Star Citizen:Galaktický průvodce: Leir

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

LeirIIIb.jpg


Leir je nenárokovaný systém, o kterém se dříve věřilo, že by se jednou mohl stát významným centrem lidského impéria. Systém byl objeven roku 2677 skenujícím ICC týmem, který zrovna sondoval systém Banshee. Průzkumníci byli nadšeni, když objevili systém s hvězdou třídy A hlavní hvězdné posloupnosti a kolem ní tři obíhající planety bohaté na minerály a vhodné pro osídlení. Toto počáteční zhodnocení systému odstartovalo zájem u veřejnosti i privátního sektoru. Imperátorka Illyna Messer VI ovšem udržovala rozpočet omezený, jelikož se stále snažila uchopit svou nově nabytou moc, a tak nechtěla finanční a lidské zdroje plýtvat na novém systému. Systém tak zůstal nevyužitý.

Občas sem zavítali menší těžaři, kteří se ale už nikdy nevrátili, a tak si systém vydobyl i nepříznivou pověst nejen kvůli potenciálnímu nebezpečí ale i kvůli absenci základních služeb. V té době zde existovala jen jedna dlouhodobě fungující osada Leir a to na druhé planetě v systému. Jednalo se o spojení líných cestovatelů, chamtivých těžařů, kriminálníků na útěku a chladnokrevných žoldáků, kteří čekali na nějakou zakázku. I když byla následně osada zničena během procesu teraformace, její název byl tak vžit ve společnosti, že se uchytil a stal se synonymem celého systému.

Galor Messer IX se roku 2743 rozhodl zpeněžit stále nenárokovaný systém a otevřel stavidla pro komerční proudy. Autorizoval akci na povolení ke komerční teraformaci planety Leir II, která je považovaná za královský klenot systému. Důvodem otevření systému a zavedení aukce byla pro Imperátora snaha financovat svůj vladařský odkaz na přestavbu vládních budov v UEE. Vítěz aukce přihodil tak obrovskou sumu, že se všichni domnívali, že se jednalo o chybu. Ukázalo se, že chyba to opravdu nebyla.

Tento agresivní příhoz se stal veřejným představením společnosti Hatfield & Harding, což bylo uskupení, které založili Clarence Hatfield, ekcentrický bilionář z Lo, a Olive Harding, samozvaný těžební baron. Oba měli s planetou Leir II velké plány. Po vítězství v kauci už jen potřebovali někoho, kdo jejich plány na planetě zrealizuje.


Nový doktor

Hatfield a Harding hledali všude kde jen mohli, až narazili na doktora Marcuse Fayela, což byl expert na teraformaci na UPARQ. Jeho spolupracovníci jej popisovali jako brilanthího a charizmatického, který byl na takovou pozici ideální, a doktor Fayel tak na konci pohovoru místo nakonec získal.

Doktor Fayel záměrně vybudoval první teraformační kolonii přímo nad hlavní rudnou žilou na planetě Leir II. Stalo se tak krátce předtím, než započaly utajované těžební operace. Po celé roky se dařilo doktorovi tuto těžební činnost skrýt před Hatfieldem a Hardingem. Veškeré finanční zisky tak šly přímo do doktorovy kapsy a kapes jemu nejvěrnějších, kteří nad těžbou dohlíželi. Nikdo přesně neví kdy, ale jednou se toto neustálé utajování a dohled nad těžbou podepsalo na psychickém zdraví Fayela. Roku 2803 chtělo vedení společnosti udělit Fayelovi ocenění zaměstnance měsíce, ale doktor odmítl cenu převzít osobně a místo své návštěvy poslal probíhajícímu banketu video nahrávku. V této nahrávce Marcus Fayel několikrát opakoval spojení „úmyslné očisty“ a hovořil ve vznešených větách o světě, který sám vytvářel.

Nikdo se nad tím ale během slavnostní recepce nepozastavil, jelikož bylo docela obtížné slova doktora v hluku všech klevetících hostů vůbec slyšet.

Společnost pak kompletně ztratila veškerou komunikaci s Leir II 3. května 2812. O pár hodin později se z planety začala ve smyčce vysílat zpráva, ve které stál v popředí Marcus Fayel oblečen celý v bílé a za ním postávali v dokonalých rozestupech jeho dělníci. Ve zprávě doktor oznámil, že „očista“ planety byla dokončena, ale že kontrola nad planetou zůstane v jeho rukách. Dlouze hovořil o lidské aroganci a pronesl svůj záměr o odloučení jeho následovníků od zbytku společnosti. Zprávu Fayel ukončil pronesením, že jeho záměry jsou mírumilovné, ale že jeho následovníci budou planetu bránit za cenu své smrti, pokud se někdo pokusí svrhnout jeho autoritu.

