United Empire of Earth (UEE)

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 9. 9. 2016, 16:08; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
United Empire of Earth (UEE)
Alternative text
United Empire of Earth (UEE)
Základní údaje
role Impérium
poslání Ovládnout co nejvíce systémů
Sídlo
systém Sluneční soustava
planeta Země
město New York
Struktura
Příbuzné subjekty

United Empire of Earth (UEE) je politické a geografické uskupení mnoha sektorů, které jsou z valné většiny domovem lidí, pokud mluvíme o rase. Sídlo UEE se nachází v New Yorku na Zemi.

UEE je také nazýváno čistě jen Impériem nebo Říší.


Historie

Jak jednou lidstvo dosáhlo hvězd, uvědomilo si, že individuální vlády jednotlivých zemí brzdí rozvoji a expanzi do vesmíru. Bylo to v roce 2380 kdy byli smazány rozdíly a založena United Nations of Earth (UNE).

Další století se víc a víc lidí stěhovalo mimo Zemi na čerstvě teraformované planety. Na počátku 26. století více jak 70 % lidstva žilo mimo naši Sluneční soustavu. Jak se světy rozvíjely, jednotlivé planety požadovaly rovné zacházení a zastoupení ve vládě. V roce 2523 došlo k reformě systému na United Planets of Earth (UPE). Tento nový režim ustanovoval tribunál složený z High-Secretary (infrastruktura), High-General (expanze a ochrana) a High-Advocate (právo a pořádek). Na vrcholku seděl senát složený z delegátů z každé planety.

2541: UPE stojí před první zkouškou. Průzkumnící objevili rasu Tevarinů. Násilnickou rasu, se kterou lidstvo zažilo dvě kruté války. Během boje vystoupala na nebesa nová hvězda. Mladý a talentovaný důstojník Ivar Messer. Jako ikona z náborových plakátů získal politickou moc. Jeho vášeň a dravost ho dostala až na pozici Hlavního generála. Messer nesnášel politický systém UPE, věčné dohady, a než se dostalo k činu bylo již pozdě. Započal lobby pro založení Nejvyššího Občana. Osobu, která vyslechne všechny argumenty a učiní deifinitivní rozhodnutí. "Nečekaně" byl zvolen do této pozice, kterou s radostí přijal.

Na konci 27. století se zbytky Tevarinů shormáždili na okraji galaxie na planetě Corth’Thal, kde započal útok na staré nepřátele – lidstvo. Začala Druhá tevarinská válka, která zároveň utvrdila Messerovu moc. Zbavil High-Secretary a High-Advocate jejich moci a jmenoval se Imperátorem do čela United Empire of Earth (UEE).

Další svě století lidstvo rapidně osidlovalo další kouty vesmíru. Messerova moc se přesunula na jeho potomky. Každý z nich ještě krutější a chamtivější než ten předchozí. Nastal čas útlaků, fašismu a policejního státu. Aby Imperátor zkrotil dav, vyhrožoval vyhlášením války Vanduulům a Xi'Anům, pokud se nesklidní. Odpor rostl a reprezentanti planety Terra otevřeně projevili nesouhlas s vládou. Krátce poté všichni zmizeli.

Avšak až po nechvalně známem masakru na planetě Garron II získal Odpor přízeň většiny. Imperátor Messer XIX prodal životem kypící planetu Garron II pro zisk z teraformace. Veškerý život na planetě byl zahuben. Tajné záběry, dnes již vyhubené rasy, na Spectru zahájily otevřené protesty a demonstrace. Rebelové posíli svou moc a našli nečekané spojence v Xi'Anech, kteří pomáhali převážet zbraně a zásoby Odporu. 3. května 2792 byl imperátor svržen. Erin Toi byl jmenován do čela a znovu byl založen tribunál. Imperátor už nebyla autokratická pozice, ale rozhodnutí voličů s možností odvolání a deseti ročním mandátem.

Nová UEE zoufale potřebovala ukonejšit lidstvo po století útrap. Byla ustanoven zákon The Fair Chance Act, který zakazuje teraformaci na jakékoliv planetě, která má možnost započít vlastní život. Na památku Garronského masakru byla vybudována Archa, repozitář všech žijících i vymřelých druhů. Jako jeho poslední krok, byly vynaloženy značné finanční prostředky na projekt SynthWorld, který má zaručit aby už nikdy teraformace nemusela být použita.

Dodnes vládní sysém funguje. Avšak SynthWorld vyplýtval téměř všechny zdroje UEE a armáda je příliš malá na udržení bezpečnosti. Systém začíná být nestabilní.[1]

Politika

Politická struktura UEE je jasně daná, ale je nutné připomenout, že UEE je také souborem mnoha systémů, které mají své lokální vlády.

Imperátor
Šipky01.png
High-Secretary Armáda High-Advocate
Šipky03.png Šipky02.png Šipky03.png
Senát UEE Marines UEE Navy UEE Army UEE Advokacie
Šipky03.png
Občan
Šipky03.png
Civilista


Nejmocnější osobou UEE je Imperátor (představitel vlády) s mandátem na deset let. Dohlíží na tři rezorty Impéria:

  1. O infrastrukturu se stará High-Secretary, který je představitelem sekretariátu. Pod sekretariát patří Senát a správa života Občanů a Civilistů.
  2. Armádu spravuje High-General a dohlíží na tři hlavní složky armády: UEE Marines, UEE Navy a UEE Army.
  3. High-Advocate spravuje právo a řídí UEE Advokacii.


Lokální vláda

Lokální vlády jsou pro funkčnost UEE důležité, neboť lokálně spravují a rozumí vlastním systémům. Některé systémy jsou teraformovány i stovky let a zdejší společnost si za tu dobu vytvořila vlastní specifika, jazyky i pravidla a není v silách jednoho subjektu, aby dobře spravoval byť i blízké systémy na nejnižším levelu vlády. Lze tedy hovořit o planetárních národností a identit.

Lokální orgány se vztahují jen na území zastoupené v Senátu.[2]

Úřady lokálních vlád


Správa území bez zastoupení

Mluvíme o málo obydlených místech, začínajících osad po teraformaci a podobně. Tyto světy jsou daleko z dohledu UEE i vojenských složek. Pro mnohé ochodníky to může být lákavá příležitost, jak se vyhnout poplatkům, ale na druhou stranu skýtají taková místa i nebezpečí ze strany pirátů nebo dokonce Vanduulů.

Vláda v těchno místech funguje na městské bázi, obvykle ji spravuje starosta nebo guvernér podle místních preferencí. Není neobvyklé, že města mezi s sebou občas vyhlásí válku. Tyto osady obvykle mívají nějaké ochranné složky zastoupené policí nebo milicí. V nejlepším případě se o bezpečnost stará šerif nebo maršál. V nejhorším případě se obyvatelé musí ochránit sami.

V okamžiku, kdy populace na místních planetách začíná růst, UEE vysílá politické poradce, kteří pomáhají ve vytvoření planetární vlády s podobnou strukturou jako mají světy se zastoupením v Senátu.

Rozdíl mezi Občany a Civilisty je na těchto světech minimální.[2]


Reference

  1. Writer's Guide: Part One
  2. 2,0 2,1 Writer's Guide: Part Three