Ravens:Ravens Strike Force

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Ravens Strike Force
Br-logo.jpg
Logo-organizace.png
Elitní pozemní bojová jednotka s leteckou podporou ochraňující organizaci The Ravens, její členy, prosazující jejich zájmy a vytvářející zisk pro sebe i organizaci.

Potestas, Sapientia, Honor
(Síla, moudrost, čest)
Přehled
Divize Starfighter Division
Nábor otevřený
Vrchní velitel [SVK]LiQuiDaToR
Kontakt

RSF Spectrum

Zaměření
FPS • pozemní operace • boarding
black ops • Star Marine
Povolání
KulometčíkGranátometník
OstrostřelecRadista
MedikZbraňový technikHammer


Ravens Strike Force (RSF) je elitní pozemní jednotkou s leteckou podporou ochraňující organizaci The Ravens, její členy, prosazující jejich zájmy a vytvářející zisk pro sebe i organizaci. RSF (vycházející z odkazu starší Black Ravens) je nejstarším subjektem v rámci novodobých The Ravens a tvoří nepostradatelnou bezpečnostní složku celé organizace. Svým členům poskytuje jak možnost roleplaye bojových složek, tak i teamplay v oblasti FPS.


Historie

Vznik

Původní jednotka Black Ravens stála na počátku vzniku celé organizace a první zmínka o ní se objevuje již v pátém století před naším letopočtem. V drsných dobách řecko-perských válek se tři Eforové, představitelé dohlížející rady státu Sparta, rozhodli založit tajnou skupinu těch nejlepších vojáků, kteří budou chránit nevinné obyvatelstvo před válečnými zločiny, vykořisťováním ze strany vládních představitelů a pomohou snížit moc králů, kteří Spartě vládli.
Přesný počet jedinců této původní tajné skupiny nebyl nikdy znám, stejně jako její původní název; v nadcházejících letech se však šířily pověsti o neviditelných mstitelích a ochráncích obyvatel. Stali se symbolem nikdy nespatřených poslů bohů, kteří špehovali zločince a v nejméně očekávanou chvíli přesně a smrtelně udeřili. Díky tomu se jim začalo přezdívat μαύρο κοράκια (mávro korákia), což lze dnes přeložit jako černí havrani, neboli Black Ravens. Havrani obecně byli považováni za symbol štěstí, zvěstovatele osudu a vyslance starořeckých bohů.
Jejich identita byla mezi obyvateli utajena a jejich existence nebyla nikdy oficiálně potvrzena. Když se rada starších Sparty dozvěděla, že šest jejích členů bylo touto skupinou potrestáno smrtí za své křivdy na spartském obyvatelstvu, rozhodla se konat na vlastní pěst a tyto ochránce slabších nadobro umlčet. Proto byla většina těchto tajných elitních vojáků vystopována a doporučena králi Leónidásovi I., aby se společně s ním vydala na tažení proti perských jednotkám. Tento tah se radě starších vyplatil, neboť všichni černí havrani, kteří se na tažení vydali, zahynuli společně s králem v bitvě u Thermopyl. Poté, co byla většina černých havranů odstraněna, rada starších okamžitě popravila i ony tři Efory, kteří černé havrany stvořili.
Zákeřnou popravou tří zakládajících Eforů radou starších se černí havrani stali kompletně nezávislí na politice, což si organizace The Ravens udržuje dodnes.
Kvůli svému celkovému utajení není přesně známo, kolik členů jednotka Black Ravens na svém počátku měla a kolik z nich zůstalo ve Spartě, když Leónidás táhl na vojsko perského krále Xerxese. Díky šokujícímu svědectví z jednoho veřejného zasedání rady starších je však jisté, že minimálně tři z nich ve vojenském státě přetrvali:
Když se vládní vrstvy Sparty dozvěděly o smrti krále Leónidáse, chtěli veřejně tuto tragickou zprávu oznámit obyvatelům Sparty při celoměstském shromáždění. Během mžiku se však na scéně objevily tři mrštné postavy v černém, které jedním zásahem podřízly hrdlo šestici členů rady starších, kteří stáli za popravou Eforů. A ač nemohlo obyvatelstvo přesně tušit, co se na politickém pozadí během několika posledních měsíců odehrávalo, tyto černé rozmazané skvrny byly Sparťany oslavovány jako hrdinové, a to k velké nelibosti zbytku rady starších.
Černí havraní, neboli mávro korákia, později corvi nigri a dnes Black Ravens, se tak stali základem celé naší organizace a také symbolem pevného jádra. Proto byli členové, jenž celý svůj život zasvětili jen organizaci The Ravens, označováni na počest těchto spartským vojáků jako Nigrus Ravens.
Mýtus o existenci Black Ravens, který se šířil během celé historie lidstva a nikdy nebyl potvrzen, se podepsal i na označení „Black Operations“, neboli tajných operací, které stojí mimo veškeré oficiální záznamy.


