Ekonomika

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 4. 9. 2016, 20:02; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení

Ekonomika představuje ve Star Citizen jeden z nejkomplexnějších systémů a jeden z nejvíce organických v herním průmyslu vůbec. Ekonomika je ve Star Citizen obří sítí zásobovacích řetězců, obchodních tras, výrobců, pěstitelů a zákazníků. Ekonomika je řízena hráči, ale není jimi kontrolována na sto procent. Fungování ekonomiky je reálné a aktuální. Výsadní právo v extrémních krizích a neviditelnou ruku trhu ztělesňuje umělá inteligence.

Ona neviditelná ruka trhu představuje bezpečnostní pojistku, aby nenastaly extrémní případy, kdy by hráči blokovali celé systémy od obchodování nebo bránili výrobě produktů v celém vesmíru. Umělá inteligence zastupuje hráče všude tam, kde hráči v ekonomii neparticipují, ale přitom by mohli.

Obchodovat lze téměř se vším a hráči mohou vlastnit i továrny (možná ne hned ze začátku) a určovat ceny produktů. V ekonomice Star Citizen funguje princip nabídky a poptávky v závislosti na zdrojích surovin. Nedostatek surovin znamená vyšší poptávku po dané surovině a vyšší cenu produktů, které se z dané suroviny vyrábí. Poptávka po surovinách generuje základní model misí ekonomiky Star Citizen.

Ekonomika ve Star Citizen vyžaduje přítomnost těžařů, ocbhodníků, přepravců, vlastníků továren, doprovodů, které chrání karavany před piráty atd. Všechna tato „povolání“, včetně pirátů, zastupují hráči nebo umělá inteligence, pokud třeba není žádný hráč, který by byl ochoten převézt rudu z jedné planety na druhou.

Ekonomika je velmi dynamická a ceny jednotlivých produktů a surovin se odvíjí od lokací, poptávky i ochoty jednotlivců, kolik jsou ochotni za danou věc zaplatit.

Produkce, spotřeba a výroba je soustředěna v uzlech (node), které jsou řízeny umělou inteligencí a hráči mohou některé její aspekty vlastnit, spravovat a ovlivňovat.


Klíčové charakteristiky ekonomiky

 • je ovlivnitelná hráči (ne však plně)
 • zrcadlí poptávku i nabídku v aktuálním čase
 • dovoluje hráčům být součástí všech článků řetězce (kromně nejvyšší správy nodů z důvodů udržení stability)
 • generuje mise podle poptávky
 • pokud chybí hráč pro vykonání mise, nastoupí AI
 • pravidelné a úspěšné zakázky mohou vést ke vzniku dobrých vztahů s klientem a lepším obchodním podmínkám
 • hráči mohou blokovat obchodní a zásobovací trasy
 • rozvoj ekonomiky (přímo ovlivnitelný hráči) vede k růstu měst a osad


Uzly (nodes)

Uzel je abstraktní entita, která vyžaduje jeden nebo více vstupních produktů a produkuje jeden nebo více výstupních produktů. Nejmenším uzlem je tzv. základní uzel (atomic nod), který nelze již dále dělit. Takový uzel tedy stojí na nejnižším levelu v ekonomii. Několik základních uzlů se sdružuje ve větší, které se chovají stejně (tedy vyžadují vstupní produkty a poskytují výstupní produkty) a dokáží některé potřeby takto sdružených nodů uspokojit. Jiné potřeby musí být naplněny dovozem díky externím entitám (hráčům nebo AI) přes obchodní trasy nebo mise.

Zde je příklad shluku základních uzlů kolem továrny na výrobu laserových děl (jednotlivé moduly zastupují základní uzly)[1]:

Anatomie-nodu.png

Struktura uzlu

Každý uzel se skládá z několika částí. Mezi základní části patří vstupy, uskladnění a výstupy.

Vstupy

Vstupem je vše, co daný uzel vyžaduje, aby mohl řádně fungovat. Pokud je nějakého vstupu nedostatek, uzel na to bude reagovat sníženou produktivitou, což se odrazí i v ceně.

Uskladnění

Uskladnění udává množství vstupů a výstupů, které lze v daném uzlu držet v aktuálním čase. Pokud je nějakého vstupu (rozuměj třeba produktu, suroviny apod.) přebytek a kapacity jsou plné, uzel pak přestane dané položky vyžadovat do okamžiku, než zásoby klesnou na určitnou mez.

