Klasifikace hvězd

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 13. 6. 2014, 09:05; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

Klasifikace hvězd pomáhá identifikovat hvězdu na základně primárních identifikačních znaků jako je barva, teplota, svítivost a velikost hvězdy. Tyto vlastnosti se dají určit z rozboru světla, které hvězda vyzařuje, proto se také někdy mluví o spektrální klasifikaci hvězd. Klasifikace hvězd je vyjádřena krátkým kódem. Pro příklad si vezmeme hvězdu Ellis ze systému Ellis, jež má (spektrální) třídu F3V.

Spektrum-01.png

Abyste lépe pochopili celý význam uvedené klasifikace, začneme vysvětlovat od konce.


Třídy svítivosti

Třídy svítivosti se označují arabskou číslicí nebo nulou a vypovídají o velikosti hvězdy. Ve skutečnosti se spíše vážou k teplotě a svítivosti, ale pro nás bude směrodatná velikost. Teplota, hmotnost i poloměř mohou být velmi různorodé.

Existuje osm tříd svítivosti:

Třída svítivosti Poznámka
0 – hyperobr Největší, nejtěžší a nejsvítivější hvězdy v Galaxii. Mohou svítit až milionkrát více než Slunce a poloměř může křekračovat poloměr Slunce i tisíckrát.
I – veleobr Masivní hvězdy s velmi krátkým životem.
II – jasný obr Hvězda na hranici obra a veleobra.
III – obr Tyto hvězdy nemají příliš velkou velikost, časem se z nich stanou bílí trpaslící a nebo povyrostou na jasné obry nebo veleobry, pokud mají dostatek hmotnosti.
IV – podobr Hvězdy jasnější než hvězdy hlavní posloupnosti, ale ne tak jasné jako obři.
V – hvězdy hlavní posloupnosti Jsou velmi rozmanité a vztahují se na ně hlavní třídy.
VI – podtrpaslíci Nejsou tak časté, svítí o trochu méně, než jejich spektrální ekvivalenty hvězd hlavní posloupnosti
VII – bílí trpaslíci Jsou to objekty, které vznikly při zhroucení průměrných hvězd, jsou to nejstarší hvězdy a také jedny z nejmenších.


Náš příklad hvězdy Ellis nám díky římské pět prozrazuje, že se jedná o hvězdu hlavní posloupnosti.


Hlavní posloupnost

Výše zmíněné třídy mezi sebou vzájmně souvisí. Hvězdy se totiž většinou vytváří a vyvíjí v předem určeném vývoji, který má svá pravidla a zákonitosti. Výskyt hvězd v jednotlivých třídách se pro přehlednost znázorňuje pomocí nepříjemně znějícího diagramu (koho by to zajímalo, tak je to Hertzsprungův-Russellův diagram).

Třídy svítivosti jsou znázorněné růžovou čarou.


Diagram.png


A teď konečně k začátku spektrální klasifikace Ellis. Výše uvedený diagram vedle tříd svítivosti ukazuje i hlavní spektrální třídy, kde je i třída F hvězdy Ellis.


Hlavní (spektrální) třída

První písmeno udává hlavní třídu hvězdy, která vytváří skupinu hvězd s podobnou teplotou, barvou a hmotností. Proč nejsou tyto vlastnosti u hvězd náhodné a mají svůj řád? Protože většina hvězd jsou součástí již zmíněné hlavní posloupnosti.

Jmenujeme celkem 12 hlavních tříd. Jsou to O, B, A, F, G, K, M jakožto ty nejhlavnější, dále L, T a Y. Také existuje W extrémně žhavých a hmotných hvězd, ale s velmi variabilním průměrem od poloviny Slunce až po jeho šedesátinásobek. Třída D jsou pak bílí trpaslíci, opět velmi žhavé, ale s minimálním průměrem.

Teplota, průměr i hmotnost uvedená v tabulce je pouze orientační a hovoří spíše o teoretických průměrech, ve skutečnosti mohou hvězdy dané třídy převyšovat průměr nebo hmotnost několikanásobně! Důvod je ten, že dané hodnoty jsou platné jen pro hvězdy hlavní posloupnosti, ale řada hvězd do hlavní posloupnosti nepatří.

Hlavní třída Teplota
[udána v Kelvinech]
Barva Hmotnost
[násobky Slunce]
Poloměr
[násobky Slunce]
Hvězda
W 30 000–100 000 modrá ≥ 25 ≥ 0,5
O ≥ 30 000 modrá ≥ 16 ≥ 6,6
B 10 000–30 000 modrá až bílá 2,1 – 16 1,8 – 6,6
A 7500–10 000 bílá 1,4 – 2,1 1,15 – 1,4 Centauri, Kilian
F 6000–7500 žlutá až bílá 1,04 – 1,4 1,15 – 1,4 Ellis
G 5200–6000 žlutá 0,8 – 1,04 0,96 – 1,15 Slunce, Terra
K 3500–5200 oranžová 0,45 – 0,8 0,7 – 0,96
M 2400–3700 červená 0,08 – 0,45 ≤ 0,7
L 1300–2400 červená až hnědá 0,005 – 0,08 0,08 – 0,15
T 500–1300 hnědá 0,001 – 0,07 0,08 – 0,14
Y ≤ 500 tmavě hnědá 0,0005 – 0,05 0,08 – 0,14
D ≤ 500 bílá ≤ 1,4 téměř 0 – 0,1


Teplotní třídy

Přesněji řečeno se jedná o podtřídy. Jejich úkolem je více přiblížit teplotu hvězdy. Hodnoty teplotních podtříd jsou od 0 až po 9, kdy 0 značí nejteplejší hvězdu ve své třídě a devítka pak značí nejchladnější. V našem příkladu u hvězdy Ellis je uvedeno číslo tři. Ellis tak patří mezi ty teplejší hvězdy ve třídě F.