Black Ravens naprieč históriou

Po skončení mocenských i vojenských bojov v Sparte sa teraz už na politike nezávislí bojovníci začali postupne šíriť do celého antického sveta. Vďaka tomu môžeme vidieť známky práce Čiernych Havranov naprieč celými dejinami, často na oboch stranách barikád. Dobrým príkladom voľnosti, ktorá dlhú dobu v tajnom spoločenstve fungovala, bolo pôsobenie mnohých (potenciálne až niekoľkých tisícov súčasne) Čiernych Havranov v radoch rímskych légií, zároveň však niekedy došlo k boju havranov s týmito légiami. Príkladom je obliehanie pevnosti Masada v držaní židovských rebelov (medzi ktorými bolo niekoľko Havranov) rímskymi légiami koncom 1. storočia. Po niekoľko mesačnom obliehaní a bojoch, legionári, ktorí vstúpili do pevnosti, našli len niekoľko stoviek mŕtvych tiel - rebeli radšej spáchali hromadnú samovraždu, než by sa mali nechať zajať a žiť v jarme. Tento skutok bol neskôr opisovaný ako prejav heroizmu vtedajších Židov a pripisuje sa mu úloha pri formovaní Izraelskej národnej identity.
Po zániku Západorímskej ríše sa väčšina Čiernych havranov ešte viac roztrúsila po celej Európe, najčastejšie operovali samostatne, na podnet ostatných Havranov či v malých skupinách. Jednou z niekoľkých významnejších, zaznamenaných výnimiek bola bitka pri Tours (tiež známa ako bitka pri Poitiers) roku pána 732. V tejto bitke spolupracovalo v radoch Franskej armády niekoľko desiatok (niektoré zdroje hovoria až o štyroch stovkách) Čiernych havranov. Niekoľko z nich zastávalo posty veliteľov a poradcov franského kráľa Karola Martela, ktorému pomohli s plánovaním a rozhodovaním počas bitky, väčšia časť bojovala priamo v prvej línii franských ťažkoodencov, najväčší podiel Havranov však bol v prieskumných a predsunutých oddieloch, likvidujúcich moslimských zvedov, vďaka čomu nemala moslimská armáda žiadnu predstavu o sile franskej armády a o jej samotnej existencii a pochode sa dozvedela až tesne pred bitkou. Franské víťazstvo pri Poitiers znamenalo zastavenie moslimského ťaženia južnou a západnou Európou a jej záchranu pred islamizáciou už v rannom stredoveku.
Aj napriek tomu, že žiadne ďalšie podobné úspechy tak veľkého vojenského významu sa počas stredoveku v réžii Čiernych havranov neobjavili, neznamená to, že by organizácia nebola aktívna. Práve v tomto a v neskoršom, novovekom období prešla organizácia mnohými zmenami a vývojom, ktorý jej dal pevnejšiu štruktúru, zblížil a zosúladil aktivity jednotlivých členov.
Najväčšou výzvou pre organizáciu v druhom tisícročí sa však stala druhá svetová vojna. Počas tohto konfliktu nachádzame havraních bojovníkov prakticky po celej zemeguli, bojujúcich proti jednému z najdémonickejších režimov v dejinách ľudstva. Čierni havrani sa zapájali do boja naprieč celým východným, západným aj pacifickým frontom. Medzi najvýznamnejšie zaznamenané operácie počas WW II. patria napr. boj o Edsonov chrbát, ktorého sa zúčastnili desiatky havranov v radoch Carlsonových a Edsonových Raiderov, gerilový boj počas Varšavského povstania či operácia Anthropoid, na ktorej sa podieľali havraní výsadkári Kubiš, Gabčík a Svoboda, veliteľ partizánskej bunky Zelenka, ako aj niekoľko dôstojníkov v britskej SOE. Pri tejto operácii bol zabitý veliteľ Gestapa a ríšsky protektor Protektorátu Čechy a Morava Reinhard Heydrich. Títo atentátnici, spolu s niekoľkými ďalšími parašutistami po svojom prezradení zradcom spáchali po boji s nacistami v krypte pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda kvôli zabráneniu vypočúvania samovraždu.


