Star Citizen:The Shipyard: kariéry a role

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

The-shipyard.jpg


Průvodce tabulkou lodí – kariéry/povolání a role

Zdravím, Občané!

S nadcházejícím zveřejněním nové tabulky lodí (Ship Matrix), aktualizovanou databází statistik všech vozidel a lodí, a s pokračujícím vývojem Star Citizen verze alpha 3.0.0 jsme sjednotili a předělali informace o každé lodi ve hře, aby tabulka lépe sloužila komunitě v porozumění toho, která loď je pro hráče ta pravá. Během následujících několika týdnů tu naleznete nové články, které podrobně popíšou komplikovanost tabulky lodí, co některé z nových statistik vlastně znamenají, jak očekáváme, že se budou chovat v samotné hře, a také se seznámíte s tím, jak jsme k těmto změnám dospěli.

Samozřejmě, že ani s vydáním nové tabulky lodí naše práce nekončí. Jak pokračuje vývoj Star Citizen, stejně tak se bude vyvíjet i klasifikace a statistiky našich vesmírných plavidel a pozemních vozidel. S novou tabulkou plánujeme udržet její informace aktuální, jak jen to bude možné. Doufáme, že se její podoba stane startovním bodem pro vaše diskutování a fantazírování nad tím, jaké lodě bude pro různá dobrodružství využívat. Mějte na paměti, že v dokončené hře budete moci přizpůsobit mnoho vlastní vašeho plavidla a přetvořit ho za hranice původního záměru, k jakému bylo navrženo. S dychtivostí se těšíme na různé kombinace a přizpůsobení, se kterými přijdete, a změníte každého Horneta, každou Constellation nebo každý Hull C na svůj vlastní originální kus. Doufáme, že jste stejně natěšení z tolika možností jako my.

Abychom započali tento proces aktualizace tabulky lodí, začneme s rozdělením lodí do jedné z několika kariérních skupin (career groups). Tyto skupiny nám, vývojářům, a vám, hráčům, dovolí široké porovnání lodí mezi sebou s využitím stejného zaměření, což by mělo usnadnit rozhodování v tom, která loď je pro vaše hraní ta pravá.

Momentálně máme šest definovaných kariérních skupin, do kterých lze všechny lodě rozdělit:


Boj (Combat)

Přesně tak, jak název naznačuje, všechno je o střelbě a útočném poškození jiných lodí, vozidel a lidí na obou koncích legálního spektra. V této skupině najdete lodě jako armádní přebytky, konvertované lodě pro milice, vzácněji i aktuálně využívané vojenské stroje a mnohem běžnější civilní lodě.


Ship-matrix01.jpgShip-matrix02.jpgShip-matrix03.jpgShip-matrix04.jpg


Přeprava (Transport)

Lodě, které přepravují cokoli jako svůj primární způsob výdělku. Může to být přeprava nákladu, dat nebo pasažérů. Od těch nejmenších lodí, jež jsou schopné přepravit jen jednu bednu, až po obří Hull-E, tyto lodě jsou páteří ekonomiky díky přepravě zboží mezi hvězdnými systémy.


Průzkum (Exploration)

V této skupině najdeme lodě, které poslouží pro sólo, skupinové nebo komerční objevovatelské lety na krátké i dlouhé výpravy. Tyto lodě jsou vybaveny pro různé typy misí a často u větších plavidel nabízejí i extra přepravní možnosti. Průmyslové lodě (Industrial) Pokud vás baví shromažďování materiálů ve vesmíru, pak je tato průmyslová skupina lodí právě pro vás, která zahrnuje lodě na těžbu, salvage, vědu i další podobně zaměřené lodě. Cokoli, co dokáže sbírat/shromažďovat suroviny a zdroje z okolního světa spadá do této skupiny a je jedno, zdali se jedná o fyzickou hmotu (těžba a salvage) nebo o zachycování a sbírání dat z okolního prostředí.


Ship-matrix05.jpgShip-matrix06.jpgShip-matrix07.jpgShip-matrix08.jpg

Podpora (Support)

Tato skupina lodí je perfektní pro ty piloty, kteří chtějí být zapojení do akce, aniž by museli nutně střílet po cílech v dohledu. Řadí se sem zdravotní (medical), opravářské (repair) lodě a lodě na doplňování paliva (refueling), jež poskytují bojově méně orientovaný přístup k hraní.


Soutěž (Competition)

Dá se říct, že tato skupina lodí se téměř kompletně skládá jen ze závodních plavidel, a je vhodná pro hráče, kteří dávají přednost lehkým, rychlým a agilním lodím. Jsou vhodné pro závody, ale postrádají odolnost ostatních skupin lodí.


