Astrofyzika

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 13. 9. 2016, 15:06; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Astrofyzika hraje ve Star Citizen specifickou roli. Určitě není její obecná znalost nutná pro běžné hraní, ale dává výhodu zasvěceným v lepším poznání světa, ve kterém se pohybují, a dovoluje na základě jevů a vlastností, jež se vážou na konkrétní věc, vyvodit závěry napomáhající k efektivnějšímu hraní.

Co to tedy znamená?

Pokud znáte základní vlastnosti hvězd konkrétní spektrální třídy, můžete vyvodit, jak nebezpečné je přiblížení se k dané hvězdě. Pokud víte, jaké typy planet se v systému nacházejí, můžete odhadnout, jaké zdroje z nich lze získat, které jsou například vhodné pro získání paliva. Pokud se v daném systému vyskytuje mlhovina, můžete usuzovat, že její rušivost radarových i vizuálních signálů představuje vhodné podmínky pro výskyt pirátů a pašeráků.

Znalost základní astrofyziky není ve Star Citizen znamením nerdovství, je to pouze doplněk, jak lépe pochopit a využívat vesmír kolem nás. Bez její znalosti se jistě obejdete, ale s její znalostí na druhou stranu proplujete vesmírem snáze a získáte z něj mnohem víc.

Co je astrofyzika?

Astrofyzika propojuje znalosti astronomie a fyziky a snaží se popisovat jevy, které se ve vesmíru vyskytují. Astrofyzika zde na Wiki se nesnaží přinést informace z jiných encyklopedických zdrojů, jejím smyslem je stručně a srozumitelně přiblížit jevy v kontextu Star Citizen a nabídnout znalosti, které mohou hráčům napomoci v objevování vesmíru.


Planety-link.jpg
Hvezdy-link.jpg