Souli

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 25. 4. 2017, 18:38; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Souli je základní společenský útvar rasy Banu. Lidským ekvivalentem by byla rodina a obchod dohromady. Na rozdíl od lidí, u kterých vznikají rodinné jednotky nebo korporace, Banu má spíše společenskou strukturu, která kombinuje oboje do této jedné společné jednotky. Často se toto slovo překládá jako „cech“ nebo „guilda“.

Nejvyššímu zástupci Souli se přezdívá Essosouli, v překladu guild master.

Každé Souli se specializuje na konkrétní průmysl a může se značně lišit. Od výroby lodí k obchodu, dokonce jsou Souli, které se soustředí na výchovu mladých Banu. Na všechno existuje nějaké Souli. Toto dělení práce se přímo promítá do kvalifikované odborné znalosti současných světů Banu, trhů a obchodních lodí, které stojí za nezapomenutelnou návštěvu.

Souli, která se specializují na výchovu mladých jsou tzv. dispoziční Souli[1][2]


Reference

  1. A Guide to Visiting the Banu Protectorate
  2. Banu Defender