Průzkum

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z Průzkumník)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení

Průzkum představuje prozkoumávání a objevování poznaného i dosud nepoznaného vesmíru. Průzkum je jedním z těch herních systémů Star Citizen, který dovoluje se zapsat do historie herního světa a ovlivňovat jeho podobu. Tento systém také představuje nedílnou součást vesmíru Star Citizen, který nabízí nepřeberné možnosti a také jeden ze způsobů obživy pro zvídavé hráče.


Klíčové charakteristiky průzkumu

 • Klíčovou roli hrajou specializované radary, skenery a senzory.
 • Průzkum dovolí objevit nové přeskokové body (jump point) do stávajících i dosud neobjevených systémů.
 • Objevení a zmapování nového přeskokového bodu do nového systému dovolí hráči tento objevený systém pojmenovat.
 • Průzkum vesmíru a navštěvování různých míst je podpořeno sběratelským systémem (zřejmě nějaké suvenýry, odznaky apod.)
 • Vedle systémů lze objevit i nové materiály a technologie, později zřejmě i mimozemské rasy.
 • Pouze 30 % každého systému je zmapováno, zbytek čeká na průzkumníky.
 • Průzkum může sloužit i jako způsob obživy (i když s velkým nasazením nebo štěstím).


Průzkum

Průzkum představuje objevování oblastí nových buď pro hráče, a nebo celou hráčskou komunitu. Záleží jen na hráči, pokud se bude chtít se svými objevy (pokud za to stojí) podělit a připsat si zásluhy za jejich objevení (například pojmenování nového systému).

Průzkumníkem může být každý, kdo se tak sám identifikuje a využije k tomu z jeho pohledu to správné vybavení. Výbava průzkumníka se skládá z lodi a hlavního průzkumného vybavení. Efektivnost průzkumu může být umocněna podpůrným vybavením, které může pilota ochránit před potenciálním nebezpečím, a nebo vybavením pro zázemí, které bude uzpůsobené na delší lety a třeba i schopné uskladnit nalezené „poklady“.

Co lze prozkoumat a objevit?

Se spuštěním hry platí obecné pravidlo, že přibližně 70 % prostoru každého známého systému je dosud nezmapováno a neprozkoumáno, což dává hráčům mnoho prostoru k tomu, aby objevili řadu zajímavostí a cenností.[1]

Rozlehlý vesmír dovolí najít třeba nová ložiska nerostných surovin v pásu asteroidů, vraky plavidel včetně těch, které jsou původem od jiných vesmírných ras. Narazit lze i na opuštěná místa, z nichž některá mohou hráči prozkoumat s postavou mimo vlastní loď.[2]

Neprozkoumaný prostor bude schovávat i opravitelné lodě Bengal, základny na asteroidech a mnoho jiného.

Star Citizen si staré systémy neustále udržuje průzkumuschopné, bližší specifika ale nejsou známa (nejspíš respawn vraků atd. na jiných místech po jejich objevení a pod.).[3]

Neprobádané kouty systémů budou obsahovat i vzácné a unikátní objevy/nálezy. Některé z nich budou dosažitelné díky sledování určitých stop.[4]

Průzkum jako živobytí

Objevení vraků lodí není tak časté, aby to mohl pro mnohé piloty znamenat trvalý a stálý příjem. Přesto může objevování a prozkoumávání vraků a opuštěných míst přinést značné finance.

Důležitým aspektem Star Citizen jsou informace a s těmi lze ve hře obchodovat. Objevy ložisek asteroidů mohou být pro mnohé NPC cenné a dovolí si u daného obchodíka vydobít i královské zacházení. Svou cenu má i znalost polohy pilota, na kterého je vypsaná tučná odměna.[5]


Průzkumné lodě

Každá loď může sloužit k průzkumu. To co dělá loď lodí průzkumnou, je její specifické vybavení. Některé lodě jsou však pro průzkum vyráběné už se záměrem a tudíž mají vlastnosti, které průzkum podporují již v samotném základu lodi.

Oficiálně deklarované průzkumné lodě:

 • Aurora ES (Essential) – tato loď je sice propagovaná jako průzkumná, ale jedná se jen o základní model série Aurora a oproti jiným specializovaným průzkumným lodím nepředstavuje v průzkumu žádnou výhodu.
 • Aurora LX (Deluxe) – stejně jako u Aurory ES, ani deluxe verze nenabízí nic výjimečného pro průzkum. Jedinou její výhodou je standardní vybavení pro cestování skrz přeskokové body (jump point).
 • 315p – oproti sérii Aurora nabízí větší rychlost a prostornější vnitřek lodi. Toto plavidlo je pro průzkum vybaveno i díky speciálnímu skeneru na detekování přeskokových bodů.