Kromě výše uvedených šesti skupin ještě existuje pár lodí, které nelze jednoznačně zařadit nikam a označujeme je termínem „víceúčelové“ (multi-role) lodě, jelikož dovolují poskytovat širší zaměření a nebylo by správné je zařadit jen do jedné ze skupin. Ve chvíli, kdy je lodi přidělena skupina, jdeme ještě dál a dostane i nálepku příslušné role v rámci dané skupiny lodí, aby bylo zřejmé, v čem taková loď vlastně vyniká.

Některé role uvádíme níže:


Kariérní skupina Role
Boj (Combat) stíhače (fighters) Interdiction výsadkové lodě (dropship) bombardér (bomber)
Přeprava (Transport) náklad (freight) pasažéři (passenger) data
Průzkum (Exploration) průzkum/stopař (pathfinder) expedice (expedition) výlety (touring)
Průmysl (Industrial) těžba (mining) salvage věda (science) zemědělství (agriculture)
Podpora (Support) zdravotní (medical) doplnění paliva (refueling) opravy (repair) zpravodajství (reporting)
Soutěž (Competition) závodní (racing)


Mnoho rolí může mít ještě označení jako lehké (light), střední (medium) nebo těžké (heavy) plavidlo, aby se ještě více rozlišily od ostatních. Příkladem může být Prospector a Orion, jelikož se jedná o dvě zcela odlišné těžební lodě. Bojové lodě také těží z těchto přívlastků, Gladius pak může být označen jako lehký stíhač (light fighter) a Hornet F7C pak jako střední stíhač (medium fighter).

Všechny tyto nové kariéry/povolání/role jsou viditelné na ASOP terminálech ve hře i na webu, aby měli hráči usnadněni výběr lodí pro konkrétní potřebu. V budoucnu plánujeme mít vlastní verzi „tech stromu“ (tech tree), který by zobrazoval přirozenou cestu vylepšování všech lodí na základě toho, co s nima máte v plánu.


Zamyšlené učely a jak je potlačit

Každá lod má přidělenou roli, v případě víceúčelových lodí to jsou pak dvě a více rolí. Taková role dále objasňuje k čemu je loď primárně určena. Role dává přehled toho, co se od lodi očekává během hraní. Díky in-game přizpůsobování lodí mohou být ale hranice mezi rolemi smazány. Například je možné vybavit Gladius mnohem těžšími zbraněmi, lepším armorem a odolnějšími komponentami, i když se v jádru stále jedná o lehký stíhač a ne střední stíhač. Sice lze označit takto vybaveného Gladia za velmi kompetitivního, pokud je v těch pravých rukách, mezi středními stíhači, bylo by dobré, kdyby hráč v takovém případě zvážil využití spíše dedikovaného středního stíhače.


Často kladené otázky

Co znamenají ostatní role v průzkumu?

Lodě pro expedice jsou stavěné jako víceúčelové a víceposádkové lodě, které jsou schopné podporovat širší pole průzkumu s mnohem většími zásoby a často i s podporou vozidel. Luxusní průzkumné lodě pokrývají obě výše zmíněné role, ale vykonávají je v luxusnějších podmínkách. Na papíře bez obrázků by se zdálo, že porovnání lodí 300i a Aurory LX je stejné (obě mají jednu sedačku, jednu postel a podobné statistiky vybavení), ale ve skutečnosti je 300i mnohem luxusnější loď.


Proč moje loď změnila svou původní roli, než s jakou byla poprvé představena?

Snažili jsme se zajistit, aby všechny lodě zůstali se svou rolí co nejblíže jejich původnímu návrhu, ale samozřejmě pár z nich se změnilo z důvodu jejich původního obecného popisu. Jak pokračoval vývoj starších lodí, ukázalo se, že jejich specifické role nezapadají dobře do akutálního designu hry a potřebují projít změnou, aby lépe vyhovovaly zamýšlené roli.


Omezuje kariérní skupina výběr misí, které mohu plnit?

Vůbec ne. Nijak neomezujeme mise, které jsou dostupné hráči, a ani to zatím neplánujeme. Je pouze na vás, abyste se rozhodli, která loď je nejlepší pro daný typ mise na základě informací, jež máte k dispozici. Stále můžete vzít eskortní misi i s lodí 890 Jump, pokud si to přejete, ale samozřejmě, že obtížnost dosažení stejných příjmů, bude mnohem vyšší, než kdybyste si na přepravu oné osoby vzali dedikovanou bojovou loď navrženou na delší lety jako je třeba Vanguard nebo Banu Defender.[1]


Reference

  1. The Shipyard: Careers and Roles; A Guide to the New Ship Matrix