Star Citizen:Design – Endeavor

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Endeavor01.jpg

The Endeavor

MISC Endeavor je jednou z nejvíce unikátních lodí ve světě Star Citizen a také ztělesněním hlavní filozofie hry, jíž je dovolit hráčům svobodu výběru jejich vlastní cesty.

Charakteristickou vlastností lodi je její modulární architektura, která bezprecedentně umožňuje přizpůsobit funkčnost plavidla široké škále rolí. Možnost autorizovaného dealera provést urychlenou změnu jakéhokoli ze tří příchytných bodů za nominální poplatek znamená, že majitelé budou mít možnost rychle a úsporně dělat signifikantní a rychlé změny v základní funkci jejich lodě a jednoduše se tak přesunout z jednoho zaměstnání do druhého. Tak často, jak si to přejí.[1]


ID Beacon (Identifikační maják)

Identifikační maják je vlastně signálem, který obsahuje různé kousky informací, jež mohout být buď vysílány z lodi nabízející konkrétní službu, nebo hráčem/lodí, který vyžaduje nějakou konkrétní službu. Umístění identifikačního majáku a jeho přidružené informace mohou být selektivně využity pro potřeby navigační mapy místního solárního systému tak, že pouze ty signály daného zájmu jsou viditelné.

Hráč, který se musel katapultovat z kouřícího se torza vlastní lodi může aktivovat svůj osobní identifikační maják a určit, co je ochotný zaplatit pro jeho záchranu. Jiný hráč s lodí schopnou vyzvednout katapultovaného pilota a poslouchající daný typ signálu by ten signál viděl a mohl by se rozhodnout, jestli mu nabízená suma za záchranu vyhovuje. Za předpokladu, že hráč uvízl v potenciálně nebezpečné oblasti.


Zdravotnický modul

Medbay-endeavor.jpg

Tento modul vybaví Endeavor veškerým vybavením potřebným k vypořádání se s jakýmkoli zraněním nebo potřebnou léčbou k jakékoli nemoci, jenž se může kdokoli vystavit během průzkumných cest. To samo zaručuje, že hráč s obchodním duchem, který si udržuje svou přítomnost v populární oblasti vesmíru a ignorován dalšími Endeavory, rychle zbystří poptávku po službách. Zdravotnické moduly však plní více než jen základní roli uvnitř ekosystému služeb. Zdravotnické moduly také slouží jako dálkové spawn body pro hráče a některé menší lodě.

Když hráč zemře, má možnost se za minimální poplatek probudit na jakékoli přistávací zóně, která je vybavena nemocnicí. Alternativně se hráč může podívat na poplatky okolních Endeavorů za vzkříšení jeho postavy, pokud dané lodě mají zdravotnický modul a aktivovaný identifikační maják, což zaručuje právě možnost respawnu. Tento koncept dovolí hráčům se rychleji dostat zpět do akce. Poté, co se hráč respawnuje v nemocniční sekci nebo na Endeavoru, je mu garantován přístup do čekárny, kde si bude moci objednat jakoukoli z menších lodí, která se vejde od hangáru zdravotnického modulu. Majitel Endeavoru musí ale zaplatit prémiový poplatek za rychlou donášku takové lodi, na oplátku si může ditkovat cenu za dané služby u respawnutého hráče. Po příjezdu objednané lodi, může hráč či skunina hráčů, kteří se respawnuli, vstoupit do hangáru, nalodit se na své objednané plavidlo a vydat se na cestu.

Většina organizací bude chtít alespoň jeden Endeavor ve své flotile, někde poblíž a v bezpečí, až dojde k nějaké bitvě.


Organický modul

Biodome-endeavor.jpg

Tento modul dovoluje pěstování různých plodin a rostlin v pevně řízeném prostředí a sklízet je pro zisk. Základními požadavky pro zemědělství jsou půda, hnojiva, semena a voda. Tyto zdroje mohou být zakoupeny v obchodem se zahradním zbožím, které se nacházejí na většině velkých přistávacích zónách. V některých případech lze tyto suroviny a zdroje získat v dolech nebo získány přímo z přírody.

