Náklad

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Herní mechanika „Náklad“ je ve fázi vývoje a všechny uvedené informace se mohou změnit.

Berte prosím všechny uvedené informace s rezervou a nepovažujte je za finální aktuální podobu herní mechaniky, v jaké se nakonec opravdu objeví ve hře. Všechno podléhá neustálému vývoji a jakmile vývojaři uvedou nové a přesnější informace, bude tento článek upraven.


Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení

Náklad je nedílnou součástí Star Citizen a krví ekonomiky celého vesmíru. Náklad je fyzikální a skutečnou entitou ve hře, která se „fyzicky“ pohybuje vesmírem a zmizí jen v okamžiku, kdy je uzavřen v kontejneru nebo po vstupu do skladiště.

Náklad může být přemisťován postavou hráče nebo NPC, a to ručně, na levitujících paletách nebo v pohyblivých kontejnerech. Jakmile je náklad umístěn na lodi, nachází se volně v prostoru a je pod vlivem gravitačních sil (v kosmu by se tak na lodi vznášel). Náklad je možné v nákladovém prostoru lodi ukotvit.

Náklad může být uložen v nákladním kontejneru větších rozměrů, než jaké jsou rozměry samotného nákladu.

O náklad může být i nadstandardně postaráno. Kontejner vybavený interním odstíněním chrání náklad před skenováním. Prémiové kontejnery mohou být uzamčené pomocí kódu, mohou vlastnit protipirátské signální vysílání, být vybavené protiradiačními štíty pro přepravu nebezpečného materiálu, mohou být více odolné proti nárazu a podobně.


Klíčové charakteristiky

 • Odstoupit od nákladové smlouvy lze v jakémkoli okamžiku během procesu předávání nákladu (vytváří se tak záměrně příležitost pro pašeráctví a zlodějské mise).
 • Rozestavění nákladu v nákladovém prostoru lodi ovlivní pohyb na lodi a strategii v případě boarding akce.
 • Manipulace s nákladem může probíhat na zemi i ve vesmíru.
 • Množství nákladu má vliv na manévrovatelnost lodi.
 • Neukotvený náklad je vystaven nulové gravitaci a tudíž je potenciální hrozbou pro posádku, loď, sebe i další náklad.
 • Nakládku a vykládu může provést hráč sám, ve spolupráci s dalšími hráči nebo to za něj vykoná NPC.
 • Manuálně poskládaný náklad je umístěn efektivněji, než když je svěřen do rukou NPC.
 • Množství nákladu je limitováno prostorem nákladového prostoru a jeho velikost pak primárně rozměry nákladových vrat.


Nakládka a vykládka

Náklad je přemisťován z/do nákladního prostoru hráči nebo NPC. Pokud je náklad dostatečně malý, může být přesunut ručně nebo na paletě. Pokud není možné převážet náklad ručně, obstará přesun zvedák. Velikost nákladových vrat je prvotní podmínkou pro rozhodování se, jak velký náklad je možné na palubu lodi umístit. Nakládka a vykládka je možná ve vesmíru i na zemi.


Grav-palette.jpg
Seznam (manifest) dovoluje prohlížet náklad a kontrolovat jeho obsah, aniž by se kontejner musel otevírat.
Antigravitační palety (obrázek v pravo) dovolují díky pulzům bezpečně navigovat skrz jakékoli prostředí, takže „nezakopnou“.
Palety dovolují přepravovat více nákladu najednou a mohou být ukotvené stejně jako kontejnery. S paletou je možné manipulovat díky držáku v úrovni pasu. Výhodou palet také je, že dokážou operovat i v kosmu.
Zvedáky dovolují manipulovat s pohyblivými kontejnery. Vylepšené zvedáky dokážou sami sebe navigovat k sigálním bodům.
Lodní kontejnery jsou vestavěné prvky přímo v lodích. Nemohou být odstraněny, ale jinak slouží jako běžné kontejnery.

Přesné principy nakládky a vykládky zatím nejsou známy, ale operuje se s myšlenkou, že hráč by si mohl vybrat, zdali si zboží vyloží sám a nebo mu pomůže speciální NPC v dokovacím prostoru.

Operace s nákladem ale není čistě jen mechanická práce. Například pašerák se může dostat do situace (počítá s tím příkladový scénář k této mechanice), kdy bude během směny zboží přepaden nebo obelstěn a dojde k souboji mezi hráčem a druhou stranou. Případný střet může probíhat i v nákladovém prostoru a rozmístění nákladu tak může pro hráče sehrát i strategickou roli, a to nejen při podobných scénářích, ale třeba i při boardingu. Manuální umístění nákladu je tak efektivnější, než když se o jeho naložení postará NPC.


