14G. Potřebujeme nasadit další pozemní jednotky. Leteckou podporu mějte v pohotovostním režimu.
Den první, pátá hodina
TERÉNNÍ JEDNOTKA: Sežeňte gardu! (nezřetelný křik a výstřely) Sežeňte Armádu! Sežeňte kohokoli můžete a dostaňte je sem teď! Jinak nás dostanou. (mimo mikrofon). Vy! Držte huby a zaplynujte je. Hned!
<<<<< ZTRÁTA SIGNÁLU >>>>>
Den druhý
OD: Admirál Kale, nejvyšší velení UEE
Teroristé a uchvatitelé se pokoušejí zaútočit na Zemi. Máte rozkaz zastavit veškerý provoz mezi jump pointy. Chci mít každý systém uzamčen. Jste oprávněni použít smrtící prostředky na jakékoli plavidlo, které nezmění kurz. Nedodržování rozkazu bude mít za následek rychlý trest.
Podepsán,
Admirál Tal Kale
Autorizační kód: GHISJD_HUDFJD_12
Den třetí
Mezirezortní interní sdělení Advokacie.
KOMU: Nejvyšší advokát Keller
OD: NARA VALE, AAC –
RE: Komunikace spiklenců
Agenti odhalili, jak povstalci dokáží stále komunikovat i po zabavení Comm vysílačů. Comm zprávy jsou rozděleny do datových segmentů a vložené do vojenské komunikace. Analytici se snaží odhalit, jak přesně vstupují do našeho systému.
Bohužel bude nějakou dobu trvat najít a odstranit jejich vstupní body, snad je to ale přeruší na dostatečnou dobu, abychom dostali systémy zpět pod kontrolu.
Bude aktualizováno podle potřeby.
Den osmnáctý
Leták Lutherova svobodného tisku
Publikováno v systému Croshaw
„ZELENÁČI ZAHÁJILI PALBU DO DEMONSTRANTŮ“
Bratři a sestry. Právě jsme se dozvěděli, že vojenské a policejní síly před dvěma dny zahájily palbu a zabily více než dvě stě třicet pokojných demonstrantů na Vale. Snažili jsme se být civilizovaní. Odolali jsme nutkání odpovídat násilí této despotické vlády násilím, ale teď říkáme – už dost. Nebudeme již vést válku našimi myšlenkami. Vyrveme Imperátora z jeho trůnu. Takže do boje, bratři a sestry, utněte ďábelskou pěst svých utlačovatelů.
Den dvacátý druhý
Archiv New United NewsOrg
Publikováno 3. května 2792
„NOVÝ ÚSVIT“
Decklin Farwahl
„Probudili jsme se z noční můry.“ To byla slova, která včera pronesl nový Imperátor Erin Toi poté, co bylo oznámeno dopadení Imperátora Messera XIX. Je to opravdu zbrusu nový den. Dokonce i v této NewsOrg, dlouho neoficiálním mluvčím Imperátora, jsme konečně schopni a povzbuzováni k psaní pravdy, bez toho, aby nám cenzoři UEE koukali přes rameno.
Je těžké uvěřit, že se incident na Garronu II stal rozbuškou, která to vše rozpoutala. Jistě, nešlo o jediný katalyzátor, byly tu incidenty, které k tomu přispěly. Od statečnosti senátora Akariho po aktivisty, kteří se všechny ty roky shromažďovali i přes riziko uvěznění nebo smrti.
Kromě zavedení časového omezení funkčního období Imperátora Toi spolupracoval s nově zvolenými senátory na obnově původních pozic tribunálu. Nový nejvyšší generál, nejvyšší tajemník a nejvyšší advokát pracují pro Imperátora, ale mají moc jej sesadit, pokud by se další despota pokusil převzít vládu.
Probudili jsme se. Ačkoli den, kterému čelíme je neznámý, viděli jsme, jak hluboko můžeme spadnout, takže se musíme ujistit, že každý krok, který odteď uděláme, bude krok nahoru.[3]2795Laskavější a šetrnější lidstvo

Fair Chance Act (Zákon o spravedlivé šanci)
Oddíl I
Principy
Článek 1
Cílem tohoto zákona je chránit na planetách životy a blaho druhů, které nejsou vyvinuty, ale mají vhodné podmínky pro evoluci inteligence [dále jen Druhů], založeno na odpovědnosti člověka za svá spolu-stvoření. Nikdo nesmí způsobit Druhům bolest, utrpení nebo poškození bez dobrého důvodu.


Oddíl II
Principy
Článek 2
Po objevu nové planety a/nebo systému, nezávislý panel složený ze zástupců UEE, exobiologů a inženýrů společnosti [dále jen Panel] bude:
 1. Provádět neinvazivní skeny a posouzení každé planety v systému, aby určil, zda je život již rozvojový;
 2. Odesílat všechny zprávy a aktuální poznatky senátnímu podvýboru UEE pro expanzi a rozvoj;
 3. Sledovat a udržovat ekologickou nedotknutelnost všech planet považovaných za Rozvojové společným závěrem mezi nezávislým Panelem a podvýborem pro ochranu rozvojových druhů.
Článek 2a
(1) Panel bude vyvíjet a prezentovat systém kritérií pro určení toho, co lze klasifikovat jako „rozvojový druh.“
(2) Podvýbor UEE pro expanzi a rozvoj je oprávněn po dohodě s Imperátorem a Senátem, k vydávání vyhlášek, se souhlasem nejvyššího tajemníka. Může zejména,
 1. klasifikovat svět jako rezervaci. Ve které,
a. všechny původní formy života mají být ponechány bez jakéhokoli vlivu ze strany lidí;
b. jakýkoli pokus terraformovat nebo extrahovat zdroje, ať už biologické nebo minerální, bude mít za následek trestní stíhání, jak je stanoveno v Oddíle V;
 1. přesměrovat vojenské prostředky k udržení nedotknutelnosti chráněného světa, se souhlasem a pomocí nejvyššího generála.[4]
Oddíl III
Teraformační články a podmínky
…POKRAČOVÁNÍ2798


Reference

 1. Star-Citizen.cz
 2. Star-Citizen.cz
 3. Star-Citizen.cz
 4. Star-Citizen.cz