Sluneční terminátor

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

Sluneční terminátor je rozhraní osvětlené a potemnělé strany vesmírného tělesa. Je to místo, kde zrovna začíná den a vychází slunce. U rotujících těles se sluneční terminátor neustále posouvá. U těles s vázanou rotací se sluneční terminátor nepohybuje a jeho poloha je konstatní.

U planet s vázanou rotací lze sluneční terminátor využít jako vhodné místo k osídlení, pokud tomu dovolují i další podmínky. Tělesa s vázanou rotací mají tu vlastnost, že přivrácená strana ke slunci je vystavena nikdynekončícímu žáru, a odvrácená strana od slunce je vystavena neustálému stínu a tedy nikdynekončícímu mrazu. Sluneční terminátor tak nabízí ideální místo, kde se na předělu těchto dvou nehostinných prostředí nachází lokalita s přijatelnou teplotou. Příkladem může být planeta Serling v systému Horus, kde je sluneční terminátor osídlen již několik století.