Protuberance

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

Protuberance je obří viditelný plazmatický šleh nebo oblak plazmatu z povrchu hvězdy.

Epizoda Ten for the Chairmain 024 prozradila, že hráči se nebudou moci dostat blízko k hvězdám, proto není nutné s protuberance zatím počítat, i když představa chránit se před nimi pomoci štítu je pro Chrise lákavá.

Takzvané eruptivní protuberance mají často podobu smyček, kdy se oba konce dotýkají povrchu hvězdy a prodlužuje se jejich spojovací oblouk velkou rychlostí i daleko od hvězdy (a to i do jednoho milionu kilometrů). Ve výjimečných případech se takto uvolněné plazma může i od hvězdy oddělit.

Tyto extrémní výrony plazmatu jsou v bezprostřední blízkosti velmi nebezpečné, samy o sobě mají teplotu několik tisíc stupňů Kelvina a průlet jimi může být smrtící. Tedy pokud vaše loď vůbec zvládne průlet v blízkosti hvězdy.

Výron koronární hmoty (materiál v horní vrstvě hvězdy, který jasně okolo ní září) způsobený erupcí s sebou nese i částice, které mohou vážně narušit navigační systém a v některých případech i narušit samotnou funkčnost lodě. Tyto částice většinou nebývají nebezpečné pro planety s magnetickým polem, takže život na planetách v dostatečné vzdálenosti od hvězdy by neměl být obří protuberancí a výronem hmoty zásadně ovlivněn. Mohou vzniknout geomagnetické bouřky a polární záře.

Enormní protuberance a výrony hmoty mohou být ale fatální pro velmi blízké planety a planety bez magnetického pole, tj. pro planety s vyhaslým nebo neexistujícím jádrem.