Role lodí

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledáníLodě
UEE
série 300
300i315p325a350r
85X
600
890 Jump
Argo MPUV
CargoPersonnel
Search & Rescue
Aurora
CLESLNLXMR
Avenger
StalkerTitanWarlock
Bengal
Buccaneer
Carrack
Caterpillar
Constellation
AndromedaAquila
PhoenixTaurus
Crucible
Cutlass
BlackBlueRed
Dragonfly
Hornet
F7AF7C
F7C-MF7C-RF7C-S
Endeavor
Fiera
Freelancer
BaseDURMAXMIS
Genesis
Gladiator
Gladius
Herald
Hull
ABCDE
Idris
MP
Javelin
M50 Interceptor
Mustang
AlphaBetaGamma
DeltaOmega
RSI Orion
P-52 Merlin
P-72 Archimedes
Pegasus
Polaris
Prospector
Razor
Reclaimer
Redeemer
Reliant
KoreSenMakoTana
Retaliator
BaseBomber
Retribution
Saber
Raven
Starfarer
Gemini
Terrapin
Vanguard
HarbingerHoplite
SentinelWarden
Banu
Defender
Merchantman
Vanduul
Blades
Crawlers
Drillers
Esperia Glaive
Harvester
Hatchets
Hunter
Kingship
Lightfire
Mauler
Scythe
Stingers
Tomahawks
Voids
Tevarin
Prowler
Xi'An
Khartu
Link
Nox

Role lodí uvádějí hlavní zaměření lodě, pro které bylo plavidlo sestaveno a vybalancováno. Ovšem role lodí jsou jen orientačním označením, neboť každý hráč si může většinu lodí přizpůsobit vlastním potřebám a díky různým modulům ony role i přepínat a nebo různě kombinovat. Proto berte role lodí jen jako orientační informaci, která vám může prozradit pro jaký primární učel byla loď sestrojena.

Jednotlivé lodě mohou mít i více rolí a platí pravidlo, že čím větší loď, tím větší pokrytí jednotlivých rolí. Velká vojenská plavidla mohou mít celou škálu rolí. Některé role jsou si velmi podobné, například role nákladní, přepravní a tranzitní, nebo třeba role milicí, policejní a hlídková.


Obecné role

Anglicky Česky Význam Příklad
starter startovní Základní lodě určené pro začínající hráče bez většího zaměření. Mustang Alpha
basic základní Lodě s nijak nespecifickou rolí, většinou ideální pro osobní přepravu a obchod na malém území.
versatile multifunkční Multifunkční lodě schopné zastat více funkcí v omezeném rozsahu. Andromeda
military vojenské Obecné označní pro lodě s vojenským zaměřením.
civilian civilní Takto jsou často označované civilní verze armádních lodí. Jedná se o odlehčenější varianty. F7C Hornet
support podpůrné Lodě určené k podpoře činnosti zbytku vojenské nebo civilní flotily.
close support blízká podpora Lodě určené k podpoře činnosti zbytku vojenské nebo civilní flotily v malém dosahu.
short-range krátkého dosahu Lodě, jejiž hlavní funkce (např. radar) má jen krátký dosah a nebo lodě schopné plně operovat jen v krátkém dosahu od své mateřské lodi.
long-range dlouhého dosahu Lodě, jejiž hlavní funkce (např. radar) má dlouhý dosah a nebo lodě schopné plně operovat dlouhém dosahu od své mateřské lodi.
light lehký Lodě s označením light jsou většinou malé, ve své kategorii se slabými štíty a základní palebnou silou.
medium střední Lodě s označením medium jsou ve své kategorii schopné vydržet více zásahů a i jejich palebná síla je důraznější.
heavy těžký Lodě s označením heavy jsou ve své kategorii velmi odolné a s velkou palebnou silou.


