Remote Material Analysis Package

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z RMAP)
Přejít na: navigace, hledání

Remote Material Analysis Package (RMAP) jsou manuálně ovládané sondy, které se chovají jako torpéda, a které se zavrtávají pod povrch asteroidů, aby mohly analyzovat strukturu a složení těchto asteroidů. RMAP sondy jsou ovládané operátorem skeneru těžebních lodí.

Operátor skeneru musí najít ideální místo pro injektování sond RMAP. Po výběru asteroidu je automaticky vypočítáno jeho těžiště. Následuje několikastranný proces, který zahrnuje hledání oblasti povrchu, který je geometricky orientovaný tak, že se nachází kolmo k těžišti a nebo blízko k němu. Operátor pak získává informace o úhlovém rozdílu polohy lodi od těžiště, přesto je ale konečné rozhodnutí na operátorovi, zdali je ono místo dostatečně dobré nebo ne.

Jakmile bylo místo vpichu vybráno, daná oblast a optimální injektování je následně zobrazeno na displeji konzole a operátor může zahájit vpich RMAP sondy. Cílem manuálně ovládané sondy je dopadnout na asteroid v přesném místě a v té orientaci, kterou určilo předešlé skenování. Určující faktory, zdali se injektování sondy povedlo nebo nikoli, jsou vzdálenost od počítačem určené polohy, rozdíl od optimálního úhlu, základní složení asteroidu a finální rychlost dopadu.