Star Citizen:Galaktický průvodce: Horus

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Horus-galactic-guide.jpg


Systém Horus

Systém Horus je nejvíce známý ze dvou důvodů: díky dvěma jump pointům, které vedou na území Xi'Anů, a dále díky Serlingu, rotačně vázané planetě s velmi unikátní lidskou lokalitou ve vesmíru. Po dlouhá léta tvořil spojení systému Horus s Impériem Xi'An část Perryho linie, řetězec systémů, které existovalo jako nárazníkové pásmo mezi oběma druhy a znamenalo nulový obchod. Dnes jsou tato spojení největším přínosem v tomto systému a představují zajímavou perspektivu v obchodě s Xi'Any.

Horus byl oficiálně objeven roku 2528 v té době zatím neznámou navjumperkou Marie Sante. Legenda tvrdí, že systém byl ve skutečnosti objeven o několik let dříve čtrnáctiletou Marií poté, co ukradla loď, aby utekla od své rodiny na Gonnu. Pokud je to pravda, musela zřejmě strávit většinu uplynulých let v neznámém systému sama na své lodi. Rozsáhlé kontroly záznamů UPE a přistávacích registrů neprokázaly, že by se během této doby nacházela kdekoli jinde na lidském území.

První oficiální záznam o přítomnosti Marie Sante byla až její žádost o registraci objeveného systému Horus, který byl prý pojmenován po její lodi.

V této registraci byla také pečlivá dokumentace systému popisující tři planety a dva pásy asteroidů. Zdá se, že Marie Sante strávila roky sama v systému, kde svůj čas věnovala průzkumu, než se rozhodla se svým objevem podělit. Díky tomu se Horus stal jediným systémem, který byl objeven, a kde všechna nebeská tělesa byla objevena jednou a tou samou osobou.

Její cílevědomá touha v odkrytí všeho, co Horus nabízel, byla jak její největší silnou stránkou, tak také příčinou jejího pádu. Roku 2530, pouze dva roky po zaregistrování systému, se lidstvo poprvé střetlo s rasou Xi'An a od toho momentu napětí jen rostlo. Zatímco veřejné a soukromé zájmy vedly k započetí operací v Horu, Sante byla ve vzdálených končinách plně pohroužena do průzkumu. Roku 2542 se jí podařilo objevit jump point do systému Rihlah. Dodnes se historici přou, zdali Sante rozumněla, jak drasticky se změnila budoucnost systému s takto strategickou polohou a napojením na území Xi'Anů.

V okamžiku objevu jump pointu do systému Rihlah se Horus stal pro UPE bezpečnostním rizikem. Vláda uzavřela systém pro civilní osoby. Obyvatelstvo, které se začalo pomalu usídlovat na Serlingu, ani moc neprotestovalo. Pouze Marie Sante se nechtěla podrobit vládnímu nařízení. Schovala se v odlehlých oblastech systému, kde ji nikdo nenašel až do okamžiku, kdy jeden z námořních pilotů ohlásil přítomnost neautorizované lodi v systému. Byla mobilizována vojenská skupina, aby nakonec zjistila, že se jedná o Sante. Kvůli tomuto falešnému poplachu a promrhaných mnoho hodin a kreditů se armáda rozhodla vykázat Sante ze systému.

Dodnes není jisté, jaký přesný osud Sante potkal. Poslední zmínka o ni pochází ze záznamu z jednoho informačního vysílače, který uchoval její deníky. Poslední záznam byl datován k desátému lednu 2545. Marie se v něm vyjádřila, že stále věří, že Horus toho má ještě hodně co nabídnout k objevování. Tak se také stalo, když byl roku 2617 objeven jump point do dalšího z xi'anských systémů, Kayfa. V jejím posledním textu stálo, že Horus byl pro ni jejím jediným domovem, a že ona se s ním podělila se světem a ten ji systém odebral. „Nikdy už takovou chybu neudělám.“ Po těchto posledních slovech už nikdo nikdy Sante neviděl.

Někteří věří, že Sante strávila svá poslední léta schováváním v systému. Mnoho lidí se na základě jejích deníků snažilo rozluštit její osud. Malá část turistického ruchu systému Horu na této legendě staví i svůj obchod. Takzvaní lovci historie se snaží najít pozůstatek její lodi.

Zatímco UPE se pomalu měnilo na UEE, kontrolu nad Horem během studené války měla armáda. Jednotky monitorovaly oba jump pointy vedoucí na území Xi'Anů. Bohužel v jejich blízkosti nejsou žádné obyvatelné planetoidy a tak museli vojáci veškerý čas strávit na palubách svých lodí, což se nikomu moc nelíbilo.

S koncem studené války se ale Perryho linie rozpadla a UEE se rozhodla systém otevřít i veřejnosti. Lidé tak dostali druhou šanci se zde usídlit. Naneštěstí nepříznivé podmínky na planetách udržovaly populaci na nízkých počtech. Minimální množství nerostných surovin také nepomáhalo v rozvoji průmyslu a celého systému.

