Systém Horus

Z Star Citizen CZ Wiki
(Přesměrováno z Horus)
Přejít na: navigace, hledání
Systém Horus
Alternative text
Systém Horus
Lokalita
území UEE
hvězda/hvězdy Horus
třída hvězd(y) M
objev (kdy/kým) {{{objev}}} / {{{objevitel}}}
Jumppointy a sousední systémy
Gurzil [M] • Kayfa [M] • Kiel [L] • Rihlah [S]
Planety (celkem 3)
SerlingHorus IIHorus III
Měsíce
 ?
Vesmírné stanice
 ?
Import
 ?
Export
 ?


Systém Horus je nejvíce známý ze dvou důvodů: díky dvěma jump pointům, které vedou na území Xi'Anů, a dále díky Serlingu, rotačně vázané planetě s velmi unikátní lidskou lokalitou ve vesmíru. Po dlouhá léta tvořil spojení systému Horus s Impériem Xi'An část Perryho linie, řetězec systémů, které existovalo jako nárazníkové pásmo mezi oběma druhy a znamenalo nulový obchod. Dnes jsou tato spojení největším přínosem v tomto systému a představují zajímavou perspektivu v obchodě s Xi'Any.


Varování pro cestující: Návštěvníkům se doporučuje, aby sledovali čas stráveny na každé straně Serlingu, protože účinky příliš malého množství světla jsou spojeny s vyčerpaností, depresí a dalšími symptomy.


Historie

Horus byl oficiálně objeven roku 2528 v té době zatím neznámou navjumperkou Marie Sante. Legenda tvrdí, že systém byl ve skutečnosti objeven o několik let dříve čtrnáctiletou Marií poté, co ukradla loď, aby utekla od své rodiny na Gonnu. Pokud je to pravda, musela zřejmě strávit většinu uplynulých let v neznámém systému sama na své lodi. Rozsáhlé kontroly záznamů UPE a přistávacích registrů neprokázaly, že by se během této doby nacházela kdekoli jinde na lidském území.

První oficiální záznam o přítomnosti Marie Sante byla až její žádost o registraci objeveného systému Horus, který byl prý pojmenován po její lodi.

V této registraci byla také pečlivá dokumentace systému popisující tři planety a dva pásy asteroidů. Zdá se, že Marie Sante strávila roky sama v systému, kde svůj čas věnovala průzkumu, než se rozhodla se svým objevem podělit. Díky tomu se Horus stal jediným systémem, který byl objeven, a kde všechna nebeská tělesa byla objevena jednou a tou samou osobou.

Její cílevědomá touha v odkrytí všeho, co Horus nabízel, byla jak její největší silnou stránkou, tak také příčinou jejího pádu. Roku 2530, pouze dva roky po zaregistrování systému, se lidstvo poprvé střetlo s rasou Xi'An a od toho momentu napětí jen rostlo. Zatímco veřejné a soukromé zájmy vedly k započetí operací v Horu, Sante byla ve vzdálených končinách plně pohroužena do průzkumu. Roku 2542 se jí podařilo objevit jump point do systému Rihlah. Dodnes se historici přou, zdali Sante rozumněla, jak drasticky se změnila budoucnost systému s takto strategickou polohou a napojením na území Xi'Anů.

V okamžiku objevu jump pointu do systému Rihlah se Horus stal pro UPE bezpečnostním rizikem. Vláda uzavřela systém pro civilní osoby. Obyvatelstvo, které se začalo pomalu usídlovat na Serlingu, ani moc neprotestovalo. Pouze Marie Sante se nechtěla podrobit vládnímu nařízení. Schovala se v odlehlých oblastech systému, kde ji nikdo nenašel až do okamžiku, kdy jeden z námořních pilotů ohlásil přítomnost neautorizované lodi v systému. Byla mobilizována vojenská skupina, aby nakonec zjistila, že se jedná o Sante. Kvůli tomuto falešnému poplachu a promrhaných mnoho hodin a kreditů se armáda rozhodla vykázat Sante ze systému.

Dodnes není jisté, jaký přesný osud Sante potkal. Poslední zmínka o ni pochází ze záznamu z jednoho informačního vysílače, který uchoval její deníky. Poslední záznam byl datován k desítému lednu 2545. Marie se v něm vyjádřila, že stále věří, že Horus toho má ještě hodně co nabídnout k objevování. Tak se také stalo, když byl roku 2617 objeven jump point do dalšího z xi'anských systémů, Kayfa. V jejím posledním textu stálo, že Horus byl pro ni jejím jediným domovem, a že ona se s ním podělila se světem a ten ji systém odebral. „Nikdy už takovou chybu neudělám.“ Po těchto posledních slovech už nikdo nikdy Sante neviděl.

Někteří věří, že Sante strávila svá poslední léta schováváním v systému. Mnoho lidí se na základě jejích deníků snažilo rozluštit její osud. Malá část turistického ruchu systému Horu na této legendě staví i svůj obchod. Takzvaní lovci historie se snaží najít pozůstatek její lodi.

Zatímco UPE se pomalu měnilo na UEE, kontrolu nad Horem během studené války měla armáda. Jednotky monitorovaly oba jump pointy vedoucí na území Xi'Anů. Bohužel v jejich blízkosti nejsou žádné obyvatelné planetoidy a tak museli vojáci veškerý čas strávit na palubách svých lodí, což se nikomu moc nelíbilo.

S koncem studené války se ale Perryho linie rozpadla a UEE se rozhodla systém otevřít i veřejnosti. Lidé tak dostali druhou šanci se zde usídlit. Naneštěstí nepříznivé podmínky na planetách udržovaly populaci na nízkých počtech. Minimální množství nerostných surovin také nepomáhalo v rozvoji průmyslu a celého systému.

Nejsilnější stránkou systému se tak stalo přesně to, kvůli čemu byl systém od veřejnosti odříznut. Jeho napojení na Impérium Xi'An se stalo jeho nejsilnější prodejní hodnotou. Mnoho obchodů se snažilo zbohatnout na rozvíjejících se vztazích s mimozemskou rasou. Ceny nemovitostní na Serlingu začaly stoupat a vše ekonomicky rozvíjet. Budoucnost se pro systém Horus může zdát jako přívětivá. Mnoho lidí ale zastává názor, že systém musí získat ještě více ekonomické a politické moci, než bude uznán Senátem UEE.[1]


Planety systému


Sousední systémy


Reference

  1. Galactic Guide: HorusPřehled hvězdných systémů
UEE BansheeBremenCastraCentauriCorelDavienEllisElysiumFerronGossHadrianChronosKilianMagnusOdinStantonTerraVega
Banu GeddonTrise
Vanduul OrionTiber
Xi'An EealusRihlahTal
nenárokovaný CathcartHadesLeirNulOberonPyroTaranisTyrol
terra nullius KallisKellogOso