I přesto, že výše uvedené lodě mají přívlastek „průzkumné“ neznamená to, že by správně upravené modely jiných lodí nemohly být mnohem lepší a účinější v prozkoumávání. Ideální loď může být i taková, která dokáže být méně závislá na dodávce paliva a je v jeho spotřebě efektivnější.


Průzkumné vybavení

Základem pro průzkum je to správné vybavení. Průzkum může mít ale mnoho podob a od toho se také odvíjí příslušné vybavení. Záleží tedy jen na hráči, na co by se chtěl specializovat. Hlavním cílem průzkumu hráče může být objevování nových přeskokových bodů (jump pointů), nalezišť nerostných surovin v pásech asteroidů, vraky lodí, zločinců a podobně.

Hlavní průzkumné vybavení

Těchto cílů může být dosaženo pomocí speciálních skenerů, radarů a senzorů. Nabídka hlavního průzkumného vybavení bude široká a roli bude hrát i kvalita těchto produktů. Hráč si bude muset vybrat, zdali chce být precizní v konkrétní oblasti průzkumu (například skenování asteroidů) nebo se zaměřit na širší pole působnosti průzkumu, ale za to s menší efektivností.

Vybavení zázemí

Vybavenost zázemí se opět odvíjí od toho, co přesně hráč od průzkumu očekává a co jím sleduje. Jeli součástí průzkumu i salvage, pak se hodí vlastnit vlečný paprsek a dostatečně velký nákladový prostor (nejlépe oddělený přetlakovou komorou od obytné části lodi nebo kokpitu).

Protože průzkum je o dlouhém čase tráveném ve volném kosmickém prostoru, je na zvážení hráče, co všechno chce běhel letu na palubě vykonávat a co mu jeho loď umožní.

Pro bezpečné odlogování ze hry je nutné, aby byla loď vybavena postelí pro hybernaci hráče. Zatím se zdá, že valná většina lodí má spací komoru již vestavěnou.

Podpůrné vybavení

Průzkum může být velmi nebezpečná činnost, protože vás zavádí do oblastí, kde je minimální letecká doprava a hráč nikdy neví, na co může narazit. Nebezpečí se může skrývat v podobě tajných pirátských základen nebo hord Vanduul. Riziko však skrývá i neprobádaný vesmír ve své přírodní kráse, můžou vás tak ohrozit gravitační anomálie, hvězdné záření a jiné.

Oddaný průzkumník tak musí být připravený na různé situace a tomu i přizpůsobit svou loď, pokud nechce zbytečně riskovat. Investovat se tak vyplatí do obranného mechanismu včetně dobrých štítů a trupu pro odstínění nebezpečného záření a ochraně před vnějším poškozením v případě nárazu nebo v boji.

Na druhou stranu musí průzkumník myslet i na efektivní spotřebu paliva, kterou může podpořit lehčí konstrukcí lodí i pancéřováním.[6]

Nezanedbatelnou roli hraje i schopnost snížit vlastní šanci na to být nepřáteli detekován. Vhodná jsou tak zařízení, co dokážou minimalizovat tepelnou, radarovou i elektromagnetickou stopu.


Jump point (přeskokový bod)

Nový Jump point představuje pro mnohé průzkumníky nejsvůdnější cíl na jejich cestě za objevováním vesmíru. Svou významnou roli hraje jump point i v samotném průzkumu jump pointu. Více informací naleznete v článku jump point.

Průlet dosud nezmapovaným jump pointem je velmi nebezpečný, ale hráči si mohou průlety cvičit na dosud zmapovaných jump pointech, pokud si nastaví manuální průlet (jen na vlastní nebezpečí). Nepovedený průlet bude s největší pravděpodobností znamenat instantní smrt postavy.[7]


Reference

 1. Star Citizen: Q&A mit Chris Roberts und Michael Graf auf der LPMG-Bühne
 2. Oficiální fórum
 3. Oficiální fórum
 4. Oficiální fórum
 5. Oficiální fórum
 6. Oficiální fórum
 7. Oficiální fórum