Vanduul

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 13. 1. 2017, 10:35; Jarred (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Vanduul
Alternative text
Vanduul
Domovská planeta
systém  ?
planeta  ?
souřadnice
Systémy (celkem ?)
Tiber,…
Diplomacie
UEE nepřátelský
Banu opatrné přátelství; vztahy každé planety Banu protektorátu s Vanduul jsou jiné
Kr'Thak
Tevarin
Vanduul ×
Xi'An lhostejný, nevítaný


Následující informace vycházejí většinou z prozkoumání vanduulské mateřské lodi X12. Což je zatím jediný zdroj informací, které o Vanduul máme.[1]


První kontakt

První kontakt lidí a Vanduulů se uskutečnil 9. srpna 2681 na planetě Armitage v systému Orion, když skupina masivně vyzbrojených Vanduulů zaútočila nejprve ze vzduchu a posléze i ze země na osadu, kde krom jednoho farmáře (John Phillips), zdecimovala veškeré obyvatelstvo.

Ohořelá země na jihozápadním okraji od města vypovídala, kde Vanduulové nakonec přistáli. Útočníci procházeli jeden dům za domem a nikoho nešetřili. Celkem zemřelo 638 obyvatel.

Tento nechvalný první kontakt s Vanduuly až později prozradil, že se jedná o dosud neznámou mimozenskou rasu. Z celého incidentu zbyl jen jeden obrazový materiál, zachycující první snímek Vanduula.[2]


Vanduul01.jpg


Sociální struktura

Podle všeho patřila předmětná loď hordě Goran. Po analýzách mitochondriální DNA subjektů z X12 se termínu klan zdráháme použít. V rámci jedné hordy totiž byla u válečníků přítomna až příliš různorodá škála genetické informace. To vyvolává řadu zajímavých otázek o, nám zatím neznámém, centru Vanduulské společnosti. Od prvního kontaktu víme, že Vanduulská horda může začít válku s jinou hordou stejně snadno, jako s jinou rasou. Zůstává však záhadou jakým způsobem se ony vanduulské hordy formují. Vojenští antropologové si myslí, že existuje nějaká forma shromáždění, kde jednotlivé skupiny nabírají ty nejlepší a nejsilnější válečníky. V současné době je to však stále jen spekulace. Je také možné, že mladí Vanduulové odcházejí ze svého domovského světa a hordy tvoří přirozeným shromažďováním. Zajímavé je, že všechny subjekty z X12 jsou mužského pohlaví. Někde tedy musí existovat místo, kde dochází k páření a jiným společenským aktivitám.


Vanduul001.png Vanduul003.png Vanduul002.png


Jazyk

Vanduul-lang.png

Herní reálie

Vanduulské písmo se zdá být velmi stručné, snad až humpolácké. Po celé lodi se nachází systém krátkých, piktografických nápisů. Navzdory tomu však exolingvistický (obor studující mimozemské jazyky pozn. překl.) tým z Moskevské univerzity zatím neudělal žádný pokrok k jeho rozluštění. Nenašli žádnou podobnost mezi psanou a mluvenou formou vanduulského jazyka. Písmo vypadá tak trochu jako kříženec mezi egyptskými hieroglyfy a Brailovým písmem. Na lodi bylo také nalezeno značné množství video materiálu. V 95 % případů jde o Vanduula mluvícího přímo do kamery. Překladatelské práce již probíhají, ale se současnými daty je však odhadováno, že to zabere několik let. Potřebovali bychom najít svého druhu Rosettskou desku (pomocí ní byly v 19. století rozluštěny hieroglyfy pozn. překl.).

Vanduulská videotechnika je až překvapivě primitivní. Jednoduchá 2D obrazovka s nízkým rozlišením a nazelenalým zbarvením. V porovnání se současnou holografickou produkcí jakékoli jiné rasy je její sledování dost nepříjemné. Vzhledem k tomu, že obecně je technologická úroveň Vanduulů dost vysoká a také tomu, že už po generace jsou schopni plenit vyspělejší druhy, jde pravděpodobně o záměr. Možná nutnost, kvůli jejich unikátní struktuře oka.


Herní implementace

Jazyk Vaduul sestavil pro herní svět Star Citizen Britton Watkins, specialista na uměle vytvořené jazyky pro sci-fi a fantasy světy. Psaná podoba písma vychází z vanduulské historie, kdy válečníci značkovali svou kořist pomocí svých tří pařátů. Takto různé znaky se postupem času přetvořily do plnohodnotné abecedy. Aktuální podoba vanduulského písma také odráží typografickou nutnost využití pro počítačové panely a nápisy, proto je moderní podoba vanduulského písma méně vlnitá než jeho starší psací podoba.

Vanduulové nekomunikují jen mluvenou řečí ale využívají v komunikaci i bioluminiscenci vlastního těla.


Artefakty

Posádku X12 tvořilo přibližně 1400 Vanduulů. Drtivá většina z nich byla umístěna v těsných řadách buněk seskupených kolem lodního motoru. Bohužel jen velmi málo z těchto prostor je aktuálně přístupných. Na lodi je také šest kajut umístěných na přídi. Věříme, že tyto kajuty patřily kapitánovi, prvnímu důstojníkovi a těm nejlepším pilotům. V nich bylo nalezeno množství zajímavých předmětů. Vypadá to, že Vanduulové sbírali různé trofeje. Tyto trofeje byly často seskupené podle jednotlivých kultur. A jeden pilot (pravděpodobně) měl takto desítky váz z Banu a malou sbírku xi'anských prstenů. V kapitánské kajutě pak byla na stěnách poněkud hrůzná sbírka desítek vybělených lidských kostí. Význam těchto předmětů je nám neznámý, ale jak vám každý bukanýr řekne, Vanduulové opravdu obchodníci nejsou.

Vnitřní výzdoba lodi je překvapivě celkem různorodá. Většinu lodního interiéru tvoří holý pancíř. A pravděpodobně kvůli nečistotám v hornině ve výrobních světech mají vanduulské kovy obvykle hnědý odstín. V některých místnostech se však vyskytují malby na stěnách nebo je vytvořeno umělé životní prostředí. Nalezli jsme například místnost se stěnami pokrytými růžově rozkvetlými stromy. Sloužila pravděpodobně pro rekreaci, protože obsahovala kompletní posilovnu a plavecký bazén. Zkoumáním osobního majetku jsme dospěli k tomu, že velmi specifický význam má pro Vanduuly nůž. Velká část posádky zemřela, se svými noži v rukou. Ty jsou často velmi komplikované, ale funkční. Rozbor materiálu poukázal na to, že pocházejí z jednoho místa. Jsou však pravděpodobně vyrobené větším množstvím výrobců. Existuje také domněnka, že každý Vanduul si svůj nůž vyrábí sám. U každého pitvaného exempláře totiž na rukojeti nože byly ty samé nerovnosti jako na dlaních jeho majitele. Ztvárnění nožů se také vyskytuje napříč jejich výtvarnictvím a jsou i často zobrazovány na stěnách kajut. V jedné místnosti (které říkáme „kaple“) se nalezli složité skleněné mozaiky zobrazující nože. Zdá se, že takto ztvárněn byl především nůž, který se nalezl v kapitánské kajutě.


Reference

  1. Star-citizen.cz
  2. 2681: Scorched Earth