Historie verzí stránky „Souli“

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 25. 4. 2017, 19:38Jarred (diskuse | příspěvky). . (1 317 bajtů) (+1 317). . (Založena nová stránka s textem „'''Souli''' je základní společenský útvar rasy Banu. Lidským ekvivalentem by byla rodina a obchod dohromady. Na rozdíl od lidí, u kterých vzni…“)