Slovník

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Smyslem níže uvedných pojmů je poskytnout hráčům, kteří nejsou s angličtinou nejlepší kamarádi, seznam nejčastějších a nejužitečnějších pojmů, se kterými se můžou během hraní Star Citizen setkat. Jejich znalost a případné zapamatování může přinést pohodlnější hraní a také učinit většinu oblastí hry mnohem srozumitelnějšími.

Seznam se bude nadále obohacovat.


Aktuální počet pojmů: 83 (poslední aktualizace 2. ledna 2015)


Anglický výraz Český ekvivalent Popis
acceleration zrychlení
airlock otvor/dveře oddělující oblasti s různým tlakem (většinou mezi lodí a venkovním prostorem); přetlaková komora
ammo munice
asteroid field pole asteroidů
attack útok
battlecruiser bitevní křižník
boarding abordáž útok na posádku lodi na její palubě a snaha o převzetí kontroly nad lodí
bomber bombardér
bounty hunter lovec odměn
button tlačítko, knoflík
capture zajmout
cargo náklad
carrier letounová loď
center of mass těžiště na rozdíl od jiných her se těžiště mění podle vybavení lodi a nákladu
citizen občan
civilian civilista
core jádro
corvette korveta
cruiser křižník
debris trosky, sutiny stavby
deceleration zpomalení
defence obrana
destroyer torpédoborec
dock(ing/ed) přístav, dokovat, zadokovaný může být použito i ve smyslu uložený/umístění na nějaké pozici
elevation výška vertikální zvýšení
elevator výtah
enemy nepřítel
engine motor
escort carrier eskortní letounová loď
explorer průzkumník
fighter stíhač
fire oheň, střílet
flight let
flt rychlejší než světlo z anglického „faster than light“
freighter nákladní loď
fuel palivo
green zone obyvatelná zóna oblast kolem hvězdy, kde mohou být příznivé podmínky pro život na planetách
hardpoint fyzické místo, které lze vylepšit nebo něčím obsadit (větišnou prostor pro zbraně, nebo třeba rozšíření prostoru hangáru)
High Advocacy Nejvyšší advokát nejvyšší představitel Advokacie v UEE
High General Nejvyšší generál nejvyšší představitel armády v UEE
High Secretary Nejvyšší tajemník nejvyšší představitel hlavního sekretariátu UEE
hostile nepřátelský
hull trup
jack zvedák slouží k manipulaci pohyblivých kontejnerů
jump point přeskokový bod fyzikální fenomém umožňující cestování mezi systémy
landing přistání
landing gear podvozek
lock(ed) zámek, uzamčený
match zápas
melee ruční nepalebná zbraň
metal kov
mining těžba
missile raketa, raketová střela
node uzel používá se v ekonomice jako ekonomický uzel
pitch sklon/stoupání otáčení podle osy X
overview přehled
oxygen kyslík
POI bod zájmu z anglického „point of interest“
power energie, šťáva, síla
press stisknout
pressure tlak
propulsion pohon; pohonné látky
raid zátah, razie, nájezd stejné jako v jiných hrách
roll rolovat otáčení podle osy Z
salvage získávání předmětů a vybavení z vyřazených/poškozených celků
SED standardní pozemský den
SET standardní pozemský čas
shield štít
smuggler pašerák
strafe pohyb do strany
strategic value strategická hodnota barevné kódování systémů pro znázornění jejich důležitosti
Super-Earth superzemě planeta rozměrově větší než Země
tank kanistr typ kontejneru pro přepravu plynných a tekutých nákladů
target cíl
thruster tryska jakákoli tryska (pro manévrování i hlavního motoru)
tracktor beam vlečný paprsek
turn otočit v případě pohybu se jedná o otáčení
UEE aktuální politický útvar; z anglického „United Empire of Earth“
UNE první politický útvar, který sjednotil všechny státy na Zemi; z anglického „United Nations of Earth“
UPE předcházející politický útvar; z anglického „United Planets of Earth“
wing křídlo
wrack(age) vrak, trosky lodi
yaw zatáčet otáčení podle osy Y


Jak si pojmy lépe osvojit?

Angličtina sama o sobě není těžký jazyk (když pomineme prvotní trápení nad tím, jak se slovíčka píšou a vyslovují), protože nás v dnešní době obklopuje téměř na každém kroku. Proto si dokážeme spoustu významů i sami odvodit, když se nad nimi chvíli zamyslíme, a nebo se snažíme vyhledat nějaký příklad, kdy a kde bylo ono konkrétní slovo použito. Nejlepší metodou, jak si pojmy z angličtiny osvojit, je třeba z originálních názvů filmů, oblíbených hlášek, textů písniček nebo třeba jmen známých osobností. Když si slovo a jeho význam spojíte s něčím skutečným, lépe se vám vryje do paměti.

Mnoho českých cizích slov je velmi podobných, ne-li téměř totožných se svými anglickými ekvivalenty. Například akcelerace neboli zrychlení pro anglický výraz acceleration, atak nebo atakování pro attack.

Každý asi zná význam slova land, ostatně jej můžeme najít i v jiných jazycích (Deutschland). Když to zjednodušíme, znamená to země. Co pak asi znamená landing a landing gear? Landing se tváří jako velmi tvárné slovo, a ono opravdu také je, ale ve Star Citizen jej objevíte nejčastěji jako výraz pro přistání, dotknete se země, a proto si angličtina bere jako základ ono „land“. V případě landing gear je naše přistání ještě obohaceno o gear. Někteří z vás si možná vybaví pořad „Top Gear“, tak vás asi nepřekvapí, že gear se váže na nějaké vybavení. Takže, když si spojíme přistání a vybavení, získáme pro landing gear český podvozek.

Co třeba press? Možná už jste někdy slyšeli frázi „Press the button.“ v českém překladu „Stiskni tlačítko“. Slovo press se tedy váže na tisknutí, stisknutí, zmáčknutí a další (také není náhodou, že stejné slovo se používá pro český výraz tisk ve smyslu novin). Slovo pressure pak bude muset mít nutně s tisknutím něco společného. Naštěstí máme pravdu, protože znamená tlak a když půjdeme ještě více do hloubky a zmíníme slovo pressurized, prozradím, že se jedná o přídavné jméno díky koncovce „ed“ a získáváme pojem, který se váže na něco kontrolovaného tlakem. Například pressurized cockpit znamená kokpit s regulovaným tlakem, což je dobrá zpráva, protože si asi budeme moci sundat helmu.