Opravování

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z Opravy)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení


Vesmír je nehostinné místo a i ten nejzkušenější pilot bude čas od času potřebovat svou loď opravit. Naštěstí je k dispozici řada možností, jak si dát plavidlo do pořádku.

Systém oprav ve Star Citizen pracuje v souladu s enginovým modelem poškození, aby se vytvořila intuitivní herní mechanika, která bude pro hráče lákavá a bude motivovat hráče si takovou profesní roli vybrat.

Základem opravárenské technologie ve Star Citizen jsou nástroje vybavené mnohoúčelovými lasery, jenž dokážou odříznout poškozený materiál (odizolovat jej) nebo naopak spéct stavební materiál injektovaný do rámu a tím znovu obnovit danou strukturu.[1]


Opravářská povolání

Každá loď, jež dokáže opravovat, má dvě povolání, která musí být vykonána, aby byla oprava úspěšná: operátor robotického ramene (Repair Arm Operator) a správce opravných úkonů (Repair Task Manager).

Operátor robotického ramene je zodpovědný za manipulaci s robotickým ramenem. Rameno je vybaveno multifunkčním laserem a systémem pro injektování materiálu, rameno je pak schopné vykonávat celou škálu úkonů. Rameno je jedinou metodou, ovládanou hráčem, kterou lze loď kompletně opravit do původního stavu (100% oprava), vyžaduje to však patřičné dovednosti, znalost a koordinaci se správcem opravných úkonů, aby byl výsledek efektivní.

Správce opravných úkonů předává detailní informace o poškození operátorovi robotického ramene, jak mají být opravy provedeny, a je zodpovědný za přidělování materiálů potřebných pro rekonstrukci poškozených komponent.


Terminal.jpg Rameno.jpg


Správce opravných úkonů (Repair Task Manager)

Aby se mohly opravy zahájit, musí správce opravných úkonů nejprve použít rozhraní pro určení množství škody sesbíráním informací o poškození a připravit se k požadovaným opravným úkonům.


Vyhodnocení poškození (Damage Assessment)

Správce opravných úkonů má díky terminálům přístup k diagnostice poškození opravované lodi. Zobrazí se status jednotlivých lodních částí, trupu, systémů, zbraní a různých spojení. Hráč může libovolně přepínat a filtrovat mezi různými vrstvy, izolovat a zobrazit příslušné komponenty lodi.
Poškození, které utrpěl trup, je zobrazeno pomocí překrývající vrstvy AR (augmentovaná realita) jako známá tepelná mapa: žádné poškození je zobrazeno zelenou barvou, maximální poškození a díry pak červenou barvou, částečné poškození pak pomocí gradientu těchto barev. Okraje porušení trupu jsou také pro přehlednost zvýrazněny.


Heatmap01.jpg Heatmap02.jpg


Zvýrazněním různých částí se zobrazí jejich aktuální stav poškození, stejně tak materiály (prvky), které jsou k opravě zapotřebí. Jakmile je správce opravných úkonů připraven, vybere požadovanou komponentu/část a otevře panel materiálů (Material Panel).


Panel materiálů (Material Panel)

Opravy, které se vykonávají v dílně (workshop), vyžadují určité množství surového stavebního materiálu. Materiál zajistí těžba, scavenging nebo obchod. Správce opravných úkonů může přiřadit různé materiály na základě aktuálního opravného úkonu díky konzoli a panelu materiálů.
Různé typy materiálů (prvků) a různé množství materiálu je vyžadováno v závislosti na velikosti a závažnosti opravy. Jakmile je vybrána nějaká část k opravě, požadavky k opravě jsou pak zobrazeny jako sloty (volné položky) v sekci opravárenských směsí (Repair Compound) v panelu materiálů (Material Panel), které musí být naplněné ze zásob materiálu (Material Stock), aby mohla oprava vůbec začít.
Každý materiál je odstupňován (A–E) tak, aby odrážel skutečnost jak efektivní je při přiřazení do slotu, a jaký to bude mít vliv na postup opravy (viz opravné robotické rameno). Aby se docílilo optimálních výsledků, musí správce úkonů vybalancovat požadavky pro operátora robotického ramene s kvalitou dostupných materiálů (prvků).
Jakmile jsou všechny materiály přiřazeny, operátor robotického ramene může začít s opravou.