Pokud je naopak nějakého vstupu nedostatek, uzel začne vytvářet mise pro jeho naplnění, dočasně se zvýší cena, než se množství daného vstupu doplní na požadované množství.

Kapacitu uskladnění omezují i výstupy, pokud tedy nejsou okamžitě prodány nebo převezeny jinam, mohou blokovat kapacitu uskladnění a tím pádem i produkce. Pokud je tedy přebytek vyrobeného zboží nebo poskytovaných služeb, uzel ustane dočasně v produkci do doby, než se zmenší zásoby výstupů. Přebytek produkce vede ke snížení ceny, aby se výstupy rychleji prodaly a uvolnila se kapacita uskladnění. Pokud je výstupů velmi malé množství nebo nedostatek, pak je jejich cena vysoká, protože to svědčí o vysoké poptávce po daném zboží.

Uzly mohou v průběhu svého růstu dokupovat skladovací prostory a navýšit tak svou kapacitu uskladnění.

Výrobní kapacita

Výrobní kapacita je určena množstvím zaměstnanců, které pro daný uzel pracuje, spokojeností těchto zaměstnanců a kvalitou výrobního zařízení, kterým je uzel aktuálně vybaven.

Uzly mohou v průběhu svého růstu dokupovat dodatečné vybavení, aby mohly navýšit produkci.

Výstupy

Pokud má uzel ve svém uskladnění potřebné materiály, může začít produkovat vlastní zboží, jehož množství se odvíjí od výrobní kapacity. Vyrobené zboží je uchováno ve skladech do doby, než bude prodáno nebo převezeno mimo skladovací prostor uzlu.

Vzorec pro produkci uzlu je následující:


Vzorec-ekonomie.png
 • E – podíl vybavení: jak se podílí vybavení továrny na efektivnosti výroby
 • Eq – kvalita vybavení: jak kvalitní je vybavení v továrně sloužící k výrobě produktů
 • M – morálka dělníků: jak se podílí morálka dělníků na efektivitě výroby
 • m – morálka: procentuální podíl morálky zaměstnanců (není totéž jako morálka dělníků)
 • MC – koeficient materiálu: minimální podíl množství materiálu aktuálně k dispozici na efektivitě výroby
 • Mm – počet dělníků: aktuální počet dělníků pro produkci
 • Mr – počet dělníků vyžadovaných k produkci: kolik dělníků je zapotřebí pro maximální produkci továrny
 • P – produkce jednoho cyklu: množství vyrobeného zboží během jednoho cyklu ekonomiky
 • Q – maximální kvalita: jaká je možná maximální kvalita vybavení
 • S – velikost závodu: jak velká je továrna


Typy uzlů

Zatímco existuje velké množství variant uzlů, obecných typů existuje jen několik. Každý z těchto základních typů uzlů má v ekonomii Star Citizen konkrétní roli a vyžaduje rozmanité množství vstupů (surovin, produktů) stejného typu.

Základní typy uzlů jsou:


Typ uzlu Potřeby (vstupy) Produkce (výstupy) Příklady uzlů a produktů
Populační uzel jídlo, voda, konstrukční materiály, zdravotnické zásoby dělníci města, vesmírné stanice, dokonce malé vědecké stanice, jakékoli místo kde lidé bydlí a pracují
Výcvikový uzel dělníci, plavidla a jejich součásti, konstrukční materiály piloti, mariňáci, vojáci Výcvikový tábor na planetě MacArthur nebo Corin
Zábavní uzel peníze, kontraband, luxusní zboží morálka (proměnná „m“ ve vzorci produkce uzlu) kasíno (legální i ilegální), šperky
Opravárenský uzel dělníci, strojní technika, peníze, palivo, náhradní díly, munice, rakety, vylepšení lodí uvedení lodí do letuschopného stavu přistávací plochy nebo hangáry na planetách, přistávací paluba Bengalu
Surovinový uzel dělníci, strojní technika suroviny (dřevo, kámen, voda, obiloviny atd.) důl na železnou rudu, dřevařský závod, vodní planeta
Rafinérský uzel dělníci, strojní technika, suroviny rafinérské suroviny ocelárny, čističky vod, pily
Výrobní uzel dělníci, strojní technika, rafinované i nezpracované suroviny zpracovatelské výrobky prvního stupně továrny pro základní strojní součásti jako jsou pláty štítů plavidel, palivo pro lodě nebo polymery pro kokpity
Výrobní uzel – pokročilá výroba dělníci, strojní technika, zdroje a produkty výrobních uzlů prvního až třetího stupně zpracovatelské výrobky druhého stupně elektronické součásti, munice, procesory
Výrobní uzel – výroba součástí dělníci, strojní technika, zdroje a produkty výrobních uzlů prvního až třetího stupně zpracovatelské výrobky třetího stupně jádra laserů, průmyslová elektrotechnika, bojové hlavice, trysky
Montážní uzel dělníci, strojní technika, zdroje a produkty výrobních uzlů prvního až třetího stupně produkty montážní linky plavidel, zbraní, raket atd.
Distribuční uzel peníze, zpracovatelské výrobky, zdroje obousměrné (nákup, výkup) prodejci lodí, zásobovací obchody, vrakoviště
Transportní uzel peníze, zpracovatelské výrobky, zdroje obousměrné (nákup, výkup) skladiště a přepravci pro přepravu zboží od jedné lokace a zákazníka jinam
Komunikační uzel informace obousměrné (nákup, výkup) komunikační satelity a poštovní přeskokové drony