Obranné/útočné role

Anglicky Česky Význam Příklad
bomber bombardér Lodě určené k bombardování daného území. Některé bombardéry jsou vázané na mateřské lodě. Gladiator
command & control řízení a kontrola Lodě vhodné ke kontrole situace na bojišti a udělováním rozkazů flotile. F7C-R Hornet Tracker
e-warfare EMP zbraně Lodě vybavené zbraněmi EMP ke krátkodobému narušení vybavení nepřítele. Avenger Warlock
fighter stíhač Malé lodě určené k palebnému boji. Mustang Delta
gunship bojová loď Loď větší než stíhač určená pro palebnou sílu a schopná nést více členů posádky. Redeemer
infiltration infiltrace Lodě určené k nepozorovanému proniknutí do blízkosti nepřítele a následnému zmapování situace. F7C-S Hornet Ghost
interception stíhání Většinou rychlé lodě s patřičnou palebnou silou vhodné pro nájemné lovce. Avenger Stalker
interdiction odříznutí cesty Lodě určené k odříznutí nepřítele od jeho zázemí, k znemožnení pohybu. 325a
capital ships kapitální lodě Velké vedoucí primární lodě ve flotile. Javelin, Bengal
militia milice Lodě vhodné pro civilní domobranu. Aurora LN
patrol hlídkování Lodě určené k hlídkování v dané oblasti schopné základního útoku i dostatečné obrany. Gladius
police dohlížení Lodě určené k dohlížení daného území. Mohou být lépe vybavené než lodě milicí nebo hlídkové. Cutlass Blue
raid přepadení Lodě určené k hromadnému přepadení jiné flotily nebo území Scythe
scout voj. průzkum Lodě určené ke strategickému průzkumu jako předsunuté hlídky. F7C-R Hornet Tracker
search & rescue pátrání a záchrana Lodě určené k nalezení a záchraně ztracených pilotů nebo pilotů v nesnázích. Cutlass Red
snub fighter podpůrný stíhač Velmi malé stíhače, které jsou závislé na své mateřské lodi. M-52 Merlin
superiority převaha Lodě určené k získání převaze na bojišti. Většinou se jedná o výkoné stíhače nebo jiné nadstandardně vybavené lodě. F7A Hornet
stealth fighter neviditelný stíhač Lodě určené k nenápadnému skenování nebo pozorování okolí. F7C-S Hornet Ghost

Civilní role

Anglicky Česky Význam Příklad
exploration průzkum Lodě řádně vybavené pro průzkum nepoznaného vesmíru. Mustang Beta
pathfinder průzkum Vhodnější překlad by byl spíše „průkopnictví“, ale v zásadě se jedná o lodě vybavené pro průzkum nepoznaného vesmíru. 315p
mining těžba Lodě určené k těžbě materiálů. RSI Orion
cargo náklad Nákladní lodě, které většinou nemají ve svém nákladním prostoru systém podpory života. série Hull
hauler přepravce Přepravní lodě určené spíše pro převoz komodit, ne lidí. Avenger Titan
info runner info runner Lodě k získání informací včetně metodou hackování, schopné rychlého letu. Herald
mercantile obchodní Lodě určené k obchodování, většinou lodě s dobrým (ne však velkým) nákladním prostorem. Aurora LX
news zpravodajství Lodě určené k pořizování reportáží z místa činu. Reliant Mako
repair opravy Lodě schopné opravovat poškozené stroje a jiná plavidla. Crucible
racing závodní Lodě speciálně sestrojené pro rychlé sportovní akce s minimální potřebnou palebné síly. M50 Interceptor
salvage salvage Lodě určené k získávání užitečných materiálů a předmětu z vysloužilých/poškozených lodí.
touring cestování Lodě sestavé pro delší lety včetně patřičného zázemí pro posádku. Phoenix
transit tranzitní Lodě určené často k přepravě pasažérů. Genesis
transport přeprava Lodě určené k přepravě různých komodit, zboží nebo lidí. Taurus
research výzkum Lodě vybavené patřičným zařízením pro výzkum. Specifický výzkum vyžaduje specifické zařízení. Endeavor
freight přeprava nákladu Lodě specificky zaměřené na přepravu nákladu.