Repair01.jpg
Red01.png Křivky směsi: tyto křivky zobrazují výsledný efekt směsi použitých materiálů. Efekt je popsán kvalitou rekonstrukce v závislosti na délce působení laseru na danou opravovanou komponentu. Modrá křivka zobrazuje aktuální efekt vybraných materiálů. Zelená křivka zobrazuje náhled, jak se efekt změní s aktuálně vybraným materiálem (v příkladu je takovýmto materiálem Os). Red07.png Sloty pro materiály: Umístěním materiálů do těchto slotů se tyto materiály přidají do výsledné směsi. Minimálně jeden slot pro každý typ materiálů je vyžadován. Vyplnění všech slotů vyžadováno není.
Red02.png Optimální bod (Sweet Spot): Časový interval, kdy plocha vystavená působení laseru dosáhne maximální kvality a než se začne kvalita snižovat kvůli přílišnému vystavení laseru. Red08.png Tlačítko na potvrzení složení: Zmáčknutí tlačítka uzamkne aktuální výběr materiálů a všechen materiál se spotřebuje zasláním nově vzniklé směsi do robitického ramene. Směs je připravena k použití.
Red03.png Základní materiály/prvky (Base Compound Agent): Skupina materiálů, které zvyšují maximální strukturální kvalitu. Red09.png Jednotlivé ingredience: Tyto položky představují jednotlivé materiály, táhnutím těchto ikon do okna blueprintu se daný materiál přesune do příslušného slotu.
Red04.png Tepelně izolační materiály/prvky (Thermal Insulant Agent): Skupina materiálů, které zvyšují vrchol kvality posouváním optimálního bodu (Sweet Spot). Red10.png Hlavička tabulky: Popis jednotlivých vlastností materiálů v tabulce. Kliknutím na danou položku v hlavičce tabulky se seznam materiálů seřadí podle dané položky.
Red05.png Vodivé materiály/prvky (Conductive Agent): Skupina materiálů, které zvyšují rychlost stavby/tvorby. Red11.png Stupně typů materiálů: Stupnice kvality A–E pro každý ze tří skupin materiálů (základní, tepelně izolační a vodivý). Materiál se stupněm hodnocení kvality „E“ je považován za nejméně kvalitní pro danou skupinu použití materiálu.
Red06.png Aktuálně vybraný materiál: Materiály lze vybrat a táhnutím přetáhnout z panelu inventáře materiálů do prázdného slotu pro blueprinty. Red12.png Množství: Číslo udává počet jednotek daného materiálu ve skladu.


Red03.png Základní materiály Red04.png Tepelně izolační materiály Red05.png Vodivé materiály
Základní materiály zvyšují maximální kvalitu vytvářené struktury/povrchu. Prvky (materiály) lepšího stupně (lepší kvality) mají větší dopad a vyžadují méně množství k docílení stejného výsledku jako méně kvalitní prvky (materiály). Tepelně izolační materiály rozšiřují časové okno, ve kterém je možné dosáhnout oné nejvyšší kvality vytvářené struktury (povrchu). Prvky (materiály) lepší kvality mají větší dopad a vyžadují méně množství, aby se dosáhlo stejného výsledku jako s méně kvalitními prvky (materiály). Vodivé materiály snižují dobu, za kterou je možné dosáhnout onoho okna (časového intervalu), při kterém lze dosáhnout nejvyšší kvality struktury (povrchu). Prvky (materiály) lepší kvality mají vyšší dopad a vyžadují menší množství, než materiály nižší kvality.
Repair-charts01.jpg Repair-charts02.jpg Repair-charts03.jpg


Rekonstrukce

V případě, že část lodě nebo nějaká komponenta byly kompletně oddělené nebo zničené, musí být znovu rekonstruované. Správce úkonů jednoduše vybere danou chybějící část v panelu vyhodnocení poškození (Damage Assessment) a přiřadí k ní materiály.
Jakmile je směs materiálů vybrána, je rám chybějící nebo poškozené části konstruován robotickým ramenem. Proces je kompletně automatizovaný a využívá vzory z databázového terminálu pro vytvoření rámu oné chybějící části. Jakmile je základní rám vytvořený, hráč může následně začít s plátováním povrchu.
Předtím, než může být rekonstrukce zahájena, musí být upevňovací bod zbaven všech zbytků, které mohou bránit přístupu robotického ramene. Pokud stále něco brání rameni v přístupu, je daná část na hologramu zobrazena červeně a cizí překážející materiál je pro odstranění ještě více zvýrazněn.


AR vrstva poškození se zvýrazněnými nečistotami
Arrow-down-blue.png
Očištěná komponenta
Arrow-down-blue.png
Rekonstrukce rámu
Arrow-down-blue.png
Dmg01.jpg Dmg02.jpg Dmg03.jpg


Operátor robotického ramene (Repair Arm Operator)

Jakmile správce opravných úkonů vybral nějakou část k opravení a přiřadil potřebný materiál, operátor robotického ramene může začíst s rekonstrukcí a opravným procesem. Operátor ovládá polohu ramene pomocí terminálu a dobře mířit s laserem může díky umístěné kameře na rameni. Aby se zabránilo přílišné komplikovanosti ovládacích prvků, pracuje se s inverzní kinematikou a celé rameno automaticky následuje pohyb hlavy ramene.
Laser robotického ramene nabízí dva módy: odizolování (Stripping) a opravování (Patching).


