Star Citizen:Galaktický průvodce: Ferron

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Asura.jpg


Jak už kdysy jednou historik Ariel Rutte poznamenal: „Jestliže je Sluneční soustava srdcem Říše a Terra její hlavou, pak Ferron je krví proudící v jejích žilách.“ Když byl systém roku 2460 objeven, pouze pár lidí předvídalo, jak bude Ferron po celá desetiletí důležitý v řízení hospodářství a expanze lidstva v rostoucí Ríši, nebo jak daleko upadne ze své bývalé slávy.

Ferron objevil Pali Laumet, jeden ze zakládajících členů Sol Astroexploration Society. Sestávající z extrémně bohatých dobrodruhů, kteří se věnují hledání nových hvězdných systémů, SAS je spojována s mnoha objevy bodů skoku. Laumet právě prozkoumával systém Croshaw již několik měsíců, s docházejícími zásoby a nervní posádkou, a zbývalo již jen pár dní na návrat do Sluneční soustavy, když člen posádky Darcy Ferron poznamenal, že výpočty jejich paliva kvantového pohonu nejsou správné. Laumet překontroloval čísla a došel k závěru, že navíc spálené palivo muselo být příznakem nezaznamenaného jump pointu. A o dva dny později byly první lidskou posádkou, která do nového systému zavítala. Systém byl pojmenován po pozorném Darcym a po jejich návratu, s tradicí SAS byly souřadnice darovány veřejným mapovým službám.

Po počátečním vládním průzkumu byl systém prohlášen za ideálního kandidáta k osídlení a byl otevřen veřejnosti. Firmy a soukromníci spěchali do systému, dichtiví po ujmutí svého dílu. Následná bitva o půdní práva a nerostné zdroje se stala neovladatelnou, až musela zasáhnout UNE. Sestavila loterili, aby napomohla urovnat spory. Po prvním kole se vynořilo velké množství mezer a nedostatků, které některým poskytly nespravedlivé výhody, a trvalo roky, než se všechno napravilo. Vládní neúspěšné pokusy o zprostředkování vyzdvihnuly jak bezmocnost tak neefektivnost UNE, která se snažila vypořádat s rychlou expanzí lidstva. Někteří historici se domnívají, že byrokratické nedostatky v průběhu ferronské loterie rozdmýchaly plameny nutných reforem, které nakonec vedly roku 2523 k rozpuštění UNE a vzniku UPE.

Přes svůj neklidný začátek, byl Ferron díky svému nerostnému bohatství na nejlepší cestě k prosperitě. Zanedlouho byl systém rušným centrem těžby a obchodu. Roku 2529 si systém vydobyl zastoupení uvnitř UPE. Následovaly staletí úspěchu, jelikož systém poskytoval potřebné materiály pro lidstvo k dobívání dalších hvězd. Ve svém rozkvětu systém téměř doběhl s počtem obyvatel Sluneční soustavu a stál na cestě k politické rovnosti. Ale naneštěstí prosperita Ferronu netrvala věčně.

První obrat v úsěchu se dostavil roku 2791, kdy Messer XI falešně obvinil systém, že byl domovem disidentů. Bohatí občané a věrní Messerovi uprchli ze strachu z Imperátora, přičemž velké množství finančních prostředků odteklo s nimi. Když mělo dojít k eventuelnímu vojenskému zásahu, jenom díky statečným příslušníkům Squadronu 78 bylo odvráceno násilí, neboť vojáci odmítli zabíjet civilisty. Bohužel hospodářské a politické škody byly už v systému napáchány.

Další rána nastala roku 2832, kdy společnost Shubin Interstellar poprvé ve své historii oznámila ztráty ze zisku. Těžební konglomerát uvedl jako příčinu vytěžení hlavního dolu a že další zavírání závodů bude následovat. Roky agresivní těžby si vzaly svou daň. Tak rychle, jak se Ferron dostal na vrchol, tak stejně rychle klesl na své dno. Během jediné dekády klesla populace systému téměř na polovinu a její ekonomika klesla ještě více. Dnes je systém už jen stínem své bývalé slávy, kosti, dříve živoucího místa, které se samo pro dobro Impéria vykrvácelo do sucha.

I když Ferron má daleko k ideální turistické destinaci, přesto přitahuje velké množství návštěvníků díky své historické významnosti. Avšak i dobrodružnější prospektoři se vydávají do systému doufajíce, že naleznou nějaké zbytky cenné rudy, které byly dříve přehlédnuty.[1]

Ferron I

Tato trpasličí planeta se nachází nejblíže k hlavní hvězdě systému Ferron. Jedná se o neobyvatelnou planetu s nedostatkem nerostných surovin, kterou za zajímavou považují jen vědci díky nevysvětlitelným anomáliím magnetosféry planety.


