Systém

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Systém představuje základní jednotku v územním členění známé části vesmíru. Je to soustava jedné hvězdy a několika planet obíhajících kolem této hvězdy. Ve výjimečných případech se v systému vyskytuje více hvězd, pak se mluví o vícenásobné hvězdě.

Systém, sektor a soustava znamenají jedno a totéž.Systém nese stejný název jako centrální hvězda, u vícenásobných hvězd je to vždy ta největší složka.

Jednotlivé systémy jsou většinou pod správou jednotlivých říší: UEE, Banu protektorátu, Impéria Xi'An, Vanduul říše nebo Kr'Thak říše. Najde se i pár systémů, které nejsou pod správou žádného vládního celku.


Charakteristiky

Jednotlivé systémy se od sebe liší jako jednotlivé národy. Systémy mohou mít svá specifika determinová kulturou, prostředím, politickou i vojenskou mocí. Nejdůležitější charakteristiky jsou:

  • správa – zdali je systém pod správou jedné ze známých říší a pokud ano, tak které
  • strategická hodnota – jak důležitý je sektor pro UEE
  • kriminalita – jak vysoká je míra kriminality v systému
  • import – co potřebuje systém dovážet; jednotlivé planety mohou mít svá specifika i uvnitř systému
  • export – co systém může vyvážet do zbytku galaxie; jednotlivé planety mohou mít svá specifika i uvnitř systému
  • černý trh – co lze na místním nelegálním trhu sehnat nebo po čem je poptávka; jednotlivé planety mohou mít svá specifika i uvnitř systému
  • obydlenost – kolik se v systému nachází obydlených planet a do jaké míry


Body zájmu systému

Nejdůležitější jsou stanice a kosmodromy. Stanice se mohou vyskytovat na oběžných drahách kolem planet nebo přímo na povrchu planet. Předpokládá se, že stanice budou i na jiných kosmických tělesech, jako jsou měsíce planet a asteroidy. Kosmodromy se nacházejí pouze na povrchu planet.

Pokud se v systému nachází plynný obr, je jeho atmosféra zdrojem nerafinovaného paliva.

Pokud se v systému nachází pás nebo roj asteroidů, je toto místo často zdrojem nerostných surovin pro těžbu.


Okolí

Každý systém je pomocí bodů skoku spojen s minimálně jedním dalším systémem. Pokud je systém napojen na větší množství okolních systémů, obecně se zvyšuje jeho strategická hodnota.

Ne všechny body skoku jsou objevené a mapa systémů se tak neustále mění.