Black Ravens v treťom tisícročí

Začiatkom tretieho tisícročia už boli The Ravens celosvetovo rozšírenou organizáciou s vplyvom na globálnu politickú scénu. Organizácia však okrem svojich mocenských a vojenských aktivít prejavovala záujem aj o vedu a vývoj, podporovala aj firmy ako Space X alebo neskôr Roberts Space Industries. Práve financie a zabezpečenie The Ravens významne pomohlo vývoju prvého kvantového motora r. 2075, pričom množstvo vesmírnych patentov a vynálezov v nasledujúcich dekádach a storočiach exponenciálne stúpalo. Zároveň rástol aj vplyv a význam organizácie naprieč univerzom.
Počas vlády diktátorov z rodu Messerovcov sa začala situácia obracať. Aktivity organizácie už dlho ležali vládnucej dynastii v žalúdku, strach z Havranov však dlho držal režim v neaktivite. Bod zlomu nastal r. 2757, kedy bol v továrni na muníciu strážnym Advokácie popravený Anthony Tanaka, ktorý sa vzoprel neľudským podmienkam v továrne tým, že odmietol pracovať. Zábery a dôkazy o jeho poprave boli prepašované von z továrne agentom The Ravens, pričom táto poprava sa stala jedným z impulzov pre vytvorenie a aktivity odbojových skupín po celom území UEE. Odvetou za tento čin zo strany Messerovcov bolo vytvorenie plánov pre operáciu "Purpurové krídlo," ktorá neskôr v priebehu jediného dňa v tichosti vyvraždila takmer celú organizáciu.


Znovuzrození

Téměř dokonalé vyhlazení organizace The Ravens krutým diktátorem Messerem XIX. roku 2791 znamenalo vedle umlčení celé organizace pochopitelně i umlčení jednotky Black Ravens. Naštěstí díky třem přeživším odkaz The Ravens přetrval a roku 2942 se organizace pomalu staví na nohy.
Rok 2945 tak přináší zásadní a důležité rozhodnutí o obnovení elitní pěší jednotky, která má chránit organizaci před podobnou genocidou, která se odehrála před dvěma stoletími. Pilíř ochrany a symbol tři a půl tisíce let staré organizace konečně vstává z popela. A díky vystoupení organizace The Ravens na veřejnost se nábor do nástupnické jednotky Black Ravens - Ravens Strike Force stává otevřený všem stávajícím i nových členům.


Fungování Ravens Strike Force

Fungování RSF je autonomní a řízené zároveň. Účel jednotky naznačuje, že jsou situace a operace, kdy je nutné poslouchat rozkazy a řídit se interními pravidly. Stejně tak jako existuje období bezpečnostních hrozeb, kdy jsou členové RSF nasazeni k potlačení dané hrozby, tak naopak existuje i období klidu, kdy nejsou aktivity členů pevně řízené a mohou vykonávat svůj obchod, jak potřebují.

Pohotovostní stavy organizace

Jedním z primárních úkolů elitní jednotky RSF je ochrana mateřské organizace The Ravens před plošnými až existenčními hrozbami jako je například konflikt s jinou organizací, invazí Vanduulů v blízkosti oblastí zájmů organizace a jejích členů, útokem pirátů a jiných konfliktů.
Stupeň ohrožení organizace a jejích členů je vyjádřen jedním ze tří bezpečnostních stupňů. V období mimo ohrožení slouží RSF většinou jako jednotka žoldáků a nechává se najímat, případně plní své vlastní mise a trénuje různé scénáře. V období ohrožení existuje několik pravidel, kterými se řídí chod RSF do vyřešení bezpečnostní hrozby.
Defcon-green.jpg
Defcon-orange.jpg
Defcon-red.jpg

Pokud platí zelený stupeň ohrožení, organizace The Ravens neví o žádném bezprostředním ohrožení. Členové jednotky RSF mohou v tomto období samostatně podnikat, starat se o svůj obchod a působit samostatně, jak sami potřebují. Členové jednotky mohou libovolně plnit společné mise bez omezení.

Pokud platí oranžový stupeň ohrožení, organizace The Ravens má informace, nebo existují náznaky, o bezpečnostní hrozbě pro organizaci nebo její členy. Členové RSF mohou i nadále pokračovat ve vlastní činnosti, avšak jen ve společnosti svého přiděleného týmu, do kterého v rámci jednotky patří a musí být připraveni tyto své aktivity přerušit pro případ nevyhnutelné mobilizace.

Pokud platí červený stupeň ohrožení, organizaci The Ravens nebo jejím členům hrozí bezprostřední, nebo velmi pravděpodobné a vážné nebezpečí. Všichni členové jednotky RSF, jejich poloha, aktivita a činnost podléhají úplné kontrole a rozkazům velení jednotky RSF a vedení organizace The Ravens. Je velmi pravděpodobné nasazení do ostrého boje.