Odizolování (Stripping)

Řezání do trupu je životně důležité pro zlepšení integrity trupu lodi, která utrpěla pouze lehké poškození, protože to dovoluje záplatovat pouze chybějící segmenty trupu.
V módu odizolování je výkonný laser robotického ramene používán k čistému odstranění poškozených částí povrchu dané komponenty, aniž by došlo ke strukturálnímu poškození okolní oblasti/plochy. Odizolované (odřezané poškozené) plochy jsou v menším poměru konvertovány na základní materiál pro další využití.
Odizolování je také důležité v případě kompletního odpojení nějaké části. Kompletní rekonstrukce chybějící části vyžaduje očištěný spoj, operátor tak musí před samotnou opravou spoj očistit od všech nečistot.


Neodizolovaný povrch (neořenazý)
Arrow-down-blue.png
Odizolovaný povrch (ořezaný)
Arrow-down-blue.png
Stripping01.jpg Stripping02.jpg


Opravovaní (Patching)

Repairlaser.jpg
Opravování je proces přestavby části poškozené lodi nebo povrchu nějaké části a obnovení její integrity. V módu oprav je laser robotického ramene nastavený na „tisknutí“ materiálu na rám opravované části. Jakmile je robotické rameno zaměřeno, je zobrazena holografická wireframe projekce okrajů poškozené oblasti, na kterou lze začít „tisknout“ (nanášet materiál a zapékat jej).
Robotické rameno vlastně stříká práškové sloučeniny a pomocí laseru je zahřívá, aby se sloučeniny spojily v požadovaný konečný materiál a vytvořily nový povrch. Jak je nový povrch vytvářen, opravovaný prostor se pomalu zaceluje a vznikají nové okraje do doby, než je povrch kompletně zacelený.
Síla nového povrchu je závislá od množství dopadajícího laseru. Laser začíná tloušťku materiálu vytvářet postupně až se docílí sta procent. Pokud zůstane laser namířený na jedno místo příliš dlouho, začne se integrita povrchu snižovat, jelikož dojde k přehřátí. Operátor tak musí dosáhnout optimalizované délky působení laseru, aby dosáhl té správné integrity, než se přesune dál.
Hráč může AR tepelnou mapu poškozené části libovolně vypínat/zapínat, aby viděl výsledek oprav v reálném čase, jak se pomalu přibližuje k tomuto optimálnímu momentu s maximální tloušťkou materiálu. Povrch, který má zelenou barvu na teplotní mapě je velmi blízko 100% integritě, a pokud se povrch začíná opět zbarvovat do červeného spektra, dochází k přehřátí a ztrátě integrity. Pokud došlo k příliš velkému přehřátí, musí operátor daný povrch znovu odizolovat (odříznout) a začít s opravou znovu.
Chování opraveného povrchu při tisku na poškozenou část se odvíjí od použitého materiálu, který nastavil správce opravných úkonů. Maximální stupeň integrity, velikost vrcholu integrity a rychlost, s jakou se maximální integrita dosahuje, jsou ty vlastnosti, které právě ovlivňuje výběr konkretních materiálů (prvků). Tato skutečnost tak do hry přináší speciálně definované riziko pro hráče: levnější materiály mohou zajistit stejné vlastnosti jako drahé materiály, ale je mnohem složitější dosáhnout optimálních hodnot k nastolení maximální integrity. Operátor tak musí být v případě levného materiálu mnohem zručnější, pokud chce docílit stejných vlastností, jakých by docílil s dražším materiálem.


Opravy mimo dílnu

Ruční víceúčelový nástroj (Personal Multitool)

Multitool.jpg
Ruční víceúčelový nástroj je vybaven všemi funkcemi jako robotické rameno, akorát v malém měřítku. Tento nástroj je schopen odizolovat (odříznout) poškozené části a následně je opravit. Nástroj tak dovoluje širokou škálu oprav krom kompletního nahrazení poškozených částí.
Přestože jsou funkce ručního víceúčelového nástroje srovnatelné s robotickou rukou, velikost laseru a malé množství opravných materiálů, které lze pojmout, znamená, že tento nástroj je vhodný akorát na rychlé opravy, než bude k dispozici řádná oprava pomocí robotického ramene.


