Boarding

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 16. 6. 2014, 08:20; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení

Boarding neboli „naloďování“, případně také „abordáž“ představuje násilný proces vstupu na cizí loď, většinou za účelem obsazení dané lodi. Boarding nebude ve Star Citizen lehké úspěšně dokončit a neměl by představovat hlavní aspekt hry, ale spíše doplněk. Aby se někdo mohl považovat za úspěšného „boardingistu“, musí vynaložit značné usilí v podobě zdrojů a schopností. Boarding systém tak není pro každého, i když výsledky mohou být velmi cenné.[1]

Není pochyb, že budou existovat hráči a celé organizace, které se na boarding specializují a budou v tom dobré. Příležitostný boarding se jeví jako velmi riskantní.

Boarding nemusí být nutně spojený s nelegální činností. Vždy závisí, kdo boarding provádí, jaká loď je cílem boardingu, a v jaké části vesmíru se konkrétní boarding uskutečňuje.

Vždy je ale nutné myslet na to, že boarding s sebou přináší boj a tedy i nebezpečí smrti – a to na obou stranách.

Boarding je především o týmové spolupráci na obou stranách. Nejedná se o střílečkovou hru, kdy proti vám stojí padesát NPC, jež musíte sestřelit. V sázce jsou životy postav i materiálu a do hry zde vstupuje hlavně taktika než bezhlavé střílení a ražení si cesty vpřed.


Základ

Existují dvě základní podmínky, které musí být splněny, aby byl boarding úspěšný:

  1. Cílená loď musí být kompletně vyřazena z činnosti před vstupem na palubu.
  2. Boarding vyžaduje speciální vybavení na straně lodi, která provádí boarding, i na straně hráčů, kteří se chystají loď obsadit.

Dále existuje pravidlo, které lodě mohou být cílem boardingu, a které lodě mohou provádět boarding. V zásadě platí, že lodě, které nemají fyzické místo pro pohyb a jen jednočlennou maximální posádku, se nemohou boardingu zúčastnit ani na jedné straně procesu. Lodě s vícečlennou posádkou mohou být terčem boardingu. Loď pak může sama provádět boarding jen na cílených lodí, které mají co do počtu větší posádku než loď, která by je chtěla obsadit. To znamená, že loď s maximální čtyřčlennou posádkou nemůže provádět boarding na lodi, která může hostit maximálně čtyři členy posádky.


Vyřazení z činnosti

Vyřazení činosti na zaměřené lodi je velmi obtížný a komplexní proces. Útočící loď se musí postarat o to, aby shodila štít zaměřené lodi a následně sestřelila trysky motorů a manévrovací trysky na zaměřené lodi, aniž by zásadně poničila trup lodi. Pokud není střelec schopný vyřadit z provozu konkrétní části lodi, aniž by samotnou loď poškodil, pak není hráč schopný k boardingu nepřátelských lodí.

Existují další činnosti a terče na lodi, které mohou napomoci boardingu. Pokud se například podaří vyřadit podporu života a postavy na cílené lodi se nestihnou zachránit ve svém skafandru nebo záchranném modolu, posádka cílené lodi zemře a jestli není nastaven autopilot, stala se cílená loď vyřazenou.

Speciální vybavení

Boardingovací loď musí být vybavena vlečným paprskem (tractor beam), což je v případě boardingu velmi nebezpečná technologie. Vlečné paprsky slouží ke sběru materiálu objemově a váhově menších, než je hostitelská loď (piloti, nákladové palety, ruda aj.). Jejich nebezpečí tkví v přetížení, které hrozí hlavně u levnějších modulů. Proto je vyžadováno, aby cílená loď byla absolutně vyřazena z provozu, protože kdyby se stále pohybovala, přetížený vlečný paprsek by mohl způsobit fatální škodu své mateřské lodi.

Druhým, leč ne úplně nezbytným, vybavením je dokovací prstenec pro vzájemné přichyzení obou lodí. Stejně jako u vlečného paprsku, existuje řada modulů, které dovolí se připojit k různým velikostem lodí. Mnohem snadnější je boarding na lodě, které jsou větší než mateřská loď, na druhou stranu jsou větší cílené lodě odolnější a těžší na vyřazení z provozu. Dokovací prstenec umožní přesun posádky z mateřské lodě na cílenou, aniž by musela posádka vsoupit do volného kosmického prostoru.

Vstup na palubu bez dokovacího prstence

Jak bylo řečeno, dokovací prstenec není podmínkou pro boarding cizí lodi. Star Citizen podporuje i osobní boj mimo kosmickou loď, takže hráči mohou ve svém skafandru (který dovoluje pohyb v kosmu) opustit mateřskou loď a pomocí výbušnin otevřít přetlakovou komoru cíleného plavidla.


Souboj na palubě

Jakmile byla cílená loď zaháknutá vlečným paprskem, lodě se dokovacím prstencem spojí na předem určeném míste (vždy by to měl být stejný vstup u konkrétních typů lodí). Následně poběží třicetivteřinový interval, během kterého útočící hráč otevře cílené dveře přetlakové komory. Posádka napadené lodi by tento čas měla využít pro přípravu obrany.

Souboj na palubě cílené lodi může být velmi nebezpečný, protože útočící posádka nikdy neví, co může očekávat a kolik lidí se na palubě opravdu nachází. Může se klidně stát, že situace se obrátí a útočná loď se bude muset nakonec sama bránit. Spolupráce hráčů v obranné i útočné pozici jsou zásadní pro úspěšné dokončení nebo potlačení boarding procesu.

Star Citizen v tomto ohledu nabízí plnou podporu FPS (first-person shooter) včetně mnoha střelných i nestřelných zbraní. Souboj nebude muset být vůbec jednoduchý, obzvlášť pokud budou vypnuté systémy a vy budete muset bojovat v prostředí nulové gravitace.


Vylepšení pro boarding

Atakující i obranné strany v procesu boardingu se budou moci připravit na boarding lepším vybavením. Některé doplňky budou nápomocné v boardingu, jiné dovolí boarding zpomalit. Budou k dispozici obrněné skafandry, ruční skenery, výbušniny, účinější nebo specializovanější zbraně pro obě strany a další.

Bránící se posádka bude mít k dispozici doplňky, které jim dovolí zvrátit bitvu v jejich prospěch včetně samodestrukce (ale ne lodi), mohou si pořídit „dead man's switch“, automatické zbraně, které mohou usmístit na své palubě a další.


Odměna boardingu

Protože je proces boardingu velmi složitý a riskantní, je i odměna za jeho úspěšné provedení tomu odpovídající, tedy vysoká. Získáte kontrolu nad novou lodí. Ale je nutné myslet na to, že jste vyřadili trysky a udělali díru do trupu lodi, musíte tak ve volném kosmickém prostoru podniknout patřičné opravy, abyste mohli se získanou lodí odletět do bezpečí. Během procesu opravy hrozí, že se do situace vloží třetí strana a nebo přivolaná pomoc.

Proto by měla útočící posádka vlastit pokročilé opravné zařízení nebo drony a nebo být připravena na obtížnosti, které plynou z pilotování neodtlakovaného kokpitu – omezená podpora života a delší reakce ovládání lodi.

V neposlední řadě se také musí počítat s tím, že někdo bude muset novou loď pilotovat.


Reference

  1. $3.5 Million Unlock!