Jednotlivé uzly jsou mezi sebou propojené a vyžadují mezi sebou pohyb zboží, služeb a pracovní síly. Jak může vypadat vzorové propojení uzlů k výrobě widgetu je znázorněno zde na zjednodušeném diagramu (tovární uzel zastupuje výrobní uzly):

Ekonomicky-model.png

Lidé jsou automaticky přiřazeni k populačním uzlům, aby se jiné uzly nemusely starat vedle svých vlastních potřeb ještě o potřeby dělníků. Jinak řečeno to znamená, že všechny typy uzlů (kromě populačních) se mohou zaměřit jen na sledování množství dělníků, aby si zajistily efektivnost pracovní síly.

Jakmile první osadníci začnou obydlovat dosud neobydlenou planetu nebo měsíc, jako první vzniká populační uzel.


Rozmístění uzlů

Každá obydlená oblast vesmíru se skládá minimálně z jednoho populačního uzlu, zábavního uzlu a přistávacího uzlu. Stanice a menší kolonie sestávají z přistávacího uzlu a uzlu surovin. Pokud se zde nachází obchodník, tak přistávací uzel může hostit i základní zásobování. Některé planety mají díky své malé významnosti jen malý soubor uzlů, zatímco jiné mají mnohem větší shluky uzlů, které jsou navíc rozmístěné na několika místech planety.

Planeta jako celek může tvořit makro-uzel, pokud má dostatek zdrojů, které potřebuje, a stejně tak i produkty dostupné pro obchod.


Rozvoj uzlů

Pokud jsou lidé spokojení a produktivní, má uzel potenciál k růstu. Růst uzlu dovoluje, aby se další uzly mohly k tomu stávajícímu přidat a využily výhodu spokojené pracovní síly navíc. Úspěšně rostoucí kolonie potřebuje zvětšit svou produkci, aby uspokojila své potřeby a aby zajistila rostoucí obchod. To může být signálem například pro zábavní uzly, aby využily blízkého místa a třeba zbudovaly nové kasíno a podpořily tak spokojenost dělníků.


Výrobní řetězec

Výše uvedený diagram představuje pouze zjednodušený modelový příklad a výrobní řetězec je ve skutečnosti mnohem komplexnější, jak lze vidět na seznamu typů uzlů. K výrobě lodi nestačí jen hrouda rudy, je mnoho kroků a aktérů, kteří vstupují do procesu výroby byť i jediného exempláře Aurory.

Obrovské množství surovin se musí zpracovat do podoby základních materiálů jako je trám lodi, kokpit, elektronika, HUD obrazovky, sedačky (nezapomeňme na kožené sedačky!) a další stavební bloky. A to je pouze loď. Jiné továrny se starají o zbrojní vybavení lodí a vyrábějí zbraně, rakety, munici, štíty apod.

Vyráběné zboží není navíc nekonečné. Pokud je v blízké továrně na výrobu raket nedostatek byť i jediného typu komponentu, kupující, který by si chtěl doplnit zásoby, tak najde cenu zboží etrémně vysokou nebo dokonce nulové zásoby.