Ferron II

V jiném systému by tato planeta bez jádra byla jen dalším mrtvým světěm, v systému Ferron se však jedná ještě o větší zklamání, protože Ferron II postrádá jak nerostné suroviny, tak ty správné podmínky pro teraformaci, což umísťuje Ferron II do stínu sousední planety Ferron III bohaté na nerostné suroviny. Ovšem těžké časy v historii systému nutí, aby se lidé na planetu znovu zaměřili. Doufají, že moderní technologie těžby dovolí z planety získat alespoň nějaký profit.


Ferron III (Asura)

Asura byla kdysi považována za klenot v systému, obrovské zásoby cenných rud a minerálů, které byly objeveny během procesu teraformace, vytvořily z planety ekonomické a politické centrum. Během tohoto ekonomického růstu se vůbec nemyslelo na to, co se stane se světem, až se všechno vytěží a zůstane pouze sekundární průmysl. Asura byla ve svém samém jádru těžební planetou pro téměř čtyři století; veškeré suroviny byly vytěženy, sklizeny, zpracovány a exportovány, až nezbylo nic.

Lidé zchudli a nikde to není více znát, než v rychle se zhoršující a rozpadající infrastruktuře kdysi velkého města Tram.

Většina půdy planety byla soustředěná na těžbu a velkolepá průmyslová megapolis uprostřed se stala finančním a kulturním centrem planety. Obrovské továrny, závody a sídliště byly protkány nádhernými veřejnými parky. Tato vizuální harmonie přírody a průmyslu inspirovala i básnířku 27. století Lelani Toan, která Tram popsala takto: „Rovnováha, krása, obě stvořené skrz průmysl člověka, který povznesl tento náhodný kus skály ve svět plný domovů ve městě snů.“

Dnes je život v Tram těžší, město se rozpadá a je opuštěné. Jeho obloha je téměř neustále šedá kvůli toxinům, které byly bezohledně vypouštěny do atmosféry v době průmyslové slávy města. Je tu neustálá poptávka po vodě, jelikož většina přírodních zdrojů je kontaminována. Co se týče lidí, kteří zůstali, ti se snaží hledat živobytí opravami, provozováním čerpacích stanic nebo v rámci kriminálních organizacích, jež překonaly veškeré legitimní podnikání jako hlavní průmysl.

Návštěvníci by měli být opatrní při pohybu po městě, jelikož probíhající policejí stávka zvyšuje šanci na přepadení, hlavně ve veřejných parcích, které jsou ohniském ilegálních aktivit. Pro ty, kteří hledají obchodní příležitosti, se doporučuje navštívit těžební obchody, kde se doslova práší na těžební vybavení. Není vhodné cestovat sami, lepší je vydat se do města s důvěryhodným přítelem, spolupracovníkem nebo ochrankou. Je veřejně známo, že kriminálníci si vybírají návštěvníky, kteří v místních podnicích provedou velké obchodní transakce.

VAROVÁNÍ: Nedostatek pitné vody na Asuře odstartoval vnitřní boj mezi okrajovými tábory města Tram. Z tohoto důvodu je doporučováno, aby návštěvníci zůstali v centru Tramu a vyvarovali se cestování do okrajů města, aniž by si zajistili místní doprovod.


Ferron IV

Piloti se naučili užívat si nádherný pohled na výřivý povrch Ferronu IV z bezpečné vzdálenosti. Silná vrstva kovového vodíků tohoto plynného obra se chová jako obří elektrický vodič, který může mít vážný dopad na citlivou avioniku lodí. Skupiny vyvrhelů číhají na hranici tohoto elektrického pole a čekají na svou oběť, která podlehne elektrickému poli a stane se neovladatelnou.


Odposlechnuto

„Jak může být od nás očekáváno, že budeme chránit lidi Tramu, když jsou to právě lidi Tramu, kteří se nás snaží zabít?“ – Clair Slovonik, bývalá kapitánka policie Tramu, zasedání rady 05. 22. 2936

„Za návrat Ferronu ke své dřívější slávě se musíme snažit oživit jeho nejcenější komoditu – pracovitou povahu jeho občanů.“ – Paul Diblu, bývalý guvernér Tramu, volební proslov, 09. 17. 2912


Reference

  1. Galactic Guide: Ferron System