Doporučené lodě

Žiaden člen RSF nikdy dopredu nevie, s čím všetkým sa počas svojej kariéry stretne. Navyše, každý člen jednotky chce pre svoju loď nielen použiteľnosť v boji, ale aj možnosť využiť ju mimo služby či času ohrozenia na ostatné povolania a oblasti, ktorým sa venuje. Pre typického člena RSF je teda dôležité, aby jeho loď bola do najvyššej možnej miery univerzálna, aby poskytovala priestor pre zásoby, náklad a ďalších prípadných mariňákov prepravovaných na palube a zvládla sa o seba postarať v boji.
Nasledujúci zoznam uvádza niekoľko vybraných lodí a ich výhody a nevýhody z perspektívy člena RSF:


Br-avenger.jpg
Avenger jeden člen posádky

 • Všetky lode série Avenger sú vysoko manévrovateľné a disponujú pomerne dobrou palebnou silou.
 • Kým verzia "Titan" umožňuje prepravu malého množstva nákladu, "Stalker" disponuje podmi pre väzňov, čím je vhodný pre prepravu zajatcov a bounty hunting. Verzia "Warlock" zase ponúka možnosť dočasne vyradiť ostatné lode EMP impulzom.
 • Všetky verzie, vrátane "Titan" umožňujú prepravu len minimálneho množstva nákladu či personálu.
 • Aj keď je loď označovaná ako interceptor, odporúčame vyhýbať sa prieletom nebezpečnými oblasťami osamote. Proti presile či väčším lodiam sa obtiažne bojuje aj v obratnom Avengeri, v takýchto prípadoch odporúčame využiť jeho rýchlosť a agilitu na únik.
Br-cutlass.jpg
Cutlass dva členové posádky

 • Lode zo série Cutlass ich výrobca prezentuje ako lacné, na prevádzku nenáročné lode pre milície a domobrany. Všetky lode z tejto série disponujú pomerne priestranným interiérom.
 • Všetky lode zo série Cutlass sú vybavené aj vežou vysielajúcou ťažný lúč (tractor beam), obrannou vežou a dokovacím prstencom. Verzia "Red" má navyše aj diaľkové skenery a zdravotnícke vybavenie, "Blue" disponuje bunkami pre väzňov.
 • Tieto lode sa teda hodia najmä na vykonávanie pátracích a záchranných operácií, disponujú však aj dostatočným miestom pre náklad.
Br-freelancer.jpg
Freelancer dva členové posádky

 • Lode série Freelancer sa vyznačujú svojou univerzálnosťou. Navyše sa predpokladá, že pôjde o najväčšie lode, ktoré prejdú všetkými typmi jump pointov.
 • Čo do palebnej sily, Freelancer sa pýši vysokým počtom rakiet a obrannou vežou. Arzenál lode je ešte rozšírený o dodatočné rakety vo verzii Freelancer "MIS." Verzia "DUR" zase ponúka ďiaľkové skenery a rozšírenú palivovú nádrž. Všetky lode disponujú už z výroby jump enginom.
 • Za zmienku stojí aj veľký nákladový priestor.
Br-redeemer.jpg
Redeemer pět členů posádky

 • Jedná sa o dobre vyzbrojenú a chránenú loď, ktorá je okrem ničivých náletov schopná aj transportu a výsadku pechoty až do veľkosti družstva.
 • Pre účely transportu pechoty sú priamo pri nákladovej rampe umiestnené sedačky a úložisko pre zbrane.
 • Redeemer ponúka aj možnosť prepravy obmedzeného množstva nákladu, avšak jeho využitie je primárne bojové.
 • Maximálny počet posádky tejto lode je až 5 ľudí.


Organizační struktura

Organizační struktura vychází ze základní potřeby pozemní jednotky a vzdušné složky, která neslouží jen jako podpora pozemní jednotce. Podle velikosti jednotky nebo na základě aktuálních potřeb operací se všichni velitelé (vrchní velitelé) pozemní a letecké složky zodpovídají přímo veliteli celé jednotky RSF a nebo určenému velitelovi dané operace, který se nazývá Operational Commander (O/C).
Každý Operational Commander je součástí velitelstva celé jednotky RSF zvané Tactical Command Center (TCC), které podléhá a je spravované současným velitelem jednotky RSF.


Black-Ravens---Struktura.png


Pozemní část

Základní jednotkou pozemní části RSF je střelecký tým (fireteam), který se skládá ze čtyř až šesti členů, kteří působí v aktivním nasazení větišnou společně a nebo v blízkosti jeden druhého. Velitelem střeleckého týmu je fireteam leader (FTL).
Nadřazenou strukturální jednokou je družstvo (squad), které se standardně skládá ze dvou až čtyř střeleckých týmů. Jednotlivé střelecké týmy mohou v rámci družstva operovat ve své blízkosti a nebo ve větší vzdálenosti od sebe. Podmínkou je zabezpečení vzájemného spojení mezi jednotlivými firetam leadery a také zabezpečení jednotného postupu pod velením velitele družstva squad leader (SQL).
Nejvyšší jednotku je pak četa (platoon), která se skládá ze dvou družstev pod velením platoon leadera (PL).

