Banu

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 25. 4. 2017, 20:46; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Banu
Alternative text
Banu
Domovská planeta
systém systém Bacchus
planeta Bacchus
souřadnice
Systémy (celkem 5 známých)
GeddonGueseKinsTriseYulin
Diplomacie
UEE přátelství
Banu ×
Kr'Thak  ?
Tevarin  ?
Vanduul opatrné přátelství; vztahy každé planety Banu protektorátu s Vanduul jsou jiné
Xi'An přátelství


Banu (psaná výslovnost: /Banů/) jsou první rasou, které lidstvo na svých mezihvězdných výpravách poznalo. Jedná se o rasu obchodníků a znalců kultur, která je mírumilovná, respektuje své sousedy a pěstuje blízký vztah s UEE a jejími obyvateli prostřednictvím obchodu a kulturní výměny.


Charakteristika rasy

Banu jsou známí pro svou pracovitou povahu a jsou hrdí na svou řemeslnou zručnost a bystrou obchodní prozíravost.

Společnost

Na rozdíl od lidí, u kterých vznikají rodinné jednotky nebo korporace, Banu má spíše společenskou strukturu, která kombinuje oboje do jedné společné jednotky zvané „Souli“. Často se toto slovo překládá jako „cech“ nebo „guilda“. Souli představuje základ života v Banu protektorátu.

Nejvyššímu zástupci Souli se přezdívá Essosouli, v překladu guild master.

Každé Souli se specializuje na konkrétní průmysl a může se značně lišit. Od výroby lodí k obchodu, dokonce jsou Souli, které se soustředí na výchovu mladých Banu. Na všechno existuje nějaké Souli. Toto dělení práce se přímo promítá do kvalifikované odborné znalosti současných světů Banu, trhů a obchodních lodí, které stojí za nezapomenutelnou návštěvu.

Souli, která se specializují na výchovu mladých jsou tzv. dispoziční Souli, děti se zde testují a zjišťuje se, jaké mají vlohy a kde by se mohly uplatnit. Přibližně ve věku šesti let vykoná dítě formální test, který slouží jako vysvědčení a potvrzení jeho vloh a dovedností. Výsledky formálního testu jsou veřejně dostupné, aby k nim měly přístup ostatní Souli.

Banu netráví veškerý čas obchodováním a prací. Banu věří, že bychom měli žít okamžikem a soustředit se na přítomnost, proto považují relax za stejně důležitý jako práci.

Banu jsou také dobří diplomaté a raději preferují diplomatické řešení než válku. Pokud nějaká Souli zanikne (třeba tím, že ji zemře guild master), pak dosazená Souli musí vytvořit novou hodnotu. A právě kvůli nízké úrovni dožití a častému obnovování různých dohod jsou Banu velmi dobří v oblasti diplomacie.

Zvyky

Protože základem života Banu je hlavně obchod, jsou i jejich zvyky soustředěny kolem obchodování. Pro Banu je tradicí nabídnout při vyjednávání své pohostinství, často se stává že obchodník nabídne svému zákazníkovi pohár s nápojem sloma, což je obdoba lidského piva.

V případě obchodování je vyjednávání nutností. Akceptování prvotní nabídky je považováno za velmi zvláštní.

Banu si velmi oblíbili lidský sport Sataball, který se hraje v mnoha arénách na jejich území, zvykem Banu je ale netradičně fandit oběma stranám.

Biologie

Rasu Banu má humanoidní formu a vychází ze živočichů podobným plazům. Jedinec Banu je vyšší než průměrný člověk a dožívá se podstatně méně. Průměrná délka dožití se u Banu pohybuje v rozmezí 45–55 let.

Banu postrádá vnější ucho a nevnímá citlivější zvukové vlny, proto je jejich svět a kultura vnímána lidmi jako velmi hlučná. Jejich zvukové ústrojí je tomu také přizpůsobeno a proto mají hlas poměrně hluboký, zvučný a hlasitý. Lidé si proto často při návštěvě území Banu berou sebou špunty do uší a nebo jiné ochranné zařízení.

Banu mají větší toleranci na podmínky k životu a nevyžadují takové podmínky pro dýchání jako lidé.

Historie

Kvůli nízkému věku dožití a jejich životní filozofii soustředit se jen na přítomnost a materiální produkty, neví samotní Banu o své historii vůbec nic. Tato víra Banu v maximální prožití současnosti totiž vede k vytváření kulturní mentality, jež ignoruje fakta minulosti. To zachází až do té krajnosti, že zatímco technologické znalosti přetrvávají (dokud se neobjeví lepší technologie nebo design), všechno ostatní (historické osobnosti, důležité události, dokonce místo původu) je ztraceno v historii. Mapování historie tak začíná teprve od okamžiku prvního střetu Banu a lidí. Historické mapování však neprovádí samotní Banu ale lidští antropologové a historici.


Obchod

Zatímco lidstvo přikládá důležitost skutkům a událostem, které stojí za zapamatování, Banu přikládá důležitost akumulaci materiálního zboží, které popravdě ztvárňuje dobře prožitý čas. Nikde jinde není tato filozofie jasnější než právě na jejich trzích.

Jakékoli sídlo Banu, ať už je to malá enkláva nebo velké prosperující město, má ve svém středu centrální tržiště. Lidští antropologové teoretizují, že dřívější společenství Banu musela růst kolem křižovatek cest, aby se soustředili kolem toků cestovatelů a mohli tak maximalizovat kontakt se zbožím. Populárnější křižovatky lákaly více a více Banu až se položily základy pro stálé osídlení, které se formovalo kolem daných křižovatek.