Pro největší a nejkomplexnější produkty může být výrobní řetězec extrémně dlouhý. Pokud Aegis Dynamics trvá výroba Idris jeden měsíc a nedávno byla velká poptávka po korvetách, pak můžete čekat pěkně dlouho, než na vás vůbec přijde řada.

Zde je příklad výrobního řetězce laserového děla:

Vyrobni-retezec.png


Dodávka surovin a generování misí

Hustě osídlené systémy vyžadují nepřetržitý přísun zdrojů a poskytují relativně konstantní export. Systémy, které si dokážou vzájemně vyjít vstříc ve vlastních potřebách, mohou založit mezi sebou pravidelné obchodní trasy. V praxi to znamená, že s pravidelnou frekvencí generují pro tuto obchodní trasu přepravní mise (dovoz zboží stálému kupci). Pokud tyto obchodní trasy vedou přes nebezpečné území, přepravce může zvolit delší trasu a nebo si vyžádat ochrannou eskortu, která jej na trase bude doprovázet. Hráči mohou zastat funkci přepravce i eskorty. Pravidelné obchodní trasy jsou v dodávce zboží upřednostňovány před poskytnutím zboží volně k prodeji.

Pokud je transport v ohrožení, je pravděpodobné, že se vygeneruje mise na jeho záchranu.

Uzly, ve kterých je malá poptávka po potřebách a nebo jsou situovány daleko od chráněných oblastí, vyžadují zdroje pro své potřeby s menší frekvencí. Generované mise v těchto uzlech obvykle připadnou zájemcům, kteří si za zakázku řeknou nejmíň. Pokud ale hráč obchoduje s konkrétním klientem často, může z toho vyplynout dobrá reputace a častější a výnosnější obchody.


Dodávka surovin – náhlá událost

Pokud se stane, že dojde k nečekanému přerušení dodávky a zásoby zdrojů se tenčí, vygenerují se lépe placené mise, které připadnou prvnímu zájemci, který si o ně řekne.

Dobře placené mise se generují i v případě nečekaného sucha nebo povstání nebo jiných událostí u jinak soběstačných uzlů.

Ekonomické vazby ve vesmíru

Ekonomika Star Citizen je funkční ve všech stupních, od nejnižšího, kdy hovoříme třeba o populačním uzlu připojeném k továrně, až po nejvyšší, kdy hovoříme o ekonomii celých systémů nebo dokonce říší. Jednotlivé planety a systémy mají svá specifika v potřebách a vzájemně se od sebe liší. Jejich požadavky na import a zboží které nabízejí pro export včetně nabídky a poptávky černého trhu, představuje důležitou roli v hledání těch správných obchodních příležitostí.

Aktuálně lze import, export a černý trh nalézt u jednotlivých systémů, pokud tyto informace byly oficiálně zveřejněny. Později nabídneme kompletní ekonomický přehled.


Vývoj hráče v ekonomice

Každý hráč, i ten s nejskromnějším majetkem na začátku, se může stát hlavou obchodního impéria. Začít může například s přepravou malého nákladu na vyžádání (například systém Goss je plný takových příležitostí). Jakmile si hráč nastřádá dostatečné množství financí, může si pořídit větší loď a začít si budovat reputaci u těch největších společností a později třeba i založit vlastní obchodní trasy napříč galaxií.

Hráči a organizace s dostatečným kapitálem mohou kontrolovat produkci jednotlivých uzlů a začít stavět své průmyslové impérium. Hráči však nikdy nemohou ovládnout celý systém nebo kompletní produkci v galaxii. Ti nejodvážnější se mohou pokusit získat kontrolu nad celými sekcemi výrobního řetězce, produkovat vlastní zboží a určovat jeho cenu na trhu. Pokud tedy dokážou udržet dodávku potřebných surovin. Mějte ale na paměti, že ty největší společnosti nemají rády konkurenci!

Zatímco budete spravovat svůj důl, rafinérii nebo továrnu, vaší pozornosti by neměl uniknout ani populační uzel spjatý s vaším produkčním uzlem. Pokud vaše produkce klesá, protože nemáte dostatek dělníků, nebo jejich morálka klesá, budete muset podpořit populační uzel a nebo se postarat, aby bylo v okolí dostatek zábavních uzlů, které udrží dělníky spokojené a produktivní.[2]


Video

Reference

 1. [Jump Point, August 2013]
 2. The Star Citizen Economy