Letecká část

Základní jednotkou letecké části je roj (flight), který běžně sestává ze čtyř samostatných 1–2místných lodí. Velitel roje je označován jako flight leader (F/L).
Nadřazenou jednotkou je pak letka (squadron), která je složena ze dvou až pěti rojů, může obsahovat jednu i více lodí třídy korveta. Velitelem jednotky je squadron leader (S/L).
Vyšší jednotkou je eskadra (group), která je složená z více letek, jak vyžaduje aktuální mise. Součástí eskadry může být i loď třídy fregata. Eskadře velí group leader (G/L).
Nejvyšší strukturální jednotkou letecké části je křídlo (wing), jež se skládá z lodí odpovědných za funkci celého křídla (například transportní křídlo, bombardující křídlo apod.). Křídlo může obsahovat všechny třídy lodí, včetně kapitálních lodí. Křídlu pak velí wing commander (W/C).

Tactical Command Center

Tactical Command Center je veliace stredisko RSF, ktoré zodpovedá za tvorbu a prideľovanie operačných plánov a harmonogramov, schvaľovanie a dohľad nad činnosťou členov jednotky, zhromažďovanie a ponuku pracovných príležitostí a kontraktov pre členov jednotky a podobne. Do kompetencií TCC spadá tiež povyšovanie členov, spolupráca s justíciou pri vyšetrovaní, stará sa o získavanie a vyhodnocovanie spätnej väzby od klientov a podávanie pravidelných správ o činnosti jednotky vedeniu organizácie.


Hodnosti

Jednotka RSF má ve své interní struktuře zakomponováno několik hodností na základě schopností, zásluh a délky působení v RSF:
Rank01-vojin.png Vojín Private Člen jednotky, který úspěšně prošel přijímacím řízením a byl pozvaný k účasti na základním výcviku
Rank02-svobodnik.png Svobodník Private First Class Člen jednotky, který se právě účastní základního výcviku a ukázal dobré schopnosti a zručnosti
Rank03-desatnik.png Desátník Corporal Člen jednotky, který se právě účastní základního výcviku a prokázal výjimečné schopnosti a zručnosti. Je to možný kandidát na vyšší hodnosti a pozice.
Rank04-cetar.png Četař Sergeant Člen jednotky, který úspěšně dokončil základní výcvik s hodností voják, může se zúčastnit operacií jednotky s ostatními členy jednotky s hodností četař nebo vyšší.
Rank05-rotny.png Rotný Staff Sergeant Člen jednotky, který úspěšně dokončil základní výcvik s hodností svobodník a nebo byl do této hodnosti povýšen z nižší pozice. Může se zúčastnit operací jednotky s ostatními členy jednotky s hodností četař a vyšší.
Rank06-rotmistr.png Rotmistr Sergeant Major Člen jednotky, který dokončil základní výcvik s hodností desátník a nebo byl do této hodnosti povýšen z nižší pozice. Může se zúčastnit operací jednotky s ostatními členy jednotky s hodností četař a vyšší.
Rank07-praporcik.png Praporčík Warrant Officer Člen jednotky, který prokázal své bojové schopnosti v aktivní služně, má právo (v případě, že je taková pozice dostupná) vést vlastní roj/fireteam
Rank08-nadpraporcik.png Nadpraporčík Chief Warrant Officer Delší služba a větší zásluhy než praporčík, stejná privilegia jako praporčík a s oprávněnějším nárokem na vlastní roj/fireteam
Rank09-porucik.png Poručík Second Lieutenant Člen jednotky, který prokázal výjimečné bojové a vůdcovské schopnosti v aktivní službě. Má právo (v případě, že je taková pozice dostupná) vést vlastní družstvo/letku.
Rank10-nadporucik.png Nadporučík First Lieutenant Delší služba a větší zásluhy než poručík, stejná privilegia jako poručík a s oprávněnějším nárokem na vlastní družstvo/letku.
Rank11-kapitan.png Kapitán Captain Zkušený a schopný velitel družstva a dlouhodobý člen jednotky. Má právo (v případě, že je taková pozice dostupná) vést vlastní četu/eskadru.
Rank12-major.png Major Major Delší služba a větší zásluhy než kapitán, stejná privilegia jako kapitán a s oprávněnějším nárokem na vlastní četu/eskadru. Má možnost se stát součástí velení jednotky jako Operational Commander (O/C).
Rank13-podplukovnik.png Podplukovník Lieutenant Colonel Zkušený a osvědčený důstojník, bývalý a nebo současný velitel družstva, čety, letky nebo eskadry. Má možnost stát se součástí velení jednotky jako Operational Commander O/C. Pokud se osvědčil jako O/C, může se stát Senior Operational Commander (Senior O/C).
Rank14-plukovnik.png Plukovník Colonel Osvědčený velitel a důstojník. Má možnost se stát Supervising Operational Commander (S/C) a může se také stát Wing Commanderem (W/C).
Rank15-brigadnigeneral.png Brigádní generál Brigadier General Současný vrchní velitel jednotky.


