Xi'An

Z Star Citizen CZ Wiki
Verze z 14. 9. 2016, 19:03; Kazragore (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Xi'An
Alternative text
Xi'An
Domovská planeta
systém
planeta
souřadnice
Systémy (celkem více jak 14)
Eealus, Hadur, Indra, Pallas, Tal, Virtus
Diplomacie
UEE přátelský
Banu přátelský
Kr'Thak válečný
Tevarin
Vanduul lhostejný, nevítaný
Xi'An ×


Xi‘Anská říše se nachází na východním okraji nám známých soustav. Velikost jejich impéria čítá alespoň čtrnáct soustav. Ačkoli nám Xi’Anská vláda neodhalila jejich přesný počet, předpokládá se, že jejich teritorium sahá daleko za nám známý vesmír. Polohu jejich domovské planety se nám zatím také objevit nepodařilo.[1]


Politické uspořádání

Na každé planetě spravované Xi’An jsou podobně strukturované Rady starající se o daný svět. Členové těchto nižších Rad se zodpovídají přímo svému protějšku v Nejvyšší Radě.


Diplomatický Status

  • UEE – Dříve nepřátelský, v současnosti spíše přátelský. Stále existují místa v Xi'Anském impériu, kde se nezapomnělo, jak nevypočitatelné UEE bylo v dřívějších dobách.
  • Banu – přátelský
  • Vanduul – Lhostejný, ale nejsou vítáni.
  • Kr'Thak – Xi'An a Kr'Thak jsou už delší dobu ve válečném konfliktu. Jejich nejdelší a nejvíce zničující konflikt je znám jako Spirit Wars. UEE se o existenci Kr'Thak dozvědělo teprve nedávno. Zatím s nimi nemá ani žádný kontakt.


Vojenská síla

Mají povinnou vojenskou službu. Každý muž (či žena) má povinnost projít patnáctiletou základní vojenskou službou. Po jejím konci jsou v záloze a mohou v případě potřeby kdykoli narukovat. Naše odhady říkají, že v aktivní službě mají momentálně přes 16 miliónů mužů. Nepočítaje civilní obyvatelstvo, jehož dospělá část má tedy také vojenský výcvik.


Vztah k okolí

Podle toho, co o Xi‘An víme, tak nebyli v žádném konfliktu agresory. Na základě informací z Archy však víme, že jejich historie je plná občanských válek a mocenských bojů. Během posledních pěti set let ale Xi’An přijali alternativní metody boje. Začali dávat přednost diplomacii a manipulaci před otevřeným konfliktem. Naši analytici soudí, že i díky vlivu Xi’An byl Imperátor Messer v roce 2792 úspěšně svržen. V temnějších dobách naší historie byla hrozba Xi‘Anského útoku používána Imperátorem jako důvod terorizace vlastních obyvatel a vyzbrojování armády. Ačkoliv ani jedna strana otevřeně nedeklarovala válku, obě prováděly špionáž i sabotáže protivníka.

A díky větší délce života Xi‘Anů, stále existují na jejich straně pamětníci tehdejší doby. Například císař Kray, jenž dojednal mírovou dohodu se senátorem Akarim v roce 2789, je stále u moci (už 300 let).

Nepochybně tak stále existují Xi’Anští představitelé, kteří UEE nevěří a podezřívají ji. Současný Imperátor však vždy dával najevo, že budoucnost našich ras je svázaná. A vzhledem k tomu, že stále více Xi‘Anských společností vstupuje do technologických svazků s lidskými korporacemi, oni to pravděpodobně cítí stejně.

Xianpro.png

Ekonomické vazby s UEE

Kromě aktuální sítě čerpacích stanic CTR společnosti Jysho Corporation ještě nikdy žádná xi'anská společnost neotevřela vlastní obchod v Říši, sice byly již dříve pokusy o proniknutí na lidský trh, ale vždy to bylo ve spolupráci s nějakou firmou z UEE a nebo se daná firma nedokázala začlenit do (pro ně) cizí společnosti.

Výsledkem takového nejznámějšího spojenectví lze dnes vidět na výrobci lodí Musashi Industrial & Starflight Concern (MISC), který xi'anskou technologii hojně využívá ve svých modelech lodí. Naoplátku jsou jeho transportní lodě dobře distribuovány v Xi'Anském impériu. Příkladem neúspěšného začlenění xi'anského podnikání v UEE může být síť obchodů Terrestrial Marketplace v roce 2931, jejiž realizace se zastavila téměř na samém začátku. Živnostenské oprávnění dostali, ale reklama postrádala jakýkoli vtip nebo podnět vlastní lidskému myšlení, neboť byla založena na prosté logice uvažování.