Centrální tržiště jsou často považovaná za nejlepší místa k nakupování v celém známém vesmíru, kde lze najít zboží i z oblastí, která jsou lidmi dosud neobjevená.

Typickým předmětem, který se během obchodování používá (a lze jej zakoupit jako suvenýr) je tholo. Jedná se o malý třístranný symbol patrona štěstí jménem Cassa. Tholo pomáhá s rozhodováním během obchodu. Stačí položit otázku a čekat na jednu ze tří možností: ano, ne a (co se zhruba překládá jako) utíkej.

Banu rádi holdují hazardu a i jejich herny slouží jako místo pro obchodování, ovšem obchod a výměna zboží zde probíhá formou her.


Banu07.jpg


Rady pro obchodování

  • Vyjednávání je nutností. Akceptování prvotní nabídky je považováno za velmi zvláštní.
  • I když může předmět nebo loď vypadat stejně z venku, stojí za to podívat se na zboží zblízka, jelikož kvalita výroby se výrazně liší mezi jednotlivými Souli. Může se vyplatit hledat jiné dodavatele, než si najdete toho s požadovanou cenou i kvalitou.
  • Jak obchod mezi našimi druhy roste, mnoho Banu vytváří výrobky specificky pro lidský vkus. Například můžete najít řadu Souli zabývajících se výrobou lodí, které vytvářejí varianty Banu lodí vhodné pro lidi jako je třeba Merchantman nebo Defender.
  • Pro Banu je tradicí nabídnout při vyjednávání pohostinství a může se stát, že narazíte na obchodníky, kteří se shromažďují kolem slomaddonu, což je velký ornamentální pohár s pivem, do kterého každý z obchodníků přispívá nějakou ingrediencí, aby vznikl finální nápoj – sloma. Pokud je vám nabídnut pohár, buďte zdvořilí a ochutnejte, ale buďte zodpovědní a pijte střídmě, jelikož sloma může být často velmi silná.
  • Většina Banu bude považovat obchod za finální, jakmile je transakce hotová. Ujistěte se, že jste si vše před nákupem řádně prohlédli a několikrát zkontrolovali, než obchod opustíte.
  • Dobrou radou jak najít renomovaného obchodníka je sledovat, kde ostatní Banu nakupují. Pokud nemá Souli mnoho zákazníků, může to mít svůj důvod.
  • Pokud najdete něco, co se vám líbí, neváhejte a kupte to! Banu obchodníci často nezůstávají na stejném místě a při vaší příští návštěvě už mohou trh úplně opustit.


Politika a náboženství

Rasa Banu tvoří politický celek Banu protektorát. Na území Banu protektorátu existuje hned několik druhů náboženství. Nejvíce stoupenců mají Cassa (patron štěstí) a Taernin (Velký cestovatel).

Duchovní centrum protektorátu se nachází v soustavě Trise. Zatímco Shromáždění na Bacchusu má za cíl řešit právní a politické otázky, „Rada“ je zodpovědná za sociální a morální diktát, kterým určují a směřují společnost Banu.

Jejich povolání vyžaduje nejvyšší možnou objektivitu při rozhodování o jejich vlastní rase, takže jsou odděleni od zbytku svých lidí tak, jak je to jen možné.

Banu nepořádají žádné poutě, takže velké zástupy uctívačů jdoucích soustavami nečekejte. To, že Rada musí být oddělena od zbytku společnosti, je dáno zákonem. Existuje zde také ekvivalent lidského mnicha. Živí se především výrobou měděných uměleckých předmětů (trochu kýčovitých). A jejich léčitelé vyrábějí řadu medikamentů, u kterých byl prokázán pozitivní vliv na některé lidské nemoci.

I když společně dokáží Banu vytvořit poměrně silnou flotilu, nemají žádnou stálou armádu. O bezpečnost se starají obranné Souli, které si nechávají za svou práci platit.


Kriminalita

Kriminalita v Banu protektorátu je na lidské poměry relativně častá. Vzhledem k tomu, že zločinec může prchnout z dosahu zákona o planetu vedle, je těžké jej dopadnout. Protože Banu zakázali Advokacii působit v jejich systémech, jsou planety patřící Banu velmi častým útočištěm pro kriminálníky z UEE. Jen málo planet Banu protektorátu je ochotno UEE vydávat uprchlé zločince. Ironicky Advokacie používá jiné kriminálníky, aby jejich agenty pašovali mimo planety protektorátu.

Banu protektorát je také místem, kde se legálně podporuje otroctví a existují specializované „trhy se služebnictvem“. Otroctví se nevztahuje jen na jednotlivce rasy Banu. Banu otrokář se může pokusit unést i lidské jedince. S velkou pravděpodobností ale otrokář nabídne své oběti možnost si svou svobodu vykoupit zpět. Existuje několik společností, které nabízejí cestovatelům v případě nouze pojištění proti zotročení.

Krádeže jsou běžnou součástí přeplněných tržišť a pokud je jedinec obětí trestného činu krádeže, očekává se, že si najme bezpečností Souli, aby kriminální čin prošetřila. V případě krádeže si většina těchto Souli účtuje procento z navráceného zboží.

Banu obecně mají laxní pohled na zločin a předpokládají, že se o sebe všichni postarají sami.[1][2]


Reference

  1. A Guide to Visiting the Banu Protectorate
  2. Banu Defender