Elitný oddiel RSF - Black Ravens

Ravens Strike Force je jednotkou otvorenou všetkým záujemcom s ambíciou zaradiť sa medzi spoľahlivých a efektívnych bojovníkov. Určite by však nebolo správne, ak by nevenovala pozornosť aj tým nadanejším, ktorí sa túžia stať skutočnou elitou. Pokiaľ má ktorýkoľvek člen RSF záujem posunúť sa vo svojej kariére ešte ďalej a zamerať sa na povolanie mariňáka, môže požiadať o zaradenie do elitného oddielu jednotky známeho ako Black Ravens.
V Black Ravens sa každému dostane osobitnej pozornosti tak, aby sa čím skôr eliminovali jeho slabé stránky a posilnili tie silné. Každý člen oddielu sa môže oveľa rýchlejšie špecializovať v tej oblasti, o ktorú má záujem. Výmenou za dodatočnú snahu pri svojej príprave a aktívnu službu jednotke sú členovia Black Ravens dodatočne ohodnotení, získajú vyššie a uznávanejšie miesto v celej organizácii a získajú prístup k aktívnejšiemu a intenzívnejšiemu výcviku.
Všetko, čo je potrebné na vstup do Black Ravens je byť členom RSF, podať si žiadosť a prejsť jednoduchým vstupným testom do tohto oddielu, vedeného veliteľom RSF osobne.


Aktivity Ravens Strike Force

Práce a aktivity RSF se mohou někomu na první pohled zdát velmi monotónní a strohé, opak je ale pravdou. Většina operacích jednotky je ochranného a bezpečnostního charakteru ve všech možných prostředích a bezpečnostních rizik. Mezi běžné úlohy RSF patří například hlídkování, pozorování, vyhodnocování situace; boj s jedincemi nebo skupinami ohrožujících bezpečnost organizace nebo veřejnosti; pátrání, zajištění, vyslechnutí nebo likvidace hledaných osob a skupin za účelem získání odměny nebo odstranění hrozby; průzkum neznámeho území nebo objektu před vstupen ostatních (civilních) osob; ochrana osob, objektů, majetku, materiálu nebo infrastruktury a řada dalších.


Rady a postupy

Ravens Strike Force je jednotka, ktorá hľadá ambicióznych a nadaných ľudí. Dobrodružstvo na jednej strane so sebou prináša aj nebezpečenstvo na strane druhej. A aj tí, ktorí sa ako členovia RSF osvedčia musia tvrdo pracovať na tom, aby sa dostali medzi elitu. Tieto podmienky môžu na prvý pohľad pôsobiť tvrdo, snažíme sa však preto vyslať jasný signál o tom, čo robíme, aby si každý vedel spraviť jasný obraz. Nasledujúce dokumenty vám môžu pomôcť pri spoznávaní RSF aj v prípade, že ste pilot, investor alebo organizácia, ktorá sa zaujíma o spoluprácu s nami.


Br-starfarer-lbp.jpg
Br-headhunting.jpg
Br-doktrina.jpg

Lodný bezpečnostný plán, pripravovaný na mieru každej lodi a pilotovi je jedným zo základných poradenských produktov našej organizácie.


Otevřít plán…

Ako môže vyzerať bežný deň vesmírneho mariňáka, ktorý si privyrába ako lovec odmien sa môžete dozvedieť z tejto krátkej novely.


Otevřít dokument…

Každá divízia musí mať upravené svoje fungovanie a pravidlá, pričom pri ozbrojených silách to platí dvojnásobne. Doktrína RSF je základným dokumentom jednotky, definuje jej fungovanie, pravidlá a princípy.

Otevřít doktrínu…Povolání v Ravens Strike Force

Black-ravens01.jpg

Vedle tradičního střelce, kulometčíka či granátometníka nabízí RSF další netradičné profese, jako ostrostřelec, radista, pozorovatel, nebo i zbraňový specialista. Zde je uveden popis několika méně známých, no u RSF dostupných profesí.