Povolené velikosti

Kapacita skladišť, hangárů a nákladních prostor lodí je měřen v metrech krychlových. Velikost nákladu pro potřeby kapacity nákladních prostor je standardizována. Nákladní kontejnery mohou být libovolně malé či velké, pokud jsou jejich rozměry jednou ze standardních velikostí. Standardní velikosti (výška, délka a hloubka) nákladních kontejnerů jsou:

xx,00 m • xx,20 m • xx,25 m • xx,40 m • xx,50 m • xx,60 m • xx,75 m • xx,80 m

Všechny tři dimenze musí tedy mít jeden z výše uvedených rozměrů. Není tedy možné, aby nákladní kontejner měl rozměr např. 1,25 m × 3,6 m × 1,7 m, protože xx,70 m není standardní velikost pro žádnou rozměrovou dimenzi.

Osm rozdílných hodnot pro všechny tři rozměrové dimenze jsou logické, protože nákladní kontejnery vyrábí několik společností. Výsledkem těchto rozměrů je fakt, že kontejnery se budou přirozeně seskupovat po dvojicích, čtveřicích a pěticích. Hráči tak budou zvažovat tvar a objem jejich nákladového prostoru a kontejnerů, aby byli co nejefektivnější.


Typy nákladů

Existují tři typy nákladů – předměty (items) (první obrázek), kontejnery (containers) (druhý obrázek) a kanistry (tanks) (třetí obrázek).


Cargo-item.jpg Container.jpg Tank.jpg


Za předmět (item) se považuje každý individuální fyzický předmět ve hře. Předměty mohou být přepravovány v kontejnerech. Nádrže/kanistry slouží k uchovávání nepevných materiálů – tekuté a plynné směsy jako produkt těžby, zpracování, salvage nebo dalších procesů ve hře.

Obchodní a salvage mise vyžadují, aby byl náklad fyzicky přemístěn do nákladového prostoru lodi. Pohyblivý náklad se usadí v nákladové oblasti, kde se uzamkne. Ruční náklad lze být umístěn kdekoli; uzamčen však může být jen na specifických místech v nákladním prostoru. Pokud není takový náklad ukotven/uzamčen, bude díky nulové gravitaci poskakovat v prostoru. Neukotvený náklad může vyplnit jinak těžko využitelný nákladní prostor a tím pádem zvýšit jeho kapacitu, ale na úkor zvýšeného nebezpečí zničení nákladu, lodi nebo zranění pasažérů.


Kapacita nákladu

Kapacita nákladu lodě je definována maximálním množstvím nákladu, které se vejde do navržených nákladních zón lodi (oblast, která může být uzamčena).

Příklad: Freelancer

Hlavní nákladní prostor Freelanceru má rozměry 2 m × 3 m × 7 m = 42 metrů krychlových.
Některé možné kontejnery vhodné pro Freelancera:
 • 0,8 m × 0,5 m × 0,5 m
 • standardní kontejner 1,8 m × 0,8 m × 1 m
 • největší možný kontejner 2 m × 1,2 m × 1,2 m
 • přepravka (nejmenší pohyblivý náklad) 0,5 m × 0,2 m
 • nejmenší kanistr 1 m × 0,5 m
 • největší přenosný kanistr
Uvnitř kontejnerů jsou předměty vtěsnány do pevné mříže pomocí stázového pole, které je viditelné jen pod určitým úhlem. Stázové pole povoluje umístit předměty různých tvarů do kontejneru, aniž by se vzájemně poškodily.
Kontejnery mají standardní tloušťku 12,5 cm; respektive 25 cm u vyztužených kontejnerů. Jakmile se kontejner uzavře, vyplní se balící výplňovou pěnou pro doplňkovou ochranu a také jako prevenci, aby do kontejneru nespadly jiné předměty, kdyby došlo k nechtěnnému otevření kontejneru. Při vystavení vzduchu se výplňová pěna začne pozvolna rozpadat, jakmile hráč začne vytahovat předměty z kontejneru, pěna se kompletně rozpadne na částice.


Naklad.jpg


Poškození nákladu

Kontejner je schopen absorbovat určité množství poškození a to až do okamžiku maximálního poškození kontejneru. Další požkození vede k rozpadu kontejneru a vystavení uložených předmětů, zatím ještě pokrytých výplňovou pěnou. Pěna ale časem odpadne a i předmět může být následně poškozen.

Ukotvení nákladu

Náklad je ukotven, pokud se nachází na přednastavené ploše nákladního prostoru. Není možné něco pokládat na kanistry nebo jiné předměty, které nejsou umístěné uvnitř kontejnerů.

Hráči poznají na základě identifikátoru, jestli je kontejner ukotven. Identifikátor se liší podle designu kontejneru. Mechanismus ukotvení nákladu je propojen s nákladovým seznamem a mechanismus tak může být i vypnut. Přesouvání předmětu uvnitř nákladního prostoru není podmíněno neustálým odemykáním a znovuukotvením nákladu.

Ukotvený náklad neodletí z lodě, pokud se otevře nákladový prostor ve volném kosmu.[1]


Reference

 1. Jump Point magazín, duben 2014