Vázaná rotace

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

Vázaná rotace se váže na vybraná vesmírná tělesa, jako jsou měsíce nebo planety, která nerotují kolem své vlastní osy a jsou přivrácená stále stejnou stranou k centrálnímu tělesu, kolem kterého rotují.

Příkladem tělesa s vázanou rotací je například Měsíc obíhající kolem Země. U planet, je takovým příkladem Serling, jež krouží kolem hvězdy Horus v systému Horus. Jedna strana planety je tak neustále vystavena žáru slunce, zatímco druhá je nepřetržitě ve stínu.

Sluneční terminátor u těchto těles tak zůstává stále na stejném místě.