Star Citizen:Archív Advokacie

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Advocacy-archive.jpg


MEZIAGENTURNÍ KOMUNIKACE


Obdrženo ve 13:48, 22. 4. 2944 SET

Pro: Thomas D. Carmody
Od: Generál Dana Corbett (UEEM)
Předmět: Informační požadavek


Dobrý den pane řediteli,
Promiňte mi, že vás kontaktuju bez ohlášení, ale Aaron Kovasc mi na vás dal kontakt. Chci sestavit seznam potenciálních Tevarinských obyvatel (v rámci UEE i mimo ni), kteří někdy měli protiříšskou náladu.
Vaší výpomoci bych si velmi vážil.
S úctou,


DANA F CORBETT
Generál, UEE Marines
Corin, Kilian


Odesláno v 15:02, 23. 4. 2944 SET

Komu: General Dana Corbett (UEEM)
Od: Thomas D. Carmody
Předmět: Informační požadavek


Generále,
Obávám se, že budu potřebovat trochu více informací než toto. Existují protokoly pro takový typ požadavku. Mohu vás přesměrovat na naší kancelář pro vzájemnou spolupráci.
S pozdravem,


Thomas D. Carmody
Ředitel
Kancelář Advokacie
New York, Země, Sluneční soustava


Obdrženo v 18:41, 28. 4. 2944 SET

Pro: Thomas D. Carmody
Od: Generál Dana Corbett (UEEM)
Předmět: Informační požadavek
Děkuji za vaší rychlou odpověď, řediteli. Raději bych jednal přímo s vámi. Toto je otázka, která vyžaduje jistou diskrétnost.
S pozdravem,


DANA F CORBETT
Generál, UEE Marines
Corin, Kilian


Odesláno ve 22:18, 28. 4. 2944 SET

Komu: General Dana Corbett (UEEM)
Od: Thomas D. Carmody
Předmět: Informační požadavek
Generále,
Ujišťuji vás, že naši zástupci, kteří se starají o vnitroorganizační komunikaci jsou velmi diskrétní. Pokud byste chtěla mou výpomoc, musím vás požádat o kompletní odhalení, abych se ujistil, že tato informace nebude použita k nelegálním činnostem.
S pozdravem,


Thomas D. Carmody
Ředitel
Kancelář Advokacie
New York, Země, Sluneční soustava


Obdrženo v 23:57, 1. 5. 2944 SET

Pro: Thomas D. Carmody
Od: Generál Dana Corbett (UEEM)
Předmět: Informační požadavek
Pane řediteli,
Rozumím. Pokusím se objasnit.
S pozdravem,


DANA F CORBETT
Generál, UEE Marines
Corin, Kilian


Obdrženo v 7:32, 7. 5. 2944 SET

Pro: Thomas D. Carmody
Od: Generál Dana Corbett (UEEM)
Předmět: Informační požadavek
Pane řediteli,
Byl jste oprávněn (autorizace #758UJH293). Prosím nešiřte dál tuto informaci.
11. března 2944 byl na Oddělení přepravy a navigace podán osobou Usuni Colo záznam o objevení nového systému. Když byla data skoku a systém potvrzeny, byl vyslán posudkový tým k průzkumu systému pro zjištění existence původního života a kandidátů na teraformaci.
Objevili, že třetí planeta by vyžadovala minimální zásah k tomu, aby bylo obyvatelná pro lidi. Když znalci ale začali zkoupat planetu, objevili nedotčená [Tevarin]]ská města, očividně opuštěná od konce první Tevarinské války.
Můj útvar byl okamžite kontaktován. Dorazila jsem na místo, města zabezpečila a hledala stopy po možných obyvatelích. Nikoho jsme nenašli, ale narazili jsme na podzemní skrýš Tevarinské technologie. Našli jsme tam i zbraně, které museli být sestrojené v posledních deseti až patnácti letech.
Nejvyšší velení považovalo za nutné tento objev systému utajit dokud nebudeme vědět, co jsme našli, a to je právě to, co mě k vám přivedlo.
Množství nahromaděných zbraní může znažit ukradené zbraně překupníkem, který systém používal jako osobní skrýš, nebo by se mohlo jednat o zdroj pro někoho, kdo se snaží vybudovat armádu. Chci být důsledná, než představím výsledky nejvyššímu velení.
Zkráceně chci vědět jestli máte spisy na nějaké politicé radikály mezi Tevariny, kteří by se shodovali na profil někoho, kdo by chtěl podníit povzstaví proti Říši. Také nás zajímá jakýkoli člověk nebo jiné osoby zájmu, které vyjádřili sympatie k Tevarinům a mohli být motivováni spustit útok v jejich zájmu.
S pozdravem,


DANA F CORBETT
Generál, UEE Marines
Corin, Kilian


Odesláno ve 07:38, 7. 5. 2944 SET

Komu: General Dana Corbett (UEEM)
Od: Thomas D. Carmody
Předmět: Informační požadavek
Generále,
Děkuji za objasněnní. Zatímco já vám můžu poskytnout informace ohledně kriminálníků, kteří žijí mimo prostor UEE, obávám se, že nemohu poskytnout seznam žádného Tevarina nebo člověka na území UEE dokud se nebude jednat o oficiální vyšetřování, jelikož by se jednalo o narušení práv garantovaných paktem o ukončení války (Hostilities Cessation Pact z roku 2610).
Je zřejmé, že máte dostatečný důvod zahájit takové vyšetřování, budu čekat na oficiální příkaz.
S pozdravem,


Thomas D. Carmody
Ředitel
Kancelář Advokacie
New York, Země, Sluneční soustava


Obdrženo v 9:03, 13. 5. 2944 SET

Pro: Thomas D. Carmody
Od: Generál Dana Corbett (UEEM)
Předmět: Informační požadavek
Obdivuji vaši zásadovost. Nicméně nesdílím váš názor, že oficiální vyšetřování by zůstalo utajené. Upřímně, Advokacie nemá zrovna v tomto nejlepší pověst.
Nebudu riskovat varování potenciálních povstalců hmutí, že po nich jdeme. Mrháním takové příležitost by v první řadě mohlo ohrozit více životů.
S pozdravem,


DANA F CORBETT
Generál, UEE Marines
Corin, Kilian


Odesláno ve 09:17, 13. 5. 2944 SET

Komu: General Dana Corbett (UEEM)
Od: Thomas D. Carmody
Předmět: Informační požadavek
Jsme neustále v nebezpečí, generále. Já to mu jednodušše říkám zákon.
S pozdravem,


Thomas D. Carmody
Ředitel
Kancelář Advokacie
New York, Země, Sluneční soustava


KONEC KOMUNIKACE


Reference

News Update: Advocacy Archive