Teraformace

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 13. 6. 2014, 09:12; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Astrofyzika
Hvězdy
bílý trpaslík
cefeida
červený obr
červený trpaslík
hlavní posloupnost
klasifikace hvězd
neutronová hvězda
obyvatelná zóna
protohvězda
protuberance
Planety
ELE
chthoniová planeta
ledový obr
planetoid/planetka
plynný obr
plynný superobr
sluneční terminátor
super-jupiter
superzemě
teraformace
terestriální planeta
trpasličí planeta
vázaná rotace
Objekty
asteroid

Teraformace je dlouhodobý proces, který vede ke změně atmosféry a přírodních podmínek na vesmírém tělesu tak, aby na nich v jistých podmínkách mohl pobývat člověk.

Ne každá planeta se honosí dýchatelnou atmosférou nebo teplotou ideální pro život člověka. Pokud se ale planeta nachází v obyvatelné zóně kolem své mateřské hvězdy, je terestriálního typu a má vhodný povrch (není to rožhavená planeta), pak má takové těleso velkou šanci na teraformaci.

O tom, zdali bude planeta teraformována, rozhoduje její strategická poloha, přírodní podmínky, nerostné bohatství a další kritéria, která mohou rozhodnout pro nebo proti teraformaci. Existuje však jedno kritérium, které stojí nad všemi ostatními, a to je existence života, která by se mohla sama stát inteligentní formou. V takovém případě, je teraformace zakázaná a musí se planeta ponechat svému vývoji, aby potenciální inteligetní forma života nebyla ovlivněna člověkem.


Proces teraformace

Od vydání zákona The Fair Chance Act, musí každý kandidát na teraformaci podstoupit kontrolu inteligence života na planetě.

Jakmile se objeví nová planeta/systém a je kandidátem na teraformaci, je vyslána skupina nezávislých odborníků sestávající z reprezentantů UEE, exobiologů a inženýrů teraformovací společnosti. Tato skupina se nazýva Panel.

Panel provede neinvazivní skenování a posouzení každé planety v systému, aby porozumněl místnímu životu v kontextu a zjistil, zdali se tu nějaký život již vyvíjí.

Všechny reporty a výsledky jsou dále odeslány Senátnímu podvýboru pro rozšíření a rozvoj.

Pokud je rozhodnuto, že konkrétní svět má rozvíjející se život, je prohlášen za nedotknutelný a musí zůstat bez vlivu lidské činnosti a přítomnosti. Jakýkoliv pokus o teraformaci nebo získávání zdrojů (minerálních nebo biologických) je klasifikován jako trestný čin. Zachování této nedotknutelnosti může být prosazováno vojenskou mocí.[1]


Historie

Roku 2113 ohlásila společnost Roberts Space Industries úspěch v oblasti teraformovací techniky. Podařilo se jí sestavit zařízení Atmo-Processor, které bylo schopné přeměnit atmosféru planety na prostředí s udržitelným množstvím kyslíku, které by bylo vhodné pro lidský organizmus.[2]

První pokusy se odstartovaly s rokem 2120 a za pokusného králíka se vybrala planeta Mars. Byla vyslána skupina vědců, kteří měli za úkol topograficky zmapovat povrch Marsu, rozhodnout o umístění Atmo-Processorů a testovat různé vzorky hornin, aby se elimininovalo zamoření budoucího kyslíkového prostředí. Jednalo se o první zevrubné zkoumání Marsu a vláda nechtěla ponechat nic náhodě.[3]

Brzy začalo pozvolné přeměňování atmosféry a počet pracovníků na Marsu narůstal. O pět let později byla již atmosféra téměř stabilní a dýchatelná. Naneštěstí zbývaly jen dva dny do oficiálního uznámí teraformace Marsu za úspěšné a dokončené, když se projevil dopad špatné chemické kalkulace atmosféry.

Všichni obyvatelé Marsu spoléhali na bezpečnost a tak věřili úspěchu, že přestali nosit ochranné masky a byli vystavení zdánlivě neškodné atmosféře. Dva dny do prohlášení planety za bezpečnou a nešťastná důvěra se ale pro ně staly osudnými. Toho rána zemřelo na Marsu celkem 4876 lidí. Událost se zapsala do historie jako ˆˆVelká tragédie Marsu.[4]

Mars byl nakonec prohlášen za bezpečný a obyvatelný až v roce 2157.[5]


Teraformace.jpg


Proces teraformace se výrazně rozvýjel až od objevování nových systémů a planet. Ve své podstatě se jednalo o relativně divoký proces. Až zákon The Fair Chance Act ustanovil pravidla, za jakých podmínek lze započít teraformaci. Zákon vznikl kvůli Garronskému masakru v roce 2792, kdy zkorumpovaná teraformační organizace napojená na totalitní vládu Messerovců vyhubyla inteligentní rasu na planetě Garron II.


Reference

  1. 2795: A Kinder, Gentler Human
  2. 2113: When Do We Go Too Far?
  3. 2120: Give These People Air
  4. 2125: A Dark Day
  5. 2157: Blue Skies on Mars