Marie Sante

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Marie Sante byla navjumperkou, která roku 2528 objevila systém Horus.

Legenda tvrdí, že systém byl ve skutečnosti objeven o několik let dříve čtrnáctiletou Marií poté, co ukradla loď, aby utekla od své rodiny na Gonnu. Pokud je to pravda, musela zřejmě strávit většinu uplynulých let v neznámém systému sama na své lodi. Rozsáhlé kontroly záznamů UPE a přistávacích registrů neprokázaly, že by se během této doby nacházela kdekoli jinde na lidském území.

První oficiální záznam o přítomnosti Marie Sante byla až její žádost o registraci objeveného systému Horus, který byl prý pojmenován po její lodi.

V této registraci byla také pečlivá dokumentace systému popisující tři planety a dva pásy asteroidů. Zdá se, že Marie Sante strávila roky sama v systému, kde svůj čas věnovala průzkumu, než se rozhodla se svým objevem podělit. Díky tomu se Horus stal jediným systémem, který byl objeven, a kde všechna nebeská tělesa byla objevena jednou a tou samou osobou.

Její cílevědomá touha v odkrytí všeho, co Horus nabízel, byla jak její největší silnou stránkou, tak také příčinou jejího pádu. Roku 2530, pouze dva roky po zaregistrování systému, se lidstvo poprvé střetlo s rasou Xi'An a od toho momentu napětí jen rostlo. Zatímco veřejné a soukromé zájmy vedly k započetí operací v Horu, Sante byla ve vzdálených končinách plně pohroužena do průzkumu. Roku 2542 se jí podařilo objevit jump point do systému Rihlah. Dodnes se historici přou, zdali Sante rozumněla, jak drasticky se změnila budoucnost systému s takto strategickou polohou a napojením na území Xi'Anů.

V okamžiku objevu jump pointu do systému Rihlah se Horus stal pro UPE bezpečnostním rizikem. Vláda uzavřela systém pro civilní osoby. Obyvatelstvo, které se začalo pomalu usídlovat na Serlingu, ani moc neprotestovalo. Pouze Marie Sante se nechtěla podrobit vládnímu nařízení. Schovala se v odlehlých oblastech systému, kde ji nikdo nenašel až do okamžiku, kdy jeden z námořních pilotů ohlásil přítomnost neautorizované lodi v systému. Byla mobilizována vojenská skupina, aby nakonec zjistila, že se jedná o Sante. Kvůli tomuto falešnému poplachu a promrhaných mnoho hodin a kreditů se armáda rozhodla vykázat Sante ze systému.

Dodnes není jisté, jaký přesný osud Sante potkal. Poslední zmínka o ni pochází ze záznamu z jednoho informačního vysílače, který uchoval její deníky. Poslední záznam byl datován k desátému lednu 2545. Marie se v něm vyjádřila, že stále věří, že Horus toho má ještě hodně co nabídnout k objevování. Tak se také stalo, když byl roku 2617 objeven jump point do dalšího z xi'anských systémů, Kayfa. V jejím posledním textu stálo, že Horus byl pro ni jejím jediným domovem, a že ona se s ním podělila se světem a ten ji systém odebral. „Nikdy už takovou chybu neudělám.“ Po těchto posledních slovech už nikdo nikdy Sante neviděl.

Někteří věří, že Sante strávila svá poslední léta schováváním v systému. Mnoho lidí se na základě jejích deníků snažilo rozluštit její osud. Malá část turistického ruchu systému Horu na této legendě staví i svůj obchod. Takzvaní lovci historie se snaží najít pozůstatek její lodi.[1]


Reference

  1. Galactic Guide: Horus