Externí hardpointy

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Herní mechaniky
boarding
ekonomika
externí hardpointy
FPS
hráčské organizace
hvězdná mapa
komponenty
lovec odměn
náklad
opravování
průzkum
room systém
smrt
těžba
vylepšení lodi (zastaralé)
zemědělství
Létání
Arena Commander
firing solution
letový model
otáčení

Weapon-mounts.jpg


Externí hardpointy nebo také itemporty jsou místa na lodi, na která lze připojit konkrétní typ zbraní a dalších předmětů k tomu určených.


Sc-logo.png Upozornění pro hráče: Mechanika externích hardpointů monetálně prochází ve Star Citizen revizí. Je možné, že spoustu informací bude stále platit, přesto berte všechno s rezervou.


Systém připevnění

Každý předmět ve hře má definovaný svůj typ, velikost a připojení. Místo, kde lze vylepšení/vybavení připojit se nazývá hardpoint nebo také itemport. Pokud typ, velikost a připojení daného předmětu (třeba zbraně) odpovídá možnostem itemportu, pak tento předmět lze na dané místo (hardpoint/itemport) připojit.

Připojení zde chápeme jako pipe systém, tedy vstupy a výstupy mezi lodí a daným předmětem. Pokud například zbraň vyžaduje vstup pro napájení a přenos dat kvůli automatickému zaměřování a také přípojku na správu přehřátí, pak přestě tyto „přípojky“ jsou v itemportu zapotřebí. Bez nich nebude zbraň fungovat nebo ji nebude vůbec možné na dané místo připevnit.


Velikosti

Předměty jsou aktuálně rozděleny do deseti velikostí, které jsou sjednocené napříč všemi loděmi. Nejmenší velikost 1 pracuje se zbraněmi do velikosti jednoho metru, kdežto největší velikost 10 počítá se zbraněmi řádově v desítkách metrech (aktuálně max 40 metrů).[1]

Velikost zbraně a jiného zařízení kompatibilní pro konkrétní třídu může být označována velkým písmenem „S“ – např. S2 znamená velikost 2.


Velikosti a připojování

Itemport pro určitou velikost je schopen přijmout i zbraň/předmět o jednu velikost menší.

Jestliže dojde k připojování více předmětů do sebe, velikosti těchto předmětů se sčítají a započítávají vůči itemportu a jeho velikosti, kterou může přijmout. Pokud se pospojují tři předměty velikosti 3, bude zapotřebí itemport velikosti 10: 3 + 3 + 3 + 1 (jedna navíc, protože se musí započítat hostovací prostor).

Při spojování předmětů je vždy zapotřebí počítat s hostovacím prostorem (imaginární hostovací předmět).
Pokud se do itemportu připojuje střílna řízená ručně, pak i pro tento předmět je zapotřebí přičíst jednu velikost (prostor pro posádku).[2]


Size2.jpg Size1-2-3.jpg


Vývoj externích hardpointů

V minulosti byly zbraně rozdělené podle typu (class 1, class 2, class 3 a pododbě) a ještě podle velikosti (velikost 1, velikost 2 atd.). Tento způsob rozdělení dovoloval jistou kontrolu základního připevnění zbraní: nebylo možné připojit obří zbraň na malou loď. Stejně tak nebylo možné připojit rakety na místo určené pro palné zbraně a tak dále. Naneštěstí tento systém měl nedostatky. Markantní nevýhodou vedle samotného zmatení nových hráčů byla nelogičnost celého systému. Proč je raketový nosič ve třetí třídě a kulomet ve čtvrté? Nebo dokonce některé hardpoint třídy byly spíše různé velikosti stejného typu předmětu, než aby byly rozděleny do jiných tříd. Například třída 5, 6 a 7 hardpointů byly všechno jen různé velikosti střílen ovladatelných hráči (od Constellation po kapitální lodě jako například Bengal Carrier). Hardpoint-3.jpg
Starý systém zbraňových hardpointů rozdělených do tříd byl vytvořen ještě před samotným systémem hardpointů začleněným do herního kódu. Tento systém hráči používali se spuštěním Arena Commander s herní verzí v0.8 a byl nazýván jako „itemport systém“. Tento systém akceptoval předměty na základě jejich typu a velikosti. Každý předmět ve hře má definovaný typ a velikost. Pokud typ a velikost odpovídaly kritériím, které itemport dokázal přijmout, pak bylo možné tento předmět na hardpoint připevnit. Tento systém obecně platí pro jakýkoli předmět na lodi včetně trysek, elektráren, palivových nádrží, skenerů, chladičů, aviotiky a dalších zařízení. S herní verzí v1.1 však tento starý system padl a přešlo se na nový systém pojmenování.

Starý systém počítal s devíti třídami a pěti velikosti. Aktuálně třídy neexistují a nahradil je typ zbraně. Počet velikostí je aktuálně deset a lze jej nadále rozšiřovat.

Hardpoint-5.jpg


Reference

  1. Design: Weapons Mount Updates
  2. Design: Itemports and Sizes forum post by Chris Roberts