Hatfield a Harding byli rozhořčeni. Jejich společnost odváděla peníze po celá desetiletí a už zoufale potřebovala nějaký příjem. V tichosti tak vyloudili peníze, aby si mohli najmout žoldáky, kteří měli převzít kontrolu nad planetou. Archivní materiály prozrazují, že vedení společnosti pochybovalo, že by dělníci stáli na straně doktora, když by došlo na opravdový střet. Opak byl ale pravdou. I když nikdo neví, co se ten den přesně stalo, střípky komunikace dovolují si udělat hrubý obraz o situaci. Invazivní jednotky vstoupily do atmosféry a přistály na zdánlivě zcela opuštěné stanici, aby byly vzápětí odříznutí od sebe na malé týmy a přepadeny. Útok místních byl naplánovaný tak, že odloučil invazní jednotky od lodí, které mohly být následně zabaveny bez sebemenší újmy. Mnoho lidí věří, že tyto lodě dodnes tvoří páteř místní flotily, která stále hlídkuje v oblasti a do dnešního dne chrání planetu před ostatními nezvanými návštěvníky.

Zpráva o nepovedené operaci se šířila rychle a Hatfield a Harding byli předvoláni před vyšetřovací komisi Senátu, aby události vysvětlili. Důvěra investorů stejně jako cena společnosti na burze rapidně klesly a zanedlouho došlo k bankrotu a planeta Leir II zůstala pouze v rukách doktora Fayela.

Pokus Hatfielda a Hardinga o získání kontroly jen potvrdil, že místní se opravdu nevzdají bez boje, proto se ani UEE nesnažilo nikterak zasáhnout, když byl systém nenárokovaný. A ani po pádu Messerovců neměla UEE chuť použít hrubou sílu na civilním obyvatelstvu.

Dodnes se spekuluje, jaké metody doktor Fayel použil, aby přesvědčil své následovníky k takové oddanosti a aby stáli při něm během celého experimentu. Někteří zastávají názor, že to bylo díky dlouholeté informační manipulaci a vymývání mozků. Jiní se zase domnívají, že za příčinou by mohl stát nějaký neznámý incident, který mohl vyvolat masovou psychózu mezi dělníky, jenž pracovali ve velmi stresujících podmínkách. Záznamy, které Hatfield a Harding poskytli, prozrazují, že během posledních pěti let žádný ze zaměstnanců nepodal výpověď. Není jasné, zdali byli všichni na tolik oddaní doktorovi a nebo byli potenciální dělnici uvězněni nebo zavražděni. Po neúspěšné invazi se doktor Fayel kompletně odřízl od zbytku vesmíru, čímž si všichni na planetě vysloužili přezdívku „Outsideři“ (the Outsiders).

Systém Leir tak po celou svou historii strádal. Nikdy se nedočkal nové infrastruktury a postrádá tradiční obchodní trasy a příležitosti, což ale dělá z tohoto systému opravdu fascinující místo.


Leir I

Tento malý kammený svět je přirozeně obyvatelný, ale není to ideální místo z důvodu absence potřebné infrastruktury. Nachází se zde malá populace těžařů, kteří Leir I nazývají svým domovem, a jsou ochotní obchodovat s přepravci.


Leir II (Mya)

Potomci původních Outsiderů stále ovládají Leir II a planetu nazývají jako Mya. Některé z těch nejtvrdších opatření nařízených doktorem Fayelem byly od jeho smrti postupně uvolněny, přesto mnoho obyvatel návštěvníky opovrhuje a přístup do mnoha oblastí je jim na planetě zakázán. Pár je ochotno prodat některé své produkty, ale jinak všichni odmítají něco vykupovat.

Někteří návštěvníci vidí absenci komerčního života jako zneklidňující prvek, jiní to zase považují za uklidňující. I přesto, že se zde nenajdou obchodní příležitosti, stojí tato planeta za navštívení díky mohutným hřebenům hor. Není těžké pochopit, proč tuto planetu planetu lidé viděli jako ráj, jenž je nutné přes zbytkem vesmíru ochránit.

Díky snaze o udržení planety za „očištěnou“, jsou její obydlená centra velmi unikátní. Kvůli nedostatku dovezených stavebních materiálů, jsou zdejší stavby kamenné nebo přímo vytesané do skal.


Leir III

Třetí planeta v soustavě překypuje nerostnými surovinami. Prvotní skenování odhalilo velké množství ložisek grafitu a krystalů, což je lákavou motivací pro těžaře, aby riskovali operace na povrchu i přes přítomnost smrtících bouří, které brázdí po povrchu.

K dnešnímu dni se na planetě nenachází žádné stálé osady. Důvodem jsou obří původní píseční červi, známí jako Valakkar, kteří mají tendenci osady hned ničit. Někteří odvážní horníci a kriminálníci žijí v dočasných přístřešcích, ale většina z nich preferuje nomádský způsob života a pravidelně se přesouvají, aby se vyhnuli červům i písečným bouřím.[1]


TSB.png Varování pro cestující: I když jsou Outsideři odříznutí od externích vlivů, nepředpokládejte, že nejsou vybavení, aby se nemohli bránit. Místní milice hlídkuje planetu v důstojných, i když stárnoucích, lodích, a jsou ochotni zaútočit, pokud vás budou považovat za hrozbu.


Reference

  1. Jump Point magazín, listopad 2016