Obyvatelná zóna

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 22. 3. 2014, 16:50; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

Obyvatelná zóna je astronomický pojem, který značí zónu kolem „ktérekoli“ hvězdy, kde by se za dalších podmínek mohl teoreticky vyskytovat život. Planeta v tomto pásu přijímá dostatek světelného a tepelného záření z mateřské hvězdy, které planetu nezahřívá příliš ani ji nenechává příliš dlouho podchlazenou.

Například planeta Země se nachází uprostřed obvyvatelné zóny hvězdy Slunce, kdežto planeta Venuše je již příliš blízko hvězdě a naproti tomu planeta Mars je zase příliš daleko, tedy až za zónou.

Moderní technologie a hlavně proces teraformace dovoluje v některých případech obelstít rozsah obyvatelné zóny a ze zdánlivě nehostinných planet a měsíců vytvořit místo příhodné pro lidský život.

Obyvatelná zóna není ve vesmíru konstatní, její šíře a vzdálenost od hvězdy je přímo závislá na samotné hvězdě, její hmotnosti a vyzařování. Navíc není nikdy tato zóna příliš široká, aby vůbec mohla v sobě hostit nějakou planetu. Jsou ale výjimečné případy, kdy se v obyvatelné zóně nachází hned několik planet, které jsou vhodné pro život. Příkladem může být třeba systém Stanton, který má hned čtyři planety typu superzemě ve své obyvatelné zóně a všechny jsou kolonizované.

Obyvatelné zóny jsou nemyslitelné u hvězd s extrémními jevy, jako jsou pulsary, silné zdroje gama záření a další.