Nájemný lovec

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z Lovec odměn)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení
Informace o lovcích odměn jsou zatím velmi omezené.


Lovec odměn (Bounty Hunter) není jen pouhé označení, je to drsné a nebezpečné povolání, které není pro každého.


Klíčové charakteristiky povolání lovce odměn

  • Lovcem odměn může být jen licencovaná postava, v opačném případě může být konání považováno za nezákonné.
  • Přístup k seznamu hledaných osob a licenci na jejich dopadení získají hráči za člensvtí v NPC organizaci Bounty Hunter Guild.
  • Odměna za dopadení hledané osoby může být v průběhu stažena, proto se musí odměna před samotným dopadením překontrolovat, aby nedošlo k porušení zákona.
  • Majetek dopadené osoby není lovci odměn k dispozici, byla by to krádež.


Jak se dozvědět o hledaných osobách?

Licencovaný lovec odměn může zavítat do některé z lokálních poboček Bounty Hunter Guild (Guilda lovců odměn) nebo navštívit policejní kancelář, kde je k dispozici kompletní seznam všech hledaných osob a odměn za jejich dopadení.

Hledané cíle lze také vyčíst ze zpravodaje Bounty Hunter Guild, který se jmenuje TRACKER.


Dopadení cíle

1. fáze: Hledání

Hledání stanoveného cíle (osoby) nemusí být nutně hledáním jehly v kupce sena. Jakmile se daná osoba ocitne v dosahu radaru lovce odměn, stává se z ní automaticky POI (point of interest), tedy bod zájmu pro lovce odměn. Protože je to nepřátelský cíl pro lovce odměn, bude tato osoba označena červeně.

Objevení na radaru není ale stoprocentní, protože piloti mohou díky speciálnímu vybavení možnost zamaskovat svou identitu. Lovec odměn by tak měl být vybaven vyspělým radarem a dalším vybavením, které by mu pohlo detekovat hledané osoby i přes jejich snahu se zamaskovat nebo skrývat za cizí identitou.

Oblast, kde se může hledaná osoba nacházet, může lovec odměn zjistit sám vlastním pátráním, nebo vyvodit na základě zpráv, kde byla hledaná osoba naposledy spatřena. Cenné informace o poloze hledaných osob mohou poskytnout i průzkumníci nebo info agenti, kteří na svých cestách mohou na tyto osoby narazit.

2. fáze: Kontrola

Lovcem odměn může být jen licencovaný hráč, jenž je členem NPC organizace Bounty Hunter Guild. Dopadnout konkrétní osobu pak může lovec odměn pouze tehdy, pokud je s guildou zadobře. To znamená, že dodržuje správný postup a neporušuje pravidla. Před každým dopadením, se musí lovec odměn ujistit, že na onu sledovanou osobu je stále vypsána odměna. Může se totiž stát, že odměna byla stažena a osoba už není v hledáčku guildy a policejních složek. Dopadení „očištěné“ osoby by mělo vliv na vztah hráče ke guildě a mohlo by být považováno i za porušení zákona. Pokud by byla dopadená osoba navíc zabita, a přitom očištěna, byl by to závažný prohřešek.

3. fáze: Dopadení

Ač se tato fáze může zdát být prostou a jednoduchou, je velmi složitá. Kontrola proběhla a lovec odměn má jistotu, že hledaná osoba je stále na seznamu. Postup dopadení a celková strategie je od teď v rukou lovce odměn. Je důležité myslet na to, v jakém systému a jeho části se lovec a jeho oběť právě nachází. Pokud se oba nacházejí v bezpečné oblasti a lovec odměn odjistí své zbraně, okolní lodě budou informovány o potenciální agresi, která může od lovce odměn přijít. Tuto informaci může dostat i hledaná osoba, což bude mít zřejmě vliv na její obezřetnost nebo dokonce přispěje k jejímu útěku.

Předpokládejme, že se lovci odměn podařilo dopadnout hledanou osobu. Správný lovec odměn by měl mít bezpečností spací lůžka pro dopadené osoby (například na lodi Avenger), kde zůstanou, dokud je nepředá bezpečnostním složkám.

Loď dopadené osoby

Pokud byla hledaná osoba dopadena ve vesmíru ve své lodi, lovec odměn musí myslet na to, že odměna je vypsána na osobu a ne na její majetek. Proto si nemůže lovec odměn nárokovat vlastnictví na žádný majetek dopadené osoby. Osvojení lodi dopadené osoby by se považovalo za krádež a čin pirátství. Lovec odměn tak získává výdělek jen z dopadení osoby a ne z konfiskování jejího majetku.


Pokud je hledanou osobou hráč…

Pokud je dopadenou osobou hráč a ne NPC, pak není dopadený hráč bezmocným vězněm do doby odevzdání spravedlnosti. Lovec odměn jej může odevzdat i za několik hodin a to by zhlediska hraní nebylo pro dopadeného hráče příjemné. Proto se v systému lovců odměn pracuje s principem falešné identity. Dopadený hráč může po svém dopadení pokračovat v hraní, samozřejmě bude řádně potrestán (pokuta nebo jiný postih). Lovec odměn místo postavy hráče bude vlastit něco jako pseudo-klon, náhražku za jeho identitu. Nejedná se o skutečný klon, protože ve Star Citizen není klonování natolik úspěšné, aby dokázalo naklonovat osobu. Jedná se čistě jen o herní řešení, aby se žádný hráč nemohl stát rukojmím jiného hráče.

Odměna za dopadení

Odměnu za dopadení získá hráč po odevzdání osoby spravedlnosti. Pokud je hledaná osoba bodem zájmu pro více lovců odměn, aplikuje se princim „první vyhrává“. Dopadení hráče nebo NPC tak může proběhnout jen jednou; paralerní dopadení ve více instancích hry není možné, protože postava hráče i NPC postavy je unikátní. Pokud by byla NPC postava zabita, nemůže se po čase opět objevit a být znovu součástí mise na dopadení. Jakmile NPC postava jednou umře, už se živá nikdy ve světě Star Citizen neobjeví.