Ostrostřelec

Ostrostrelci sú cennou súčasťou každého tímu, či už útočného, alebo podporného. Ostrostrelci sa vyberajú z tých najlepších a najpresnejších vojakov v družstve. Ich úlohou je účinne viesť paľbu na stredné a veľké vzdialenosti aj uprostred bojiska a bez nutnosti či možnosti sa pred paľbou dokonale zamaskovať či vybrať ideálnu pozíciu.
Ostrostrelci musia vedieť ovládať širokú škálu ručných zbraní, musia dôverne poznať balistiku a vedieť si poradiť ako v kontaktnom boji so zvyškom skupiny, tak aj pri podpore prepadov, poskytovaní takmer odstreľovačskej podpory svojmu družstvu či likvidácii dôležitých cieľov na diaľku.

Radista

Úlohou radistov a komunikačných dôstojníkov je zabezpečiť spojenie medzi jednotkami na bojisku. Radisti v poli zväčša asistujú svojim veliteľom napr. pri privolávaní vzdušnej podpory, aktualizovaní situácie jednotky pre veliteľstvo a zabezpečujú komunikáciu všeobecne. Tak ako ďalšie odvetvia, aj komunikační dôstojníci sa môžu ďalej špecializovať rôznymi smermi - radisti v poli so zodpovedajúcimi skúsenosťami môžu svojim poľným veliteľom slúžiť aj ako poradcovia, alebo sa môžu zamerať na elektronický boj, prípadne môžu absolvovať aj spravodajský výcvik a plniť v teréne viacero zodpovedajúcich funkcií.

Medik

Bojoví medici na bojisku majú za úlohu ošetrovať ľahké zranenia do bojaschopného stavu a stabilizovať ťažko ranených predtým, než sú evakuovaní do adekvátneho zdravotníckeho zariadenia.
Pre medika je dôležitá dobrá znalosť zdravotníckej techniky a postupov na liečenie najrôznejších zranení na všetkých častiach tela. Combat medic však nezostáva len vzadu – ak práve niekoho neošetrujú, podieľajú sa na boji ako všetci ostatní vojaci. Pre boj aj pre vlastnú ochranu je preto tiež dôležité, aby medik zvládal aj zaobchádzanie s ručnými zbraňami a spoluprácu so zvyškom svojej jednotky.

Zbraňový technik

Zbraňový technik zabezpečuje pre jednotku to najlepšie vybavenie, aké môže vesmír ponúknuť. Jeho úlohou je vyhľadávanie a nákup či iné spôsoby získavania výzbroje a výstroje pre jednotku a príprava konkrétnych odporúčaných setov výstroje pre vojakov s rôznymi úlohami na bojisku.
Zabezpečuje tiež koordináciu a spoluprácu s výskumnou divíziou vo veciach výskumu, skúmania a testovania nových či novozískaných zbraní, vylepšovaní už vlastneného vybavenia, hľadá nové možnosti, ako čo najefektívnejšie vybaviť jednotku podľa jej aktuálnych potrieb.

Hammer

Aj keď precíznosť a pripravenosť určite patria medzi popredné kvality RSF, občas vyvstanú situácie, kedy ani presný zákrok, ani hrubá sila nič efektívne nevyriešia. V takýchto prípadoch však spravidla pomôže ešte väčšia hrubá sila, ktorej nositeľom sú ťažkoodenci jednotky, nazývaní aj po anglicky Hammer.
Hammeri sa pohybujú po bojisku vybavení ťažkým bojovým brnením triedy Titan, ktoré ich chráni pred nepriateľskou paľbou. Medzi ich primárne úlohy patrí poskytovanie palebnej podpory a krycej paľby z ťažkých zbraní, ktoré v boji používajú; vedenie ostatných jednotiek do útoku proti dobre chráneným postaveniam a uprostred intenzívnej paľby; bezpečná likvidácia ľahko ozbrojených skupín nepriateľov; čistenie a prehľadávanie neznámych nebezpečných priestorov; podkopanie morálky nepriateľa a i. Za týmto účelom dostanú Hammeri pokročilý výcvik v oblasti ovládania ťažkých zbraní, ale aj boja na krátku vzdialenosť. Schopnosť dokonalej synergie s ostatnými zložkami RSF je samozrejmosťou a nutnosťou pre vyťaženie maxima z ich potenciálu.


Členství v Ravens Strike Force

Členství v jednotce RSF vyžaduje řadu podmínek a povinností od každeho člena nebo členky. Tato jednotka jakožto bojový útvar v rámci organizace vyžaduje přísnější pravidla a podmínky, které jsou nutné pro udržení vysoké úrovně, spolehlivosti a zajištění té nejlepší reputace.