Poškození komponenty

Když je vaše loď zasažena, část poškození je přeneseno z místa dopadu na trup lodi, k nejbližšímu lodnímu systému a zbraňovým částem. Tyto vstupní komponenty pak mezi sebou tuto škodu rozdělí, pokud má nějaká část (komponenta) ještě své podčásti (subkomponenty), pak se škoda ještě rozdělí právě mezi tyto vnitřní součástky.
Obecně platí, že oprava mimo dílnu se skládá z vypnutí dané komponenty, jež má problém, nahrazení poškozé komponenty a opětovné zapnutí komponenty. V případě velkých komponent, které lze najít u kapitálních lodí, může opravný proces zahrnovat více potřebných aktivit. Může být zapotřebí třeba přesměrovat energii nebo chladící kapalitu na jiné části lodi. Tyto akce mohou vyžadovat přístup k palubním počítačům.


Subkomponenty (Subcomponents)

Subkomponent, neboli vnitřní přídavná součástka nějaké lodní komponenty, poskytuje přídavné výhody lodní komponentě, ke které je připojen, a dovoluje tak další přídavné nastavení hráčské lodi. Subkomponenty jsou rozdělené do tří kategorií, každá má svá specifika.


Efektivita Ochrana Vyzařování/emise
Power Conduit
Power Conduit dovoluje, aby komponenta pracovala lépe při stejném příjmu elektřiny.
Capacitor
kondenzátor
Capacitator pomáhá chránit komponenty pohlcováním škodlivé energie.
Phase Array
fázové pole
Phase Array snižuje elektromagnetickou stopu změnou frekvence, kterou komponenta vyzařuje.
Coolant Rod
chladicí tyč
Coolant rod dovoluje, aby komponenta potřebovala na svůj chod méně chlazení.
EM Insulator
EM izolátor
EM Insulator chrání komponenty před poškozením pohlcováním elektromagnetického záření.
Heat Sink
chladič
Heat Sink snižuje tepelnou stopu, kterou komponenta vyzařuje.
Auxiliary Drive
přídavný zdroj
Auxiliary Drive pomáhá vypnuté nebo restartující komponentě naběhnout rychleji do online režimu.
Kinetic Barrier
kinetická bariéra
Kinetic Barrier pomáhá chránit komponentu pohlcením poškození způsobené příchozím balistickým útokem.


Modulové regály (Module Racks)

Modulové regály jsou vlastně panely, které dokážou pojmout různé komponenty používané k tomu, aby k nim přiřazené subkomponenty mohly vůbec fungovat. Jsou to vlastně spojovací články mezi komponentou a jejím případným vylepšením. Tato místa lze najít jako součást trupu pod údržbářskými poklopy u malých lodí a nebo uvnitř větších lodí v inženýrské části.
Na základě instalovaných komponent jsou požadovány různé typy a počet dílčích subkomponent. Každý subkomponent je vestavěn tak, aby jej bylo možné rychle vyjmout a nahradit a dovolit tak urychlit případnou opravu jak nejvíc je to možné. Pokud se hráč pokusí vyjmout napájený subkomponent, riskuje, že bude zasažen elektrickým proudem a zraněn.
Nahrazení poškozeného subkomponentu je jednoduchý příklad interakce s předmětem. Hráč daný předmět vyjme, čímž uvolní slot v modulovém regálu. Pokud má hráč náhradní subkomponent při ruce, může jej do prázdného slotu regálu zasunout.
Typy subkomponentů jsou univerzální napříč všemi loděmi a pro komponenty stejných velikostních tříd. Chladicí tyč laserové zbraně z Gladia může být umístěna v generátoru štítu Hornetu. Tímto se zajišťuje značná flexibilita, která dovoluje hráčům různě přehazovat subkomponenty pro různé systémy, jak je zapotřebí, a zároveň vylepšovat svou loď díky scavengingu.
Komponenty na větších lodích, jako je třeba Idris nebo Retaliator, mohou vyžadovat větší počet subkomponentů (nebo rozměrově větší subkomponenty), aby mohly řádně pracovat. Když dojde k poškození, může mnohem déle trvat diagnostika poškození a fyzické vyjmutí poškozeného předmětu. Aby mohly systémy plně operovat, větší lodě mohou mít alternativní záložní systémy. V případě nouze mohou inženýři použít palubní terminály a přesměrovat energii do těchto záložních systémů, než se poškozené části opraví. Tohoto lze také docílit manuálně, pokud není inženýrský terminál ovladatelný. Inženýr v takovém případě musí vyjmout celý modulový regál a umístit do primárního slotu záložní systém (záložní modulový regál).


Modulerack01.jpg Modulerack02.jpg Modulerack03.jpg


Reference

  1. Ship Repair and Maintenance