Nejsilnější stránkou systému se tak stalo přesně to, kvůli čemu byl systém od veřejnosti odříznut. Jeho napojení na Impérium Xi'An se stalo jeho nejsilnější prodejní hodnotou. Mnoho obchodů se snažilo zbohatnout na rozvíjejících se vztazích s mimozemskou rasou. Ceny nemovitostní na Serlingu začaly stoupat a vše ekonomicky rozvíjet. Budoucnost se pro systém Horus může zdát jako přívětivá. Mnoho lidí ale zastává názor, že systém musí získat ještě více ekonomické a politické moci, než bude uznán Senátem UEE.


Horus I (Serling)

Tato planeta si zachovala jako své pojmenování původní přezdívku, kterou ji udělila Marie Sante. Tato planeta, rotačné vázaná ke slunci, nabízí k vidění jednu z nejzajímavějších lidských lokalit v galaxii. Jedna strana planety je neutále otočená směrem k hvězdě typu M hlavní posloupnosti, druhá strana je pak neustále zahalená do tmy. Většina planety je tak nevhodná k osídlení. Přesto lidé objevili, že je zde možný život na předělu obou stran, v úzkém pásu dělícím světlou a tmavou stranu planety slunečním terminátoru, který se táhne od jednoho pólu k druhému.

Koho zajímají nevšední podívané, je návštěva Serlingu nutností. Ovšem žít v takových podmínkách není pro lidi se slabou povahou. Serling je sužována konstatní bouří, je to vedlejší meteorologický jev, kdy se mísí tepelné masy odvrácené a přivrácené strany planety. Fotografové se často snaží ukořistit snímek červeného trpaslíka, jak sedí na horizontu uprostřed silné bouře. Tento majestátní a neskutečný obraz se nakonec stal symbolem celého systému.

Život na planetě si vyžádal důvtip, aby se přežívání stalo snesitelným, když jednou jste v části, která je neustále osvětlená, a jednou zase tam, kde nikdy světlo nesvítí (záleží na tom, na jaké straně slunečního terminátoru zrovna jste). Obecně platí, že lidé pracují v zóně, která je blíže ke světelné straně, zatímco rezidence jsou postavené na straně, která je blíže k temné straně planety. Tento systém dovoluje lidem imitovat cyklus dne a noci. Pro pohyb mezi jednotlivými zóny pak slouží nepřetržitý systém vysokorychlostních vlaků.

Protože podniky a firmy na světelné straně nikdy nezavírají, najde se na Serlingu práce pro každého. I když je cyklus dne a noci imitován, přesto někteří obyvatelé trpí psychickou zátěží z nedostatku přírodního cirkadiánního rytmu podobného tomu, kterou zažívají lidé po příchodu na novou planetu. Nejvýznamnější vzdělávací instituce na Serlingu, Aténská univerzita (University of Aten), provádí zdlouhavou studii ve snaze izolovat rozdíly mezi lidmi, kterým se v těchto životních podmínkách daří (jsou to často ty rodiny, které již na planetě žijí po několik generací), oproti těm, kteří mají potíže s přizpůsobením se.

Stejně jako kdekoli jinde v Říši, i zde platí, že ti s největším majetkem dokážou co nejvíce vytěžit i z těchto neobvyklých podmínek. Nejdražší nemovitostni planety leží přesně uprostřed terminátoru. Tyto nemovitosti, pokud jsou postaveny směrem ke slunci, poskytují pohled na nikdy nekončící západ slunce. Ohromující architektonické domy, byty a luxusní hotely jsou naprogramovány tak, aby se otáčely podle „denního“ rozvrhu a poskytovaly tak svým rezidentům zdání dne a noci.


Horus II

Je to masivní pouštní svět, který se nachází v obyvatelné zóně systému. I přesto, že planeta postrádá jakoukoli přírodní vodní masu, ispektoři a vědci UEE vážně posuzují tuto planetu jako kandidáta na proces teraformace. Protože mimozemské vztahy s Xi'Any se i nadále posilují, zvyšuje se tlak a podpora z obchodní sféry, aby se začala osídlovat i tato planeta. Jednoduše proto, protože společnosti, které nepůsobí na Serlingu by rády své obchodování začaly v systému a měly snadný přístup k Impériu Xi'An.


Horus III

Horus III je jedním z mála super-jupiterů v UEE. Jeho vysoce hustá atmosféra je kolikrát mnohem hustější než u většiny ostatních plynných obrů. Tato planeta je od dvou vnitřních planet systému oddělena dvěma pásy asteroidů, Horus III tak sedí na dlouhé a osamělé oběžné dráze daleko od čehokoli jiného.


Varování pro cestující=

Návštěvníkům se doporučuje, aby sledovali čas stráveny na každé straně Serlingu, protože účinky příliš malého množství světla jsou spojeny s vyčerpaností, depresí a dalšími symptomy.


Zaslechnuto ve větru

„I když se nikdy s jistotou nedozvíme, co ji pohánělo, deníky Marie Sante nás ujišťují, že ve svém životě opravdu milovala dvě věci: svou loď a systém, který objevila.“

– Kwame Jones, Srdce Horu (The Heart of Horus), 2678

„Předtím, než si zazpíváme, mluvme o Horu, o systému, který nás určitě zabije, kvůli své nudnosti, ne kvůli válce!“

– Strážci jump pointů, tradiční pokřik námořnictva, 27. století

[1]

Reference

  1. Galactic Guide: Horus