Podmínky členství

Každý uchazeč o členství v jednotce Ravens Strike Force musí splnit všechny následující podmínky:
Logo-organizace.png
Red01.png …vlastnit legální kopii hry Star Citizen.
Red02.png …vlastnit funkční mikrofón pro hlasovou komunikaci.
Red03.png …být členem organizace The Ravens a (pro Black Ravens) mít tuto organizaci za hlavní.
Red04.png …mít dostatek volného času na aktivní členství v této jednotce (zejména pro Black Ravens).
Red05.png …mít osvojené zodpovědné chování a osobní disciplínu.
Red06.png …být v den podání přihlašky starší patnácti let (včetně).
Red07.png …být schopen se dorozumět v českém nebo slovenském jazyce.
Fps02.jpg


Jak se stát členem/členkou

Pokud kandidát/ka splňuje všechny výše uvedené podmínky, může požádat o členství v jednotce prostřednictvím odeslání elektronického přihlašovacího formuláře.


Ač Ravens Strike Force plní bezpochyby důležitou funkci pro celou organizaci, osobní život, práce a hlavně rodina jsou pro nás a naše členy vždy na prvním místě. Nikdo vám nikdy nemůže přikázat upřednostnit hraní před osobním životem a ani se o to nepokusí. V RSF je aktivní činnost odměňována; odůvodněná neaktivita postihována není. Přesto se ovšem nedoporučuje dlouhodobě členství v jednotce ignorovat.


Při posuzování o připravenosti a přijetí kandidáta/kandidátky je posuzováno následující:
 • údaje v odeslané přihlášce,
 • veřejně přístupné informace o kandidátovi/kandidátce,
 • oveření ručitele uchazeče,
 • informace získané z povinného osobního pohovoru s kandidátem/kandidátkou.
Pokud nebyly vůči kandidátovi/kandidátce po posouzení všech bodů vznesené námitky a jeho/její odeslaná pozvánka byla posouzená jako odůvodněná, je dané osobě udělena hodnost „voják (private)“ a bude jí poskytnut základní výcvik v pěším boji.


Pro koho je RSF?

Ravens Strike Force nabízí své možnosti jak hráčům zaměřeným primárně na FPS, tak i ostatním lidem s jinými cíli a zájmy. Možnost ubránit se nečekané hrozbě se může jistě hodit i osamělému průzkumníkovi prohledávajícímu temná zákoutí vesmíru či pozůstatky zničených lodí, nebo třeba i majiteli těžební lodi Orion, která byla náhle přepadena piráty.
Ať už tedy hledáte reputaci nezlomného válečníka či se jen chcete umět sami o sebe postarat, Ravens Strike Force je určitě místem pro vás.


Výhody členství

Členství v jednotce RSF samozřejmě přináší řadu přímých i nepřímých výhod. Některé výhody vstoupí v platnost až se spuštěním hry a zavedením všech patřičných herních mechanik, některé výhody nejsou zatím vůbec zmíněné a jiné výhody jsou aktuální již dnes, kdy hra ještě není oficiálně spuštěna:
Výhody členství v Ravens Strike Force jsou platné od oficiálního náboru.
Logo-organizace.png
Red01.png Každý člen jednotky Ravens Strike Force má právo v soutěži The Ravens Trezor na jeden hod navíc v každém kole. Celkově má tak člen dva hody, případně tři, pokud splnil i misi pro dané kolo soutěže.
Red02.png Každý člen jednotky Ravens Strike Force, který má The Ravens za svou hlavní organizaci, automaticky vyhrává v soutěži The Ravens Trezor dárkovou kartu v hodnotě 10 $, pokud mu padne číslo 42.
Red03.png Každý člen jednotky Ravens Strike Force má právo se v soutěži The Ravens Trezor účastnit tréninkových misí během sudých kol.
Red04.png Každý člen jednotky Ravens Strike Force má právo na příspěvek k proplácení pojištění jeho vybavení. Podrobnější pravidla jsou součástí interního dokumentu.
Red05.png Každý člen jednotky Ravens Strike Force má právo na příspěvek na nákup nového vybavení nebo modernizaci stávajícího vybavení. Podrobnější pravidla jsou součástí interního dokumentu.
Red06.png Jako člen/členka jednotky Ravens Strike Force máte přístup k dedikovanému a profesionálnímu FPS hraní a plnění obtížných misí a výzev, které jsou pro sólo hráče nebo nesecvičené skupiny těžko dosažitelné.
Red07.png Jako člen/členka jednotky Ravens Strike Force je vám zajištěno profesiální zázemí zaměřené na FPS hraní s řádnou podporou v oblasti výzbroje, výcviku a týmové spolupráce.


Pro všechny členy jednotky RSF samozřejmě platí i základní obecné výhody členství v organizaci The Ravens.


Trezor – výcvikové mise

Členové Ravens Strike Force se mohou zúčastnit tzv. tréninkových misí během sudých kol soutěže The Ravens Trezor. Bonusové body pro celkové skóre určuje následující obrázek:


Trezor-vojak.png


Dokumenty

Doktrína Black Ravens