United Planets of Earth

Z Star Citizen CZ Wiki
Přejít na: navigace, hledání

United Planets of Earth česky Spojené planety Země a zkráceně UPE je jednotný politický útvar, který roku 2523 navázal na existenci UNE. Existence Spojených planet Země ale neexistovala dlouho a za dvacet tři let roku 2546[1] byla nahrazena UEE, když se moci ujal Ivar Messer.

Podnětem ke vzniku UPE byla skutečnost, že 70 % obyvatel soudobé UNE žilo mimo Zemi a název Spojené národy Země se jevil jako nedostatečně reflektující aktuální reálie.

Vládní struktura se rozčlenila do tribunálu, který tvořil Hlavní sekretariát (High-Secretary) zodpovědný za infrastrukturu, Armádu zodpovědnou za obranu a rozšiřování a poslední složkou byla Hlavní advokacie (High-Advocate) zodpovědná za dodržování práva.

Tribunál se uchoval i po konci UPE a nástupem Říše, ovšem nejvyšší moc spočívala nově v Imperátorovi, který stál nad tribunálem.[2]


Reference

  1. 2546: A Leader Rises
  2. 2523: The Three Pillars