Lidé

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Lidé
Alternative text
Lidé
Domovská planeta
systém Sol
planeta Země
souřadnice
Systémy (celkem ?)
Diplomacie
UEE Zakládající rasa
Banu Prátelská
Kr'Thak Neznámá
Tevarin Vyhubeni lidmi
Vanduul Válka
Xi'An Přátelská


Člověk (Homo) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří patrně jediný současně žijící druh člověka – člověk moudrý (Homo sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Samec člověka se nazývá muž, samice žena, mládě člověka dítě. Odhaduje se, že rod je asi 2,3 milionu let starý. Vznik rodu Homo se datuje do stejné doby, kdy se také objevují první kamenné nástroje a tedy v době, kdy začíná nejstarší paleolit.

Všechny druhy, vyjma člověka moudrého, vyhynuly. Homo neanderthalensis vyhynul asi před 30 000 lety, Homo floresiensis však až před 12 000 lety.

Domovský svět

Země je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér. Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km, uprostřed se nachází malé pevné jádro obklopené polotekutým vnějším jádrem, dále pak pláštěm a zemskou kůrou, která se dělí na oceánskou a kontinentální. Zemská kůra je tvořena litosférickými deskami, které jsou v neustálém pohybu vlivem procesu nazývaného desková tektonika. Na povrchu Země se vyskytuje hydrosféra v podobě souvislého oceánu kapalné vody, který zabírá přibližně 71 % zemského povrchu. Na velmi úzkém pásu rozhraní mezi litosférou a atmosférou se nachází biosféra, živý obal Země, který je tvořen živými organismy. Jeho činností došlo k přeměně části litosféry na půdní obal Země tzv. pedosféru. Celou planetu obklopuje hustá atmosféra tvořená převážně dusíkem a kyslíkem vytvářející směs obvykle nazývanou jako vzduch.

Vztahy

Zločin

Lidstvo je velmi vynalézava rasa. Není tedy divu, že nejeden zástupce této rasy přijde na způsob jak se vyhnout Advokacii. I přes přísné tresty je spoustu lidí dohnáno ke kriminalitě. Od pašeráctví po nájemné vrahy. Ovšem zločin je u lidstva často páchán i z měnších důvodů jako závist a chamtivost.

Náboženství

V lidské rase velmi ožehavá záležitost. Mnoho dlouhých a krvavých válek se vedlo ve jménu boha, Boha, či bohů. Mezi hlavní náboženství patří Křesťanství a Islám. V posledních letech se však lidstvo spíše upína k fylozofické víře než k uctívání božstva.

Charakteristika rasy

Ctižádost. Horlivost. Agresivita. Rozpínavost. Zvídavost. Vynalézavost. Prapodivné soužití s nižšímy formami života. Těmito a mnoha dalšímy výrazy bývá tato pozoruhodná tasa popisována. Největším rysem Lidstva je však diversita. Není člověka, který by byl stejný. Neupínají se k jedné fylozofii jako například Xi'An, nebo k obchodnickému stylu života jako Banu. Místo toho se každý člověk zvlášť značnou část života připravuje na budoucnost, kterou si sám zvolí. Pokud se s člověkem dostanete do křížku nikdy nevíte co můžete očekávat. Můžete přijít k úrazu, k urážce na cti, k letům trvající zášti nebo do konce o život. Ač rasa vyznává monogamii je ironicky značně promiskuitní a za krátký život lidé vystřídají značné množství partnerů. Rozmnožovací cyklus trvá 9 měsíců od oplodnění vajíčka. Po devítí měsících se z samiččiny dělohy vypustí plodová voda a za velkého křiku ze zrodí mládě člověka tzv. Dítě. Dítě je několik let naprosto odkázáno na péči rodičů. V období 13 let života nastanou charakterní změny negativního směru, které trvají několik let, odhaduje se že až osm. Je to také znamení, že Dítě přechází do stádia Muže či Ženy ( dospělých exemplářů ). Ačkoli je člověk schopný reprodukce od brzkých let, je společenské tabu mít v těchto letech, vzhledem k časté nekompetentnosti a nedovivinutého mozku, dítě. Vytrvalí jedinci, kteří se nenechají zabít nebo nemají vrozený genetický defekt umírají okolo sta let. Lidé se sami mezi sebou hodnotí dle svého postavení ve společnosti, které je určováno majetkem. Sami sebe nazývají konzumní společností. Po většinu svého života jsou z něčeho nešťastní a považují digitální hodinky za docela fajn nápad.