Zemědělství je náročné na pracovní sílu a vyžaduje poměrně pečlivou pozornost na detail. Je nutné myslet na dvě věci: zjistit přesně to, co konkrétní druhy rostli vyžadují, abz se jim dařilo, a poskytovat jim to v přesně danou dobu. Tyto proměnné zahrnují kvalitu půdy, typ hnojiva, teplotu, množství vody a množství záření.

Organický modul se skládá ze dvou biodómů, z nichž každý se skládá z několika samostatnách sekcí – zahradních truhlíků – ve kterých mohou být pěstovány rozdílné druhy. Každá sekce má vlastní světla podporující růst a příkazové konzole, které umožňují měnit typ a množství záření. Teplota celého biodómu (ne však jednotlivých sekcí) může být také nastavena. Pokud je tedy vedle sebe pěstováno více různých druhů, je vhodné aby měly podobou toleranci k teplotě. Aplikace vody, hnojiva a sklizeň se provádí manuálně.

Mnoho z robustějších druhů rostlin bude růst a prosperovat ve standardních podmínkách, klasickou půdou, základním hnojivem bohatém na dusíku, fosforu nebo drasklíku, v mírném klima, mírném množství vody a přibližně 8–10 hodin záření ze světel na podporu růstu. Pokud je snahou dosáhnout maximálního potenciálu, je zapotřebí se zaměřit na exotičtější a tím pádem i lukrativnější rostliny, které mohou vyžadovat vyšší kvalitu půd, speciální typy hnojiv, teplejší nebo chladnější prostředí, více či méně vody a konkrétní typ a množství záření.

Každý druh rostli je skutečně oříškem požadavků a úlohou farmáře je přijít na to, jaké je optimální řešení s cílem vytvářet co nejkvalitnější rosltiny za nejnižší cenu. Většina rostlin je ceněna pro jejich konečný produkt, čímž je ovoce nebo zelenina, kterou produkují, byliny nebo koření, jeijch vůně, zdravotnické sloučeniny, které z nich lze získat atd. Některé rostliny jsou nicméně oceňovány díky jejich vzhledu. Zatímco některé produkty mohou být uschovány po delší dobu, jiné mají jen krátkou trvanlivost a musí být doručena do míst určení brzy poté, co byla sklizeň učiněna, aby se předešlo snížení ceně.

Produktivní farmář, který je zaměřen na základní zemědělství, si bude moci často vydělat na solidní živobytí, ale nejvíce ziskové příležitosti v této oblasti se budou týkat exotičtějších rostlin s největší poptávkou a notorickou obtížností na pěstování, a přijít na to, jak je co nejefektivněji pěstovat. Dosažení takového mistrovství nepřijde snadno ani levně, kvůli drahým semenům a opakovanému učení stylu pokus-omyl, jenž bude nezbytné a stát nemalé jmění.

Jednotlivé metody v zemědělství se nevyhnutelně vyvíjejí a jednou z těch zajímavějších v poslední době je zvažování, zdali některé zdroje záření (důležité pro vývoj některých cenějších druhů rostlin) mohou být příliš drahé a bylo by lepší se zaměřit na přírodní zdroje univtř daných solárních systémů. Některé druhy rostlin mohou příznivě reagovat na „lázeň“ v koróně hvězd, což by ale šponovalo ceny štítů. Nebo třeba záření z mlhovin, což by ale pravděpodobně přilákalo ostatní, kteří by usilovali o kontrolu takového cenného území.


Objevný modul

Modul sloužící k novým objevům je zaměřen na ctižádostivé astronomy. Obsahuje výkonný 16metrový dalekohled upevněný na otočné základně, který je schopný skenovat oblohu v infračerveném, viditelném a gama spektru. Je také vzbaven duálními vypouštěcími porty pro sondy ke zvýšení dosahu teleskopu. Waywardovy komety, pole asteroidů bohatých na cenné rudy, opuštěné vraky lodí a prvotní černé díry, které jsou svatým grálem vědeckého výzkumu, to jsou jen některé věci, které může trpělivý pozorovatel obejvit.

