Politika

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Politika je stěžejní hráč ve vztazích jednotlivých ras ve vesmíru. Diplomacie se odvíjí od jednotlivých historických událostí, nálad ve společnosti a představitelů moci. Je tedy logické, že politika, která tvořila dějiny Star Citizen, je také elementem, který bude spoluvytvářet budoucnost galaxie.

Jak funguje politika a politický systém u Banu, Xi'Anů, Vanduulů a dalších není zatím moc dobře zmapováno, ale nějaké náznaky a informace samozřejmě existují.


Clovek.jpg

UEE lze přirovnat k federaci jednotlivých systémů. Hlavním představitelem celé Říše je Imperátor s mandátem na 10 let, který dohlíží na tři hlavní pilíře:

Významné planety mají své zastoupení v Senátu a lokální vládu. V čele lokální vlády stojí Rada guvernérů složená z jednoho nebo více guvernérů, kteří dohlížejí na Reprezentanty, co spravují konkrétní úřady.

O bezpečnost se stará buď federální policie, která se zodpovídá Radě guvernérů a nebo lokální policie.

Více se se o politice můžete dozvědět na stránce UEE.

Banu.jpg

Nazývá se také jako Banu republika planet.

Každá planeta Banu říše funguje pod svým vlastním politickým systémem. Vůdci nebo zvolení reprezentanti se sjíždějí na shromáždění na planetě Baachus, kde diskutují o právu, obchodu a problémech jejich rasy. Z těchto důvodů se domníváme, že Baachus může být sídlem rasy Banu.

Mimo toto shromáždění, je každá planeta odkázána sama na sebe a je de facto samostatným politickým subjektem.

Xian.jpg

Jméno ani poloha domovské planety Xi'Anů není lidstvu známa a ani politický systém není dostatečně prozkoumaný.

Na každé jejich planetě podobně strukturované Rady, které se starají o konkrétní svět. Členové těchto Rad se pak zodpovídají svému protějšku ve Vysoké Radě.

Vanduul2.jpg

Politický systém rasy Vanduul je naprosto neznámý. Vanduulové se shlukují v hordy, které jsou nejspíš samostatnými subjekty. Jednotlivé hordy mohou snadno vyhlásit válku jiným hordám stejně dobře a rychle jako jiným rasám.

Předpokládá se, že hordy jsou formované výběrem nejlepších válečníků a nemusí se nutně vztahovat k nějakému domovskému světu. Rasa Vanduul je jednoduše řečeno naprosto neprozkoumaná.

O této rase zatím nevíme vůbec nic.

Jedinci rasy Tevarin zřejmě nemají po zabrání jejich domovského světa (dnešní Elysium IV) žádné politické uskupení. Ti co přežili, byli asimilováni do společnosti UEE, ostatní utekli k Banu nebo Xi'Anům.

Dřívejší politický systém se dal přirovat k něčemu mezi feudální společností a oligarchií.