Kronika – 29. století

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
2001–2100
2101–2200
2201–2300
2301–2400
2401–2500
2501–2600
2601–2700
2701–2800
29. století
2801–2900
2901–2946


Kronika představuje soubor textů ze Spectrum Dispatch: výňatků, zpráv, rozhovorů, přepisů, projevů a dopisů uveřejněných na stránkách RSI, které přibližují historické události světa Star Citizen a Squadron 42. Materiály jsou rozděleny podle jednotlivých století, jež jsou doplněna i o další události, které zatím nebyly oficiálně ve Spektru pokryty.

Všechny události jsou řazeny chronologicky od nejstarších po nejnovější. Výjimkou je stručný přehled letopočtů na hlavní stránce Kroniky a dále také poslední 30. století, které je ve světě Star Citizen právě aktuální a tudíž jsou události z poslední doby ty nejdůležitější.2800


Neutrální zóna

Na úsvitu 29. století, pozval nově zvolený Imperátor Marshall Leon zástupce z císařství Xi'An, Banu protektorátu, stejně jako delegaci Tevarinů na slavnostní oslavy na orbitální platformě.
Byly učiněny pokusy pozvat Vanduuly. Nebyly úspěšné.
Imperátor Marshall Leon utišil obrovský zástup a promluvil:
Dámy a pánové. Vítejte.
To je slovo, které nebylo příliš spojováno s lidstvem. Víme, že jsme byli netolerantní několik posledních temných století. Víme, že jsme byli nedůvěřiví. Byli jsme krutí. Ale naše civilizace má rčení, které sahá tisíce let nazpět – lidé se mění. A to je pravda, lidé se mohou změnit. Můžeme se změnit, protože jsme viděli chybu našich způsobů. Můžeme se změnit, protože chceme.
Vybudovali jsme tuto Archu, pojmenovanou podle biblické lodi, jako plavidlo pro prostor a čas. Místo, kde se dozvíme o všech rasách, těch objevených, i těch, které na své objevení teprve čekají. Místo, které není omezeno na jednu planetu nebo druh, protože jeho umístění na planetě, je jako říct, že patří druhu, který ji obývá. Ne, Archa musí být o nás všech. Musí patřit každému z nás. Nabízíme tuto Archu vesmíru jako místo ke studiu a místo pro setkávání. Archa bude sloužit jako politicky neutrální zóna, kde se mohou setkat zástupci k řešení problémů prostřednictvím debaty.
Jsem hrdý na to, že mohu otevřít tyto dveře a prosím vás všechny, abyste ji vyplnili obrovskou a pestrou historií, kterou každý druh může nabídnout. Ať tato Archa stojí jako svědectví a hrdý záznam životů, které jsme my a naši předci žili.[1]2803
2805
2812
2832
2862
2872Pohleďte na Sisyfa

Archiv New United NewsOrg
Vydáno: 5. března 2872
Peter Marx
Synthworld.jpg
Jsme na prahu pokroku. To byla atmosféra v senátu dnes ráno, když Imperátor učinil oznámení. Vláda konečně představila projekt Archanděl, o kterém se šeptalo ve zpravodajských kruzích již několik týdnů.
Stručně řečeno, projekt Archanděl je iniciativa vedená UEE, jejímž cílem je doslova postavit planetu od nuly. Lidstvo konečně přišlo s řešením, které nepředstavuje složitý morální tenký led jako teraformace. Už nebudeme muset přeměnit již existující planety. Nyní je můžeme stavět. I když tato technologie není dokončena, vědci se domnívají, že budou schopni vybudovat prototyp světa ještě v našem životě.
Důsledky tohoto cíle se mají dopad na vědu, politiku, a dokonce i na sociální sféru. Xi'Anský císař Kray dokonce vydal prohlášení: „Je to velmi povzbudivé. Moji lidé budou sledovat vývoj projektu s velkým zájmem.“
Pokud bude SynthWorld doveden k dokonalosti, pomůže vymazat hanbu, kterou si lidstvo nese po třech stoletích nezřízeného imperialismu. Imperátor zakončil svou řeč vyzváním každého a všech vědců z civilizací Banu nebo Xi'An civilizací, aby byly očitými svědky vývoje:
„Nechceme tuto technologii držet v tajnosti. Schopnost budovat světy by měla být dostupná pro veškeré kultury, takže už nikdy nebude potřeba bojovat o něco tak triviálního, jako je půda.“[2]2889
2894


  • Založena společnost Takuetsu Starships vyrábějící modely lodí, zbraní, lodních komponent a stanic.


Reference

  1. Star-Citizen.cz
  2. Star-Citizen.cz