Detekci něčeho zajímavého obvykle předchází výběr části oblohy a následné hledání anomálií. Objekt, kterí se jeví jako nic než obyčejnost v hustém moři hvězd se může časem ukázat jako něco zcela jiného díky svému pohybu v kontrastu s konstatně neměnném pozadím. Objekt také může vydávat záření, jistný podpis, který naznačuje něco neobvyklého, nebo v případě velkého pole asteroidů může být jeho nejvíce detekovaným aspektem skutečnost, že blokuje čast pozadí záření hvězd.

Navýšením zvětšení dalekohledu může často pomoci zjistit, co za objekt to může být a nebo ho rovnou identifikovat. Takové nastavení však trvá několik vteřin a samozřejmě to také znamená zmenšení zorného pole, takže skenování oblohy při velkém zvětšení není příliš proveditelné v přiměřené časové délce. To znamená, že schopnost rozeznat jemné stopy na vyšší úrovni zvětšení, což je dobrým předpokladem pro nalezení nečeho zajímavého, je jednou z nejvíce ceněných schopností objevitele, kterou se může naučit. Když se to spojí s metodickým přístupem k analyzování části oblohy, pravidelný přísun objevů a stálý zdroj příjmů je zajištěn.

Zatímco některé objekty – konkrétně komety se svým dlouhým a tenkým ocasem – mohou být s konečnou platností identifikováný při pohledu v dostatečném zvětšení, jiné objekty vyžadují, aby byla vypuštěná dalekonosná sonda, aby si mohl být objevitel jistý. Jakmile je pozitivní identifikace provedena, zobrazí se objekt na hráčově navigační mapě hvězdné soustavy POI, který daný objev bude reprezentovat. V tento okamžik může být informace sdílena s ostatními hráči nebo prodána informačnímu makléři.

Další moduly a budnoucnost

Na rýsovacím prkně máme několik dalších modulů včetně posádkového modulu, který by umožnil získat více životního prostoru a vybavení pro početnější posádku. Dále palivový modul, který by dovolil cestovat dále do vesmíru. Prstencový modul s částicovým urychlovačem, který by umožnil neuvěřitelně přesné úpravy přetaktování zbraní a trysek, což by umožnilo hráčům zlepšit výchozí hondnoty těchto předmětů. To by také mohlo umožnit konkurenční výhodu oproti ostatním, vybavených běžně používaným výbavením a nebo prostě sloužit jako další forma vytváření příjmů, protože někteří majitelé obchodů by extrémně zajímalo pořídit si položky, které mají lepší výkon než zboží nabízené jejich konkurencí.

O dalších modulech se zatím diskutuje, včetně obranného modulu, který by Endeavoru poskytoval pestrou škálu defenzivně orientovaných zbraní, a který by výrazně zlepšil šance na únik z nebezpečné konfrontace s minimálním poškozením. Ve spojení s lékařským modulem by to umožnilo plavidlu dostat se blíže do centra nebezpečných oblastí, což by ocenili hráči díky možnost respawnu a pro majitele by to znamenalo lukrativní příjem.


Slovo na závěr

Mimořádná úroveň možnosti si Endeavor přizpůsobit díky jeho modulárnímu provedení dovolí hráčům tu nejkomplexnější příležitost jak si postavit víceúčelovou loď posle svých specifikací. Schopnost zpětně a s minimálním nákladem měnit moduly dovolí majitelům se rychle přizpůsobit ekonomické poptávce v závislosti na nejatraktivnějších příležitostech v daném okamžiku v poměru rizika k zisku.

Endeavor představuje pro každého něco jiného. Pro některé je to mobilní nemocnice, poskytující pomoc ostatním v zoufalé situaci. Pro jiné je to způsob, jak se spojit s přírodou nebo jak zajistit jídlo pro hladový lid. Ti s aspirací a zvědavostí vidí loď jako platformu pro objevování, prostředek pro intelektuální dobrodružství nebo jako soukromé okno do samotného nebe. Endeavor je vším, co bylo řečeno a dokonce více. Nakonec Endeavor znamená svobodu volby vaší osobní a unikátní cesty a svodu změnit si svůj názor.

Sic itur ad astra.


Reference

  1. Design - The Endeavor