První úspěšné otevření xi'anské sítě služeb nebo obchodů tak náleží právě CTR ve městě Aydo v systému Ellis, stalo se tak 9. února 2944.[2]

Kriminalita

Kriminalita v Xi‘Anské říši existuje, ale je menší než v UEE. Někteří Xi‘Ané sami sebe berou jako „důstojné“ zločince, protože jednání se zjevnými emocemi je považováno za známku slabosti a nedospělosti. Xi‘Anští zločinci jsou tedy podobní syndikátům v UEE. Formují se do organizací, jejichž podnikání je shodou okolností zločinné. Piráti i pašeráci existují, ale jsou to spíše mladší a ještě nevybouření Xi‘An. Takoví piráti většinou operují na území UEE. Neostýchají se ale ani okrást svůj vlastní druh, pokud je náklad dostatečně lákavý.


Náboženství

Žádné náboženství není oficiální. Po soustavách jsou rozptýlené různé druhy věr. Většinou jde ale spíš o morální pokyny nebo univerzální spiritualitu než o uctívání konkrétních bohů.


Historie

Vztah lidstva a Xi’Anů byl velmi bouřlivý. Zatímco Xi’Ané obecně vnímali lidi jako krátkozraké a impulzivní, byli si vědomi naší vojenské síly a podle toho se k nám taky chovali. Zatímco jejich technologie by se mohla zdát vyspělejší než naše (rozhodně vypadá hezčí), je to především náš dojem kvůli jejímu mimozemskému původu. Naše dvě civilizace jsou však na relativně stejném stupni vývoje. A tato možnost vzájemného zničení je to, co drželo obě strany od pokusů rozpoutat válku.

Vznikl tak pás soustav, které sloužily jako území nikoho mezi UEE a Xi’An. Tyto soustavy (Tohil, Oya, Gurzil, Horus, Palas, Hadur, Indra a Virtus) vstoupily ve známost jako Perry Linie. Po mírové smlouvě v roce 2789, byla Perry Line rozdělena mezi UEE (Tohil, Oya, Gurzil a Horus) a Xi‘An (Pallas, Hadur, Indra a Virtus).

Vztahy s Xi‘An se postupem času zlepšily, ale stále je obtížné o nich mluvit jako o přátelích bez zjevného sarkasmu. To, že jsme vůči nim obezřetní, je patrně příhodnější výraz. Doufáme, že Xi’An nás nemají v úmyslu zničit, ale budeme v každém případě připraveni.


Osobnostní rysy

Mistři diplomacie. Xi’An jsou trpěliví a rafinovaní, ale nebojí se jednat impulzivně, pokud to situace vyžaduje. Žijí po staletí. Z tohoto důvodu je rozmnožování přísně kontrolováno vládou, aby se zabránilo přelidnění. Zatímco jejich klidné chování může být často interpretováno jako neúčast či apatie, jejich dlouhý život jim umožňuje rozhodovat se s desítkami let zkušeností, nikoli jen roků.

Člověku se Xi’Anská kultura může zdát strohá a bez života. Většina z toho je ale jen přetvářka. Xi‘Ané se chovají nanejvýš zdvořile a neutrálně především k těm, s kterými se ještě nikdy nesetkali. Jde o vyzkoušený testovací mechanismus. Přistupují k ostatním jako k nepopsanému listu. Nechají danou osobu, aby udala tón konverzace a sledují kam se komunikace bude ubírat. S případnou vzrůstající důvěrou se pak stávají méně upjatými. S lidmi to však trvá o něco déle (jak už bylo řečeno, mnoho z nich ještě pamatuje éru Imperátora Messera).

Mezi Xi‘Anskou společností rozhodně existuje podvědomé rozdělování na „my a oni“. Nedělá jim problém upřednostňovat svůj druh před ostatními, pokud neexistují naprosto neprůstřelné důkazy podporující obvinění Xi’Ana.

Není neobvyklé vidět Xi’Ana v prostoru UEE. Jde většinou buď o obchodníka, nebo hodnostáře, kteří mají jasný cíl cesty nebo o mladého Xi’Ana, který se ještě úplně neusadil ve vlastní kultuře. Případně se může jednat o vyhnance.

Existuje také část Xi’Anů, kteří vnímají vlastní kulturu jako příliš tíživou, svazující a upřednostňují raději lidské „nedospělé“ emoce a emigrují do UEE. Někteří z nich dokonce prošli náročným procesem a získali Občanství. Jiní raději zůstali běžnými členy společnosti.


Reference

  1. Star-citizen.cz
  2